Розарий на Различаването

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твои е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Необходимост от Различаване

Отче наш

1. Дарът на различаването ви е необходим както никога досега. И заедно с този дар вие ще трябва да получите знание за това, как трябва да се държите на този етап от еволюционното развитие, към какво да се стремите и от какви принципи да се ръководите.

Богородица

2. Ние можем много дълго да изброяваме недостатъците на тези или онези религиозни учители и религиозни течения. Но по такъв начин ние ще изучаваме как не е нужно да се постъпва и как не е нужно човек да се държи.

Богородица

3. Ние избрахме друг път. Ние даваме правилните образци и правилното направление. И както винаги ваша свободна воля е да изберете пътя, който да следвате.

Богородица

4. Вие правите избор и вие решавате. Нашата работа е да ви предложим правилни образци и да ви посочим правилното направление.

Богородица

5. Цялата работа е там, че вие така сте оплетени в мрежите на илюзиите, че не можете да различите нито в кой източник се съдържа Истина, нито вибрациите, които са характерни за истинския източник.

Богородица

6. Затова всички ваши практики и всички ваши действия трябва да са насочени към това, да се научите да правите различаване.

Богородица

7. В действителност вашето пребиваване в илюзиите ще завърши само тогава, когато се научите да правите различаване между събитията, които принадлежат на плана на илюзиите и събитията, които принадлежат на реалния Божествен свят.

Богородица

8. И вашата задача е да придобиете ясно виждане и да се научите да давате оценка на всяко събитие и факт, с който се сблъсквате в живота.

Богородица

9. Мъдрите хора не бързат да се докосват до информация, която идва от непознат източник. И това е правилно. Ако поглъщате всичко безразборно, то може да настъпи несмилане от вашия мозък.

Богородица

10. Вие трябва много качествено да подбирате от обкръжаващата ви действителност онази информация, която заслужава вниманието ви и да я отделяте от боклука, който се намира в изобилие по полиците на вашите магазини и в Интернет.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Препоръки по Различаване

Отче наш

1. И нашата задача от този момент е не просто да ви дадем информация, а да ви дадем знание как да различавате истинската от лъжливата информация в морето от информация, което ви обкръжава.

Богородица

2. Вие знаете, че точни критерии не съществуват. И винаги, когато става дума за различаване, ние ви предлагаме да навлезете във сърцето си и да доверите на вашата Висша част да направи избор и оценка.

Богородица

3. Защото вашата Висша част винаги знае Истината. Обаче не винаги ви идва наум мисълта, че е нужно да се обърнете към вашата Висша част.

Богородица

4. Аз вече не говоря за това, че чистотата на вашите низши тела може да е недостатъчна, за да почувствате и различите гласа на Висшия Аз.

Богородица

5. Затова е уместно да се дадат външни критерии, въз основа на които вие ще можете да извършвате различаването в потока от обкръжаващата ви информация.

Богородица

6. Преди всичко обръщайте внимание не на качеството на подвързията или на външния вид на книгата, преди всичко насочете вашето внимание към качеството на подаване на материала. И ако информацията не се дава на понятно за вас ниво, тогава прекратете четенето.

Богородица

7. Работата е там, че съществуват твърде много нива за подаване на информация. И това, което е достъпно за съзнанието на един, може да не бъде достъпно за съзнанието на друг.

Богородица

8. Не винаги зад сложния текст стои Истина. Но ако сте достигнали висока степен на посвещение, тогава вие винаги ще изнамерите на полиците в магазините онези ключове, които ще ви позволят да разпознаете Истината в най-заплетения текст.

Богородица

9. По-рано ние прибягвахме към това, преднамерено да объркваме нашите послания. В този случай се стараехме да отпъдим от нас онези, които се стараят да използват нашата информация за своите користни цели.

Богородица

10. Сега ние не сме склонни към усложняване. Защото даваната информация винаги може да се усложни, но същността на даваното като правило е много проста и достъпна дори за дете.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Някои критерии за Различаване

Отче наш

1. Колкото и да обикаляте и да блуждаете из дебрите на така наречената езотерична литература, ние ви съветваме да вдигнете погледа си над същността на даваното и да отговорите на един прост въпрос: как това, което четете ви помага във вашия реален живот?

Богородица

2. Помага ли ви тази информация, която получавате да се освободите от нереалната част от вас самите и да се устремите към вечната, непреходна реалност?

Богородица

3. Какво ви дава информацията, която четете, за развитието на вашата душа? Как тази информация ви помага във вашия живот?

Богородица

4. Можете да почерпите съвети за много на брой особено изкусни практики, но тези практики или ви водят към умножаване на обкръжаващата ви илюзия или ви отклоняват от вашето предназначение и създават илюзията, че вие сте много значимо същество от космически мащаб.

Богородица

5. И в единия и в другия случай вие губите опорната точка във вашето съзнание. Вие или се задълбочавате в материята или се реете в облаците.

Богородица

6. Но общото е това, че в крайна сметка вие само пораждате илюзия и творите тази илюзия или на физическия план или на астралния план.

Богородица

7. Ваша задача е постоянно да поддържате реален поглед върху положението си в този свят.

Богородица

8. А вашето реално положение – това е да стоите здраво с крака на Земята и в същото време да помните за вашия космически произход и да се стремите към Бога.

Богородица

9. Стремежът към Бога не трябва да се бърка със стремежа към заемане на високо положение в космическата йерархия.

Богородица

10. Да, не е изключено в много от вас да присъстват Възвишени Космически Същества, които са дошли на Земята и използват всяка възможност, за да помогнат на цивилизациите на Земята. Обаче никога не забравяйте, че вашата душа преминава земната еволюция. И тази еволюция е много постепенна.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Вашето его пречи на вашето Различаване

Отче наш

1. Вие не можете в продължение на един живот изведнъж да станете Велико Космическо Същество. Вие можете да предоставите на Възвишено Космическо Същество да действа чрез вас, но по-често вие предоставяте възможност на същество от астралния план да действа чрез вас. Какъв е критерия? Как да се разбере и направи различаване?

Богородица

2. Знаете, че за да могат Възвишените Космически Същества да действат чрез вас, вие трябва да се сбогувате с по-голямата част от вашето его и да приемете върху себе си предано Служение на Космическата Йерархия.

Богородица

3. За да се предоставите в робство на същности от астралния план въобще не са необходими никакви ваши достижения освен желанието на вашето его към самовъзвеличаване.

Богородица

4. Твърде много хора, нагълтали се с различен род повърхностна литература, са си въобразили, че са много велики същности, заемащи високо положение в космическата йерархия.

Богородица

5. И тези хора така са се заиграли в своите игри, че вече не са способни да направят различаване. И не стига това, но те не се и безпокоят за това да направят някакво различаване, защото са уверени в своята изключителност и величие.

Богородица

6. Но на околните хора само след няколко минути разговор им става ясно с кого си имат работа.

Богородица

7. Затова ние ви молим да развивате в себе си дара за различаването. Затова ние ви говорим преди всичко и най-напред да се избавите от своето его. Защото то пречи на вашето различаване, на вашето виждане и вашето Служение.

Богородица

8. Много жалко за тези индивиди, които са тръгнали по пътя на самовъзвеличаването. Но това е техния избор и те са направили този избор, който са искали да направят.

Богородица

9. Вашият илюзорен свят се отличава с това, че всеки получава това, към което се стреми. И ако вие искате да станете Възвишено Космическо Същество, вие непременно ще станете такова. И ще получите всички знаци от финия план за това, че вие сте Възвишено Космическо Същество.

Богородица

10. Цялата работа е там, че вашият мотив от самото начало е бил неправилен. Вие сте искали да станете могъщо същество. А истинският мотив би бил да станете най-смиреното същество, слуга на всички живи същества, живеещи на Земята. Истинският мотив би бил освобождаване от егото и помощ на всички живи същества.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Ключът за Различаването е мотивът, който ви движи

Отче наш

1. Затова за вас не е задължително даже да се обръщате към другите хора за потвърждение за вашите, както си мислите, космически достижения.

Богородица

2. На вас ви е необходимо просто да си отговорите на въпроса, какъв е бил вашия мотив, когато сте пристъпили към изучаване на езотерична литература?

Богородица

3. Искали ли сте да получите нещо за себе си, или сте искали да отдадете всичко за Служение на живота?

Богородица

4. Божествената наука на пръв поглед изглежда много проста, но мнозина така дълбоко навлизат в лабиринтите на лъжливи понятия и знания, че вече става проблематично за тях да получат нашата помощ.

Богородица

5. Затова моят съвет към вас е: винаги преди да се задълбочите в някакво учение или да следвате някаква практика или външен учител, внимателно проанализирайте мотива, който ви движи.

Богородица

6. Защото според своите вибрации и според вътрешните си желания, които ви движат ще се привлечете към онази група хора и към онзи учител, които просто ще ви снабдят с това, което ви е необходимо, за да достигнете вашите цели.

Богородица

7. И никога не винете никого извън вас, че сте попаднали в секта или сте попаднали под нечие влияние.

Богородица

8. Защото вие самите и само вие сте отговорни за всичко, което се случва с вас.

Богородица

9. Вие сте дошли в този свят, за да получите урока за различаването. Различаването на Доброто от Злото, реалността от илюзията.

Богородица

10.Получавайте сами своите уроци. И помнете, че ние можем да ви помогнем само тогава, когато ни молите за помощ.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.