Отнасяме материала на това издание към раздела “Бог и наука”, макар че може да бъде отнесен и към раздела “Култура на речта”. В последно време сред хората и особено сред младежта, нараства неуважителното отношение към думите, като в същото време съществува  мнението, че произнасянето  на нецензурни думи не само, че не е вредно, но е полезно.

Благодарни сме на Тамара Федотова от град Североморск за сканираната и изпратена на нашия адрес статия ”Могъществото на невидимия живот”. Статията е публикувана през 2003 година в списание “Природа и човек”, и смятаме, че не е изгубила своята актуалност и днес.

Надяваме се, че в тази статия, ще намерите  много полезни неща за себе си.

 

Могъществото на невидимия живот

 

От САЩ ми се обаждат обикновено хора, интересуващи се от  работата на талантливи руски учени, които са герои на мои публикации. Но този път ми се обади човек, който поиска сам да разкаже за своите открития. София Бланк емигрирала от Русия в САЩ преди осем години и направила поразяващи изследвания, обясняващи много загадъчни неща в човешкия живот. Тя ме помоли да разкажа в Родината за резултатите от нейната работа и да помогна в тези тежки години на жителите на нашата страна.

- Ръководя Научно-изследователски център на фирмата “Бион” с отдели в Казахстан и САЩ. Нас ни ръководи казахстанския биофизик, професор Виктор Михайлович Инюшин. Основавайки се на кирлиановата фотокамера той създаде прибор – плазмограф. А аз си набавих в Америка обикновен кирлианов апарат с един допълнителен детайл, който го прави свръхчувствителен. Този апарат ми позволи да направя удивителни за мен открития.

Кирлиановската снимка става за части от секундата. Моята камера фиксира не само аурата, но и други енергийни структури: успоредни, пресичащи се с физическия свят форми на живот, които непрекъснато взаимодействат с нас. Обективът ми не е голям и обикновено фиксирам полето около пръстите. Но и тук може да се видят много странни неща. Винаги извънредно много съм се интересувала за сметка на какво протича лечението с молитва, при полагането на ръце, с пламък на свещ и други методи, които се практикуват от древни времена. И кирлиановската снимка показва, че болния човек преди всичко има отворено поле, пробиви в аурата, през които изтича енергията. А когато вярващ чете над болния молитва при горяща свещ, енергията се увеличава, разкъсванията се затварят и човек оздравява.

-Толкова просто?

-Това е най-популярното обяснение. Но в действителност всичко е доста по-сложно, снимките с кирлианов апарат показват, че до човешката аура и вътре в нея има огромно количество енергийни структури. Някои от тях са много естетични, приличат на снежинки, цветя, пеперуди, калинки, слончета. На снимките има много птици. Условно нарекох тези позитивни структури ангели.

- Извинявайте, но защо решихте, че те са позитивни?

- Аз и други специалисти определихме това с биолокационна рамка. След това проверихме и с други прибори, които изключват субективния фактор. По подобен начин определихме, че другите структури имат негативен характер. Даже външния им вид предизвиква неприязън: те се фиксират на снимките като змии, понякога двуглави, различни чудовища или части от техните тела, аморфни същества, които предизвикват неприятни чувства. Условно нарекох тези структури демони.

Непрекъснато се страхувам, че нещо ми се привижда и постоянно се препроверявам. Опасявайки се от самозаблуждения, аз се обръщам към други хора, владеещи биолокационната рамка. Резултатите от техните тествове бяха аналогични. Но аз разбирах, че това не е окончателно доказателство, а само повод за размисъл и по-нататъшни още по-обективни изследвания.

Така например, американският телескоп “Хъбъл” направи снимки на космически същества от разредена материя и астрофизиците ги нарекоха ангели. И аз видях, че те са съвършено идентични на тези структури, които се фиксирани при мен на кирлиановите снимки.

- Извинявайте, но тези космически обекти (или субекти) имат десетки метри в диаметър. А на вашите снимки наред с аурата на пръстите са фиксирани структури до няколко сантиметра, т.е. хиляди пъти по-малки от космическите ангели. Защо казвате тогава, че те са съвършено идентични?

- Да, но какво представляват тези изображения? В мен се създаде впечатлението, че ангелите са холограмни, те присъстват там и тук, могат да се появяват на снимките като големи и малки.

И има неща, които не могат да бъдат тълкувани двояко. Например, изследванията показаха, че свещените религиозни атрибути: христианския Кръст, юдейския Магендовид (звездата на Давид), мюсюлманските Звезда и Полумесец – са източници на колосална енергия. Когато биват държани в ръце, се намаляват разкъсванията в аурата, подобрява се здравето.

А когато човек се моли, от неговата аура се фиксират удивително хармонични, красиви енергийни структури – ангели. Нима молитвите могат да привличат демони?

- Но по някога те се появяват на вашите снимки. Смятате ли, че кирлиановския апарат показва как биват обсебвани хората?

- Една кирлианова фотография  подтвърди, че обсебването и заселването на демонични същности във физическото поле на човека са съвършено реални неща. Близо до пръстите или вътре в тях много често се фиксират лица на хора или демонични структури. А понякога се виждат просто рогати глави. Представата ни за демоните като за рогати хора намира подтвърждение на кирлиановите фотографии. И което е интересно: демоничните структури се появяват в разкъсаните полета. А ако кръгът на аурата на човека е плътен, то в него липсват негативни структури.

Стана ясно, че молитвите създават около човек плътен скелет от позитивна енергия, който е неприемлив за демоните. Тези вампирни същности не се стремят към плътната аура, нали трябва да положат усилия, за да я пробият, а наоколо е пълно с решетести полета, в които лесно могат да се внедрят. Когато човек не е защитен, проникването при него става свободно и той е удобен за демонични въздействия.

- За какво се изразходва енергията от физическото поле на човека?

- За физиологичните процеси. Храносмилателната система, кръвообръщението, нервната система – нищо в човешкия организъм не работи без енергия. Но ние получаваме тази енергия не толкова от храната, колкото от енергийното поле на същата тази окръжаваща ни аура.

- Науката подтвърждава, че човек живее не само от единия хляб ли?

- Абсолютно вярно. Човек действително може да се храни с енергията на молитвите, със словото Божие. По време на молитвата в полето на човек се появяват тези удивително хармонични, ангелски структури, които му действат благотворно.

Разбира се, не претендирам за истина от последна инстанция. Но вече са направени хиляди изследвания, които свидетелствуват в полза на моята концепция.

- Защо тези ангели навлизат в нашето поле?

- Те са нашите енергийни донори. Когато ангелите се появяват в полето на човека, светенето на неговата аура се усилва и пробивите в нея се затварят. При това у някои хора тези позитивни структури се фиксират във вид на кълба, а при други – във вид на звездички.

- Излиза, че не случайно казват, че човек преживява своя звезден час?

- Може би. При това, изследваните хора, в които влизат звездички, са много добри, честни, чисти хора – истински източници на светла енергия.

- Но е възможно вашите ангели и демони да не са самостоятелни същества от друг свят, а породени от човешката мисъл: така наречените мисъл-форми? Нали много съвременни физици смятат, че нашите мисли са материални и те са “изтъкани” от тънка материя и в съвсем буквален смисъл витаят във въздуха и влияят на другите хора.

- Знаете ли, аз работя с хора, които нямат представа за мисъл-формите. А за знаещите, те представляват някаква невидима абстракция. Но кирлиановата фотография показва: това не е само тяхна представа, а е и още някаква материя, която се фиксира с прибор. Не толкова психологически проблем, изработен от интелекта, колкото енергийна даденост, която силно влияе на хората.

Изследванията показаха, че във физическите полета почти на всички болни присъстват демонични структури. Най-страшна картина представляват полетата на хора, които са прокълнати: те са изпълнени с кълба от змии!

- Тези структури само приличат на змии или наистина са някакви гадини от финия свят?

- Ние ги виждаме енергийно: на снимките те са фиксирани като кобри или смокове. Освен това на поредица от снимки се вижда в динамика как “кобрата” преминава през полето на човек.

- Виждал съм средновековна литография на която са изобразени “вътрешностите” на грешника: той буквално е натъпкан с жаби, раци, змии и различни други гадини. А праведникът, очистил се с молитви и пост, вътре в него всичко е чисто, вижда се само един голям кръст там, където той винаги прокарва ръка по време на кръстене. Но съдейки по вашите снимки, това не е фантазия на художника, а натурална картина видима в друг диапазон на честотата, където се фиксират обектите на финия свят?

- По всяка вероятност този художник е бил ясновидец и е различавал енергийните структури, които ние фиксираме с кирлиановата фотокамера. Например, на снимките които имам понякога се вижда рак в полето на онкоболен.

Подобни обекти имат реално сходство с материалните ракообразни. Снимките на тези енергийни структури могат да станат много ефективен и евтин метод за най-ранна диагностика в онкологията. Та такава снимка струва едва един долар, а за обикновените тестове са нужни луди пари.

- София Михайловна, разкажете, моля ви, какви са причините за разкъсването на физическите полета и проникването в тях на демонични структури?

- При мен често водят деца със силна уплаха. Снимката показва, че при тях има не просто разкъсване, а е деформирано полето. При дете в нормално състояние се виждат дактилоскопичните линии на всеки пръст и равномерното светене около него, а при изплашениете деца се виждат само неголеми фрагменти от тази аура, а понякога тя отсъства съвсем. И много често до тези ужасни полета се фиксират обекти, които приличат на кобри или глави на дракони.

Такива химерни структури в полетата на изплашените хора напомнят за известни персонажи от древните митове и приказки. Тук се налага и интересния извод: страшните персонажи не са нещо измислено, а реални жители на невидимия с физическо зрение свят. Но е имало хора, надарени със способността да виждат тези структури. И те отразявали своите виждания в приказки и рисунки. Казано по друг начин, те предавали не плодовете на своята фантазия, а резултати от визуални наблюдения.

- Психиатрите ще ви кажат, че при тях е пълно с пациенти, които виждат около себе си рогати, опашати, змееподобни и различни твари...

- Много интересно е, че с кирлиановата фотография се документират подобни картини. Ако по-рано се предполагаше, че това са плодове на фантазията, то при физическия прибор няма халюцинации - той фиксира това, което съществува.

- Кое разкъсва аурата на човека?

- Мощно деформират аурата ругателствата, и особено псувните. Чела съм у богословите, че използваните при псувните думи са имена на демони и бесове. Ако човек ги произнася, те тутакси нападат него и този, когото ругае. Кирлиановата фотография подтвърждава тази гледна точка.

На енергийно ниво около нас постоянно има демонични структури в огромни количества. Обикновено те не могат да ни причинят вреда. Но, произнасяйки нецензурна дума, ние подхранваме с енергия демона, който носи това име и той ще се постарае да се внедри в нашето поле или в полето на човека, към когото сме “отправили” този бяс.

Демоните са вампирни същества и те не могат да живеят без енергийно подхранване. Необразованите хора им оказват голяма услуга като ругаят на майка. Демоните обичат да предизвикват у хората негативни чувства: тъга, униние, страх, ужас. Те се хранят с енергията на тези преживявания. Това се вижда много добре по разкъсванията на аурата и внедряването в нея на негативни структури.

Техният предпочитан подход е да предизвикат у човека влечение към алкохола. Та нали алкохолизмът е също така заселване: излизащата от бутилка зелена змия, която изобразяват на плакати и карикатури не е нещо абстрактно, а конкретна “змия”, проникнала в човешкото тяло и искаща алкохол, някакво вампирно същество, което се храни с енергията на винените пари и отрицателните емоции на алкохолика.

- Но на една от снимките, която ми изпратихте се вижда, че до пияния човек има не змия, а глава на рогато същество...

- Да, там вместо аура има някакъв козел, който частично наподобява зелена змия. Вие знаете как се нарича рогатия човек.

- Знам, но няма да го назова. Моята мъдра баба често ми повтаряше: ”Не ругайте с груби думи”.  В противен случай, казваше, при теб ще дойде рогатия.

- Тази народна мъдрост сега намира научно подтвърждение: литературното име на рогатото същество (тъмна дума) действа подобно на псувня и прави човека уязвим пред нечистата сила. Впрочем, това може да подтвърди всеки пияница. “Ей ти, козел!” – казва той на колегата си по бутилка, в чието поле фиксираме рогатото същество. И много други прозвища имат конкретни образи, които се виждат на кирлиановите фотографии.

- Доколкото ви разбрах, ругателствата – това са някакви молитви за извикване на бесове?

- Ако произнасяте името на рогат или друг бяс, то той веднага се отделя от мръсотията, която буквално кипи около нас. С назоваването му, той се явява пред вас в цялата си прелест. А той има нужда само от едно – да получи човешка енергия. Най-страшното е, че енергия губи не само този, които използва такива думи, но и хората, които го слушат, особено тези, на които полето е разкъсано. Най-много от всички, от ругатните страдат децата - та нали тяхното поле едва се оформя и те са много уязвими.

Човек, който псува и произнася вулгарни думи е източник на вампиризъм, канал за изсмукване на енергия от масата хора, които се намират около него. Той жестоко наказва онези, които са му близки, особено своите деца.

- Каква роля играе тук роднинската връзка?

- Нашите деца се намират в нашите полета, за тях ние сме източник на енергия. Ако бащата или майката безкрайно се упражняват в сквернословие, техните полета са населени с демони. И с тези демони те хранят своите деца.

- По-скоро обратното: хранят демоните с децата си?

- И това е вярно. Такива деца не могат да се развиват нормално: те нямат вътрешно равновесие, изпитват непрекъсната тревога, избухливи и агресивни са.

- Децата на ругателстващите растат ли като умствено изостанали?

- Достатъчно често, но не винаги. За някои деца живота с такива родители е своеобразно наказание, вразумяване. Но във всеки случай в семейство на сквернословещи децата са нещастни.

Изпратих ви снимка на едно момче, бащата на което непрекъснато псува. В полето на това дете изобщо няма светене на аурата му, а вместо това има само кобри! Детето е сякаш мъртво, нечистата сила изсмуква цялата му енергия.

- София Михайловна, в последните години в Русия започнаха  да си служат с ругателстава доста повече, отколкото преди. Средствата за масова информация внушават, че сквернословието – това е особен шик, можете да си говорите всичко, каквото поискате и няма никаква забрана. Псуването стана мода. Като резултат, на улицата, в транспорта, в театрите, по естрадите, по телевизията, в училищата звучат отвратителни думи. Възрастните хора се стесняват, а младежта мисли, че прави много добре, когато говори гадости... Но, доколкото разбрах от вашия разказ, псуването травмира не само обкръжението, но и сквернословещите: извършвайки словесно престъпление, те наказват самите себе си, така ли е?

- От снимките се вижда, че полето на хората, които псуват, частично или изобщо липсва. Те доброволно стават арена на действие на демоничните сили. Оттук идва и наркоманията, оттук е и алкохолизма...

- Искате да кажете, че причината за тези заболявания е в псуването?

- Полето на псуващия човек става отворено, то няма защита срещу демоничните същности. Те са много умни, хитри и се нахвърлят на всички, от които могат да намажат. Псуващият ги вика сам и им дава своето поле за разкъсаване. Дори разболявайки се, той продължава да ги храни с енергията си.

- Ако възрастните със своя пример карат децата да псуват, то по този начин ги тласкат към наркомания и алкохолизъм, така ли е?

- Абсолютно вярно. Та нали, правейки себе си беззащитен пред демоничната същност, човек се подчинява на нейната воля. Тя прониква в него през разтворената, решетеста аура и живее в нея. Но това не е аморфна частица: тя има интелект, съзнание, воля, която много често е по-силна от волята на човека. Демонската същност му налага желанията си.

Става насилие над личността, което не се вижда физически, но е напълно реално. Забелязваме, че човекът е станал неадекватен, изгубил е воля и самообладание. Прибира се в къщи пиян, чистосърдечно се разкайва пред жена си и децата си, а на следващия ден отново се напива. Роднините негодуват – как така, та нали ти ни обеща! Но той не може да спази обещанието.

Седящата в него демонична същност е свикнала да се храни с енергията на алкохолните пари и тя насилва жертвата си, кара я да пие. Казано с други думи, алкохоликът пие физически, а неговия господар – енергийно. Тази същност се наслаждава на ефирните излъчвания на алкохола. Подобен механизъм има и наркоманията.

- Понижавайки духовното ниво и развращавайки хората, организаторите на информационната война ги обричат на израждане ли?

-  Отлъчването на жителите на Русия от религията беше истински геноцид. Та нали молитвата – това е енергия, а енергията – това е здраве: не само духовно, но и физическо. Отучвайки хората да се молят, им отнеха здравето, направиха ги сквернослосвци, алкохолици и наркомани.

Класическият въпрос: какво да се направи?

- Настанилите се демонични същности във вътрешнополевото пространство на неуравновесените и психично болни хора говори за това, че те трябва не само да бъдат лекувани и даже не толкова с лекарства, колкото с изчистване на полето. За съжаление у нашите психиатри това разбиране отсъства. В резултат на това човек, станал жертва на демонични сили, не е способен да им се противопостави: сам не знае как да се бори с тях и лекарите не могат нищо да му подскажат.

Съвременната наука подтвърждава ефективността на религиозните методи. Най- простата форма за лечение и защита е молитвата.

Трудно ни е дори да си представим колко тясно взаимодействаме с другите светове. Но кирлиановата фотографска система ни дава възможност да видим това: в нея се обективизират закономерности, отразени в митовете и приказките, в религиозните представи. Това е безценен прибор, способен да убеди всеки Тома неверни какво става в другите светове и как работят тези закономерности, които са ни предадени с вярата от дедите ни.

Допускам, че може да грешим в обясненията на някои явления. Но има съвършено очевидни неща, които не допускат друго тълкуване. Именно те и лежат в основата на нашата концепция.

Например, в Християнството има такъв ритуал – помазване, когато по време на молитва помазват човека с четчица, потопена в миро. Аз направих потресаващи изследвания, които показаха как работи това.

Вие знаете какво е мирото – това е мазна течност, която се стича от някои икони. Тези икони може да са нарисувани върху дърво или даже върху хартия, там няма нищо, отделящо влага. Но от това нищо, тече масло с необикновено приятна миризма и колосална енергия – вещество от друг свят.

В Мичиган има икона на Николай Чудотворец, от която тече миро от 1096 година. Разнасят я из цяла Америка. През 1998 година иконата е била в църквата Александър Невски в град Лейкууд в щата Ню Джърси. И аз заведох там делегация от християни и юдеи. При това някои от тях много се съпротивляваха: това е християнска светиня, казваха, и ние, юдеите не трябва да й се покланяме. Но аз ги уговорих да направим това пътуване в рамките на научно изследване.

Ние пристигнахме на мястото и на около тридесет метра от църквата аз направих снимка на полетата на всички участващи в експеримента. При това в много неудобни условия: кирлиановата камера беше в багажника на колата. Учудващо, но независимо от уморителното пътуване, полетата на всички хора се оказаха по-добри, отколкото бяха у нас в Ню Йорк. Обаче това, което се случи по-нататък надмина всички очаквания.

И християните и юдеите участваха в литургията, която заедно с помазването продължи четири часа. Всички останаха до края на службата, макар че доста хора бяха на възраст над седемдесетте. Предполагаше се, че толкова дълго стоене физически много ще ни умори и това ще се види на кирлиановите снимки. Какво беше нашето учудване, когато се оказа, че светенето около пръстите на всички участващи в експеримента е няколко пъти по-ярко и по-широко, отколкото беше преди литургията. При това една юдейка седя до края на литургията, но се отказа от миропомазването. Макар че беше в храма против волята си и нейната душата се бунтуваше, но все едно, нейното поле се оказа много по-мощно, отколкото беше преди службата.

Разбирате ли? Това не е психологически фактор, а енергиен. Искаш или не искаш, светите места те зареждат с енергия, благотворна за здравето. Това е напълно очевиден факт, който не може да бъде изтълкуван по друг начин.

- Е, скептиците и тук могат да намерят повод за съмнение. Трябва още да се докаже, ще кажат те, че усилването на ореола около пръстите подобрява здравето.

- Тези съмнения се разсейват от други изследвания.

Жената, отказала се от миропомазването, има лекар – натуропат, притежаващ компютър за диагностика. Решихме да тестваме чрез него как действа мирото на хората. Бях го донесла от това пътуване, но много малко количество – наложи се да го разредим. Но въпреки нищожната концентрация в разтвора, мирото действаше много благотворно.

Разредихме мирото до 1 г на 100 000! Това са хомеопатични, информационни дози, но тяхното въздействие се оказа също толкова силно. Във всяка концентрация мирото изравняваше и довеждаше до нормални всички човешки функции. Да допуснем, че преди експеримента сърцето на човека е работило на 60 процента, черния дроб – на 40, а мозъка на 70 и т.н. Но когато в ръцете му се окажеше памучето, напоено с разредено миро, диагностичния компютър показваше, че всички параметри са на 100 процента.

В хода на тези експерименти стана ясно, че по лечебно въздействие мирото просто няма аналог в света на натуропатията и фармацевтиката. Когато човек преминава елеопомазване, той се зарежда с енергия с помощта на носителя на висши светли енергии – мирото. За сравнение, проведохме експерименти с най-различни ароматни масла, но нито едно от тях не можеше да се сравни с ефекта на мирото.

Нашите изследвания показаха, че лечебното въздействие на светлите сили върху човека чрез мирото, молитвата, светините, е доста по-силно от всяко медицинско въздействие.

Разбирате ли, колко сме невежи и колко не разбираме това, което става около нас? Не знаем какво може да е полезно за нашето здраве и се нахвърляме на дефицитни чуждостранни препарати, а те не могат да ни помогнат, докато нашето поле е отворено. Докато не се запушат пробойните в аурата, нищо не може да ни помогне.

Но преди хиляди години на човечеството са били дадени формите за реална помощ и лекуване – това са молитвата и други тайнства на църквата.

- Благодаря, София Михайловна, убедихте ме. Но нека да подходим към проблема от друга страна: как действат на човека разрушителните методи – хулите и проклятията?

- Проклятието разрушава напълно полето на човек. Светенето около пръстите изчезва и се появяват змиеподобни структури.

Защо прокълнатите хора не живеят дълго или живеят мъчейки се? Защото те нямат жизнени сили. Тяхната аура е толкова разрушена, че не може да задържа енергията, която изтича от нея като през решето.

Както се казва, каквото излъчваш, това и получаваш. Излъчваш ли егоистично желание да отнемеш енергия – ще изгубиш тази енергия: някой ще ти я отнеме.

А защо не може да се пробие енергийната защита на истински вярващия? Неговото поле е толкова позитивно заредено, че негативните енергии отскачат от него и се удрят в този, който ги е изпратил

- Но истински вярващият не се моли за себе си – той моли Бог да помогне на другите, нали?

- В това е и цялата работа. Нашите изследвания показаха, че алтруистичната позиция е най-благотворната от енергийна гледна точка.

Аз заснех полето на някои хора преди и след различни молитви. Да допуснем, че при даден човек аурата около пръста по начало е широка 2-3 мм. Когато този човек се молеше за себе си, тя ставаше 1,5 пъти по-широка. Но когато исках от него да се помоли за другите, то буквално за минута аурата се увеличаваше 2-4 пъти. Когато се молим за себе си, ние имаме едно енергийно ниво. Когато се молим за другите, в това число за тези, които не разбират, че трябва да се молят не само за себе си, енергийното ни ниво става 2-3 пъти по-високо. Или казано по друг начин – хуманизма и алтруизма се възнаграждават.

- А прави ли си добро закостенелия користолюбец, който се старае да вземе колкото се може повече от другите, като не дава нищо в замяна?

- Той не може да направи нищо по-лошо от това, дори ако смята себе си за добър и постъпващ правилно.

- Доколкото разбрах, вашата “корист” се състои в това, на колкото е възможно повече хора да бъдат предадени знания, които биха им помогнали да натрупат енергия, да си оправят здравето и да се подготвят за вечен живот. Такава алтруистична позиция предизвиква благосклонността на висшите сили, които ви откриват нови знания необходими на много хора?

- Моята цел е да дам на хората разбирането за това, какво става в действителност с тях в невидимия свят. И кирлиановата фотография ми помага за това.

- Но това е психологическо състояние. А защо олигарсите са физически болни, макар, че дават безумни пари за лечение?

- Те не са в състояние да се излекуват, тъй като енергийното им поле не може да бъде здраво. Извършвайки зло, те са читаеми на ниво поле и не могат да получат тези енергии, които носят здраве – физическо и душевно. Тези хора стават беззащитни пред демонските сили.

Ако си излъгал поне един човек, ти не можеш да бъдеш изцяло здрав и щастлив. Когато един човек е навредил на друг и изпитва от това наслаждение, напразно си мисли, че му е станало добре. Преди всичко това е лошо за него и после – на неговите близки и особено за децата.

Вие знаете, че за да победиш врага и да имаш приятели, трябва да знаеш тяхната философия. Ето, аз се занимавам с изучаването на философията на враговете и на приятелите и тяхното взаимодействие с нас. Правя тези знания обективни, за да могат хората да си направят правилните изводи, които ще им помогнат в живота.

Храмът е вътре в човека. Ето защо не е важно, къде се моли – в църквата, на полето, или в къщи. Когато полетата ни започнат да вибрират с честотата на молитвата, ние сме навсякъде и видяни, и чути,  и познати.

 

С работата на София Бланк можете да се запознаете също така на форума на сайта „Интернет-община” на адрес:

http://www.ay-forum.net/viewtopic.php?t=935&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=1e4e6750b479fa8db33eeeb7ecc1a2de

 

От материалите на форума:

Коментарии на София Бланк към нейни кирлиановски снимки

Кирлианова фотография 5

 

 

 

Пол, 43 годишен. Кадър I(горе вдясно) – изходен. Кадър II(горе вляво) – след три будистки мантри,  заедно с аурата се появиха множество светлинни структури, приличащи на малки птичета и лъчиста звезда. Кадър III(вдясно долу) – след седем будистки мантри. В аурата се появи електронен портрет, приличащ на лице на монах. Кадър IV(долу вляво) – след мислено изпращане на Любов на Света.

 

    

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!