Розарий
"Сърце"

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твое е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Разтворете бронята, в която се намира вашето сърце

Отче наш

1. Вашият ум и вашето сърце не винаги се намират в съгласие. Точно вашият ум, вашият плътски ум ви пречи най-вече, когато сърцето ви зове към висините.

Богородица

2. Умът ви казва, че това е невъзможно, той намира хиляди причини, за да не променяте нищо във вашия живот. И най-често вие следвате вашия ум, а не вашето сърце. И гласът на сърцето постепенно става все по-тих и по-тих и накрая замлъква съвсем.

Богородица

3. И тогава, когато се наскитате в живота, срещнете много препятствия, получите незарастващи рани във вашите фини тела и психологически проблеми, някъде чувате или си спомняте, че е добре да се обърнете за помощ към своето сърце.

Богородица

4. Обаче за многото години изживяни без Бога, сърцето ви се покрива с такива наслоения и струпеи, че не може да откликне на вашите призиви към него. Вие недоумявате. Та нали се обръщате за помощ, вие действително се нуждаете от помощ, а не можете да я получите. Вашето сърце мълчи.

Богородица

5. И в този момент твърде много хора се отчайват или губят надежда и изпадат в най-лошите състояния на съзнанието. Не е нужно да правите това, възлюбени. Вашето сърце ви чува, но вие не можете да го чуете, тъй като сами сте го покрили с броня. Имали сте много ситуации в живота, които са ранявали вашето сърце и вие сте се ожесточавали. За вашето сърце това означава, че то се е покривало с броня, с черупка, зад която се е криело от ударите, жестоките удари, които сте имали в живота.

Богородица

6. Затова е необходимо стъпка по стъпка да разтворите тази черупка, тази броня, в която се намира вашето сърце. Няма да успеете да разтворите тази черупка отведнъж и дори и за месец. Може да е потребно значително повече време. Може дори да е потребно толкова време, колкото сте игнорирали вашето сърце.

Богородица

7. Обаче, за да се върнете към истинския Живот, не към този живот, който ви обкръжава, а към истинския Живот, вечния Живот, който ви очаква, ви е необходимо да вървите стъпка по стъпка, без да спирате, и да сваляте един след друг слоевете от вашето сърце.

Богородица

8. Твърде много е злото, с което сте се сблъсквали в живота. Твърде много е това, което е карало да се свива вашето сърце. Поговорете с него, почувствайте топлота в сърцето. Представете си, че дишате със сърцето. Беседите с вашето сърце трябва да станат ваша всекидневна практика.

Богородица

9. И тъй като вие ще отделяте все повече и повече внимание на вашето сърце, то ще ви отговаря с взаимност. И ще настъпи момент в живота ви, когато ще чуете гласа на своето сърце в дълбините на вашето същество. Това ще бъде много нежен и ласкав глас. Трябва да се постараете да не изгубите този глас сред обкръжаващия ви живот и суета. Трябва много да се постараете да чуете какво казва вашето сърце.

Богородица

10. И ако ви се удаде да направите това веднъж, после втори път, то можете да бъдете поздравени с огромна победа! Вие сте се върнали към истинската, Божествената същност, намираща се вътре в самите вас. И в сравнение с тази нежност, топлота, Любов и блаженство, които обитават вътре във вас, вътре във вашето същество, всички развлечения на вашия свят ще ви се струват груби и ненужни. Вие ще придобиете по-фин вкус, ще се приобщите към радостите на Божествения свят.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Вашето сърце е подобно на кристален съд

Отче наш

1. Вашето сърце е подобно на кристален съд. Но този съд е помътнял през времето на вашите въплъщения на Земята и е спрял да пропуска Божествената Светлина.

Богородица

2. Вземете вашия съд, вашето сърце, и си представете как отмивате от него слой след слой всички насъбрали се отрицателни качества и чувства. Омраза, неприязън, страх, злоба, невежество, мързел, завист...

Богородица

3. У всеки от вас ще има няколко качества, с които трябва да се раздели най-напред. Почиствайте сърцето си от налепите на тези негативни качества и проявления.

Богородица

4. Повтаряйте тази процедура всеки ден. Не мислете, че отведнъж ще се справите с тази работа и ще очистите сърцето си от многовековния налеп от отрицателни енергии.

Богородица

5. Стремете се постоянно да поддържате в съзнанието си образа на това, как се разделяте с вашите отрицателни качества. Представяйте си как след всяко почистване сърцето ви става способно да пропуска през себе си все повече и повече Божествена енергия.

Богородица

6. Ще измине известно време и сърцето ви напълно ще се изчисти от всички наслоения от миналото и вие ще можете да усвоявате изцяло вибрациите на Божествената Любов, с които е пронизан целият свят, цялото Творение, но вие просто не можете да възприемете тези вибрации поради своето собствено несъвършенство и нежелание да се разделите с това несъвършенство.

Богородица

7. Представете си, че седите на брега на река или езеро, или ручей и яркото слънце свети право в лицето ви. Приятно ви е докосването на ласкавите слънчеви лъчи. С всеки изминат ден слънцето все по-дълбоко и по-дълбоко прониква във вас и вие самите в един прекрасен ден ставате слънце и дарявате своята Светлина, своята Любов на всички, които имат нужда от Светлина и Любов.

Богородица

8. Ще дойде ден, когато слънцето на вашето Божествено съзнание ще може да свети през вас и да дарява своята топлина на много хора, които още не са успели да се освободят от това, което им пречи да прокарат път към слънцето на Божественото присъствие в тях.

Богородица

9. Вие сте подобни на слънцето. И на вас ви е нужно просто да почистите многовековния пласт мръсотия от вашия съд, за да придобие той отново своята чистота и прозрачност. И вие ще напълните своя съд с Божествена енергия и ще дадете възможност на всеки, който е жаден, да пие от него.

Богородица

10. Божествената енергия никога не свършва. Само човешкото съзнание ограничава потока Божествена енергия във вашия свят. Новият Ден настъпва и за този Ден са характерни липсата на ограничения, Божествената Свобода и Божествената Любов.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Влезте в тишината на своето сърце

Отче наш

1. Бог винаги присъства във вашия свят, но вие трябва да бъдете наблюдателни. Вътре във всеки от вас присъства Бог. Необходимо е да наблюдавате.

Богородица

2. Понякога има много тихи, благостни моменти във вашия живот, когато всичко като че ли замира. Вие чувате тишината сред градския шум. Всичко замлъква.

Богородица

3. И в този момент към вас тихо се приближава Бог. Той се появява от дълбините на вашето същество и разпростира своето влияние върху всичко около вас.

Богородица

4. И ако можехте по-често да усещате тези моменти на присъствие на божеството във вашия свят, то, вкусвайки тази благост, вие завинаги бихте обърнали гръб на сурогатите, които ви предлага вашата цивилизация.

Богородица

5. Не е възможно да се сбърка тази благодат, която дава Бог, със заместителите, които срещате навсякъде във вашия свят.

Богородица

6. Аз бих желал вие да успеете да уловите тези състояния на вътрешна тишина и спокойствие във вашия свят. И аз бих желал да успеете да запазите спомена за тези състояния дори тогава, когато всичко около вас се руши.

Богородица

7. Има истински състояния, когато вие пребивавате в Бога. И вие трябва да се стремите да пребивавате в тези състояния.

Богородица

8. Вътре от вас, Божественият свят може да се излива във вашия проявен свят. И по този начин несъвършенството на вашия свят постепенно ще угасва, подобно на огън, който няма повече с какво да се подхранва.

Богородица

9. Колко много различни неща е измислило човечеството, за да противопостави всички тези неща на единствената Истина – Бога, който пребивава в тишината на вашето сърце.

Богородица

10. Влезте в тишината на своето сърце. И вие ще имате еталон, с който да сравнявате това, с което се срещате в своя живот. Вие ще сравнявате състоянията, които възникват във вас при съприкосновение с дреболиите на вашия свят, с това състояние на Божествена хармония и тишина.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Входът към Божествената реалност се намира във вашето сърце

Отче наш

1. Съсредоточете се върху сърцето си. Съществувате само вие и вашето сърце. Нищо друго няма във вашия свят. В сърцето ви е разположен единственият вход към реалността на Бога.

Богородица

2. Всичко, което ви обкръжава във вашия физически свят, е само това, което ви помага да се развивате, да израствате, да преодолявате себе си и да приумножавате своето съзнание, своите постижения.

Богородица

3. Вие сте пътници, които постоянно се намират в непрекъснато движение. Дори тогава, когато сте в покой, вие преодолявате огромни разстояния във вашия свят, прелитайки хиляди и милиони километри заедно с вашата планета, с вашата слънчева система и с вашата галактика.

Богородица

4. Това е външната вселена. А има и друга, вътрешна вселена, входът към която е разположен вътре във вас, във вашето сърце.

Богородица

5. Следващата стъпка, която трябва да направите, е да откриете този вход към другия свят, към Божествения свят. Свят, който е неподвластен на времето и където няма пространство. Светът на всезнанието и на пълното съвършенство. Този свят, от който произлиза всичко и където всичко се завръща. Вашият свят, вашият дом, вашата истинска реалност, откъдето сте дошли във физическия свят и сте създали вашия физически свят.

Богородица

6. Всички светове, достъпът към далечни светове и други светове, се намират във вашето сърце. Ключът за вратата, намираща се в сърцето ви, е Любовта. А ще отворите тази врата с помощта на вашето съзнание, на вашето Божествено съзнание.

Богородица

7. Външното ви съзнание и външният ви ум ще ви пречат. И ще ви изпращат нови и нови препятствия по вашия Път.

Богородица

8. Но сега знаете къде е разположена тайната врата към света, откъдето сте дошли и където трябва да се върнете. Постарайте се да не изгубите ключа от тази врата при изпитанията във вашия живот. И се постарайте да премахнете от съзнанието си всичко, което ви пречи да се промъкнете през тази тясна врата.

Богородица

9. Трябва да се вслушвате в себе си. Трябва да усещате и да разбирате себе си. Вие не сте това, което виждате в огледалото, вие сте могъщи духовни същества и настъпва етапът, когато всички вие трябва да почувствате това.

Богородица

10. Затова първата крачка по вашия Път ще бъде Смирението пред онези обстоятелства, при които започвате своя Път и вземане на решение да следвате Пътя, водещ обратно към Бога, независимо от всички външни обстоятелства във вашия живот.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Божествената Истина прораства в сърцата на хората

Отче наш

1. Божествената Истина идва на Земята без да иска разрешение от които и да са религиозни лидери и ръководители. Божествената Истина прораства в сърцата на хората и вашата длъжност, вашето социално положение и вашият социален статус нямат голямо значение.

Богородица

2. Пътят към Бога винаги се намира само вътре във вас, във вашите сърца. И да чуете гласа на Бога можете в тишината на своето сърце. Затова основната ви задача ще бъде да слушате сърцето си. Да се учите да слушате себе си, своята Висша част. И постепенно да се отказвате от всичко, което ви обременява и препятства установяването на тази връзка.

Богородица

3. Вие сами правите избор между всички неща от този свят и възможността да чуете тихият вътрешен глас вътре във вас.

Богородица

4. Докога ще търчите из вашия недъгав свят и ще търсите смисъла на живота? Вие никога няма да успеете да намерите смисъла на живота в обкръжаващия ви свят! Защото не може смъртното да наследи безсмъртното. Вашата природа е Божествена по своята същност. И вие трябва да се върнете към своята Божествена природа.

Богородица

5. Вашето търсене на смисъла на живота на физическия план е обречено на неуспех от самото начало. Единственият верен Път лежи вътре във вас, във вашите сърца.

Богородица

6. Много са пътищата в този свят, по които хората предпочитат да вървят от въплъщение във въплъщение, от живот в живот. И единственият, верният път се отхвърля от тях.

Богородица

7. Бог е търпелив, възлюбени. И колкото и да блуждаете из външния свят, ще настъпи времето и вие ще се върнете у Дома.

Богородица

8. Този свят съществува само във вашето съзнание, със своето съзнание вие поддържате съществуването на този свят. Затова трябва да преминете на ново ниво на вашето съзнание и на вашето разбиране на обкръжаващата ви действителност, за да напуснете физическия свят и да придобиете Божествената Свобода.

Богородица

9. Никой, нито един човек не може да ви застави да направите своя избор. Само вие самите, насаме със себе си, в тишината на своето сърце, можете да вземете това съдбоносно решение.

Богородица

10. Всичко, което ви е необходимо, е просто да направите избор и да прекрачите в безпределността, отказвайки се от вчерашния празничен блясък, да направите крачка към реалността. Отначало една, после втора. И да вървите, без да се спирате, към вашето реално Битие, към това, което сте в действителност. Няма нищо извън вас самите, което да ви удържа от придвижването към висшата реалност. Само вие сами себе си удържате.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.