Скъпи приятели,

С публикуването в това  издание на статията на Елена Лучина от Москва продължаваме темата за музиката.

 

За музикалната терапия

Какво е музиката? Всеки човек ще отговари по своему на този въпрос. Един ще каже, че това е вид изкуство, втори, че това са ноти и звуци, трети – че, това са мелодии и ритми. И всички ще бъдат прави.

Музиката е вид изкуство, в което художествените образи се въплъщават чрез звуци. А какво представляват звуците? Звуците са вибрации, колебания, вълни с определена честота, енергия от определен вид. Звукът се разпространява във въздуха вълнообразно, т.е. от говорещия се разпространяват звукови вълни във всички посоки. Те принуждават нашите слухови мембрани да вибрират и по този начин ние улавяме звука или импулса.

Нервните импулси, които възникват в мозъка при определени звуци, имат същата честота, както и самите звуци. Нашият мозък различава не само основните тонове на звука, но и обертоновете[1] – допълнителни звуци с висока честота.

Всеки от нас е способен да различава “добри” и “лоши” звуци. Звуците в обкръжаващата среда се оценяват донякъде субективно, но влиянието на голяма част от тях може да се открие и измери с помощта на прибори. Ние можем обективно да охарактеризираме тяхното въздействие върху нашето настроение, тонус, пулс, мозъчни вълни и храносмилане. От това следва, в частност, че влиянието на звуците върху организма в голямата си част не се поддава на нашия контрол. Ако е нежелателно, единственият начин да му се противопоставим е като се изолираме от самия източник на звука, а това не винаги е възможно. По този начин музиката влияе на хората и внася изменения в постоянната вибрация на мулекулите на човешкото тяло.

Животът в съвременното урбанизирано общество е пълен с физически и емоционални стресови фактори, такива като, пренаселване, замърсена околна среда, шум, радиация, некачествена храна, различни хранителни добавки, безспокойство, самота, прекалено голямо или малко физическо натоварване, немощ.

Взети по отделно или всички заедно, тези стресогенни фактори предизвикват пренапрежение, което започва да препятства свободното преминаване на енергиите в тялото, в резултат на което органите прегряват. Освен това, сред бетонните джунгли, в които живеем, малко са “живите” места, с които ни дарява природата: гори, паркове, открити пространства и течаща вода - ручеи или реки, които са източник на прохладна изчистваща енергия.

Продължителното прегряване принуждава органите да се свиват и втвърдяват. Това влошава тяхната дейност и става причина за болести. Музикалната терапия е едно средство, което помага на тялото да отстрани всички бариери и да организира блокираната енергия, да насочи нейния поток в нормално русло. По този начин ние помагаме на себе си, лекуваме се. При музикотерапията се получава едновременно въздействие на звуковите вълни, организирани в музикална структура, върху психоемоционалната и духовната сфера на човека и непосредствено на повърхността на тялото и вътрешните органи. А главната задача при лечението е да се обедини съзнателното и несъзнателното във физическото тяло с помощта на музиката и пеенето.

Още в древността се е придавало огромно значение на музиката. Келтите са имали цели школи, където подготвяли бардове – специалисти в областта на изучаването, съчиняването и разпространението на музиката. Те съчинявали песенни заклинания, които притежавали огромна свещена сила, лекували или причинявали непоправима вреда. Тези заклинания се предавали само на достойните и се пазели  в дълбока тайна. Питагор създал учение за музиката на сферите и музикалния звуков ред, в който на всяка планета съответства определена нота, положил началото на музикалната психотерапия като средство за възпитание и лечение на душата и тялото. Платон е смятал, че най-добрата стража на държавата не е армията и съвършеното оръжие, а музиката – проста, скромна, сериозна и съгласувана. Китайците поставяли музиката наред с математиката и астрономията. Авицена използвал музиката за лечение и твърдял, че има връзка между музиката и пулса.

Активното използване на музиката с цел терапия започва през 19-20 век, отначало на Запад и в Америка, а след това и в Русия. Интересът на нашите учени към проблема на въздействието на музиката върху организма на човека се появява в редица изследвания, провеждани от: В.М.Бехтерев, С.С.Корсаков, И.М.Догил, И.М.Сеченов, И.Р.Тарханов, Г.П.Шипулин и др. Изследванията показали благотворното влияние на музиката върху различните системи на човешкия организъм: сърдечно-съдовата, дихателната, двигателната, нервната, нормализиране на мозъчното кръвообращение. Много важни били изводите, че положителните емоции, получени от общуването с изкуството, с музиката, оказват лечебно въздействие на психоемоционалното напрежение, мобилизират резервните сили, стимулират творчеството.

В днешно време в Русия се наблюдава възраждане на науката за въздействието на музиката върху организма на човека – музикалната терапия. Официално от 2003 година в Москва ФГУ на Руския Научен Център за възстановителна медицина и курортология към Минздравсоцразвитие под ръководството на С.В.Шушарджан подготвя професионални специалисти в областта на музикалната терапия. В Санкт-Петербуг в Научно изследователския институт по традиционна музикална терапия, основана от Рушел Блаво, се провеждат образователни семинари, записват се дискове с лечебна музика в универсалния диапазон. По този начин, използвайки музикалната терапия, се лекуват много заболявания и психически разстройства.

Учени, медици и психолизи разкриват въздействието на различната музика върху организма. Така наречената “комерсиална музика”- попса, хип-хоп, рок, твърд рок се пише в низките честоти. Изследванията показват, че звуците с ниска честота оказват в по-голямата си част негативно въздействие върху човека. Те предизвикват упадък на силите и депресия или се възприемат като застрашаващи, например, гръмотевица или грохот от земетресение, непрекъснат шум, тежък рок.

Внимание! Родители! Рок-музиката забавя растежа на растенията, след рок-концерт, присъстващите на него слушатели реагират на природните дразнители 3-5 пъти по-лошо, отколкото обикновено. Слушането на рок-музика предизвиква отделянето на така наречените стрес хормони, които изтриват голяма част от съхраняваната информация в мозъка. Повтарящият се ритъм и низкочестотните колебания на бас-китарите влияят силно върху състоянието на гръбначно-мозъчната течност и като следствие, върху функционирането на жлезите, регулиращи хормоналните секрети; съществено се изменя нивото на инсулина в кръвта; основните показатели за нравствен контрол слизат под прага на поносимост или се неутрализират изцяло.

Под влиянието на прекалено силна, ритмична музика тълпата често става агресивна. Но в агресивна среда тази музика е обичайна за организма и се смята за нормална за него. Въобще, в нашия обикновен градски живот с неговата суета, шум, стрес и при отрицателни емоции ние пребиваваме в диапазона на бета-вълните (14-20 херца). По-високите звуци - енергични, с рязък ритъм и умерено темпо ни влияят благотворно, повишавайки нивото на енергията, както на физическата, така и на психическата, предизвикват радост, ведро настроение. Именно тук се включват в играта хармоничните обертонове. Обертоновете – това са фини, едва доловими съставки на звука с висока честота, които съпътстват всички обкръжаващи ни звуци. Само хармоничните обертонове са способни да предизвикат в нас бодрост и ни зареждат с енергия. Полезно е да се слуша такава музика сутрин, зареждайки се с бодрост и оптимизъм за целия ден.

При слушане на класическа, народна, църковна музика, звуците на природата, ние се успокояваме, отпускаме се, насищаме се с положителна енергия и емоции, с хармония. Колкото е по-малка звуковата вълна, толкова ние сме по-отпуснати. За класическата музика е характерен ритъма на тялото, равен на 60 удара в минута, което ни отвежда в състоянието на алфа диапазона (8-13 херца). Това е състояние на покой и възвишени усещания. Полезно е да се слуша такава музика след работния ден, при умора и намаляване на силите.

Когато спим, медитираме и творим (състояние на вдъхновение), ние се намираме в състоянието на тета честотите (4-7 хрца). При дълбока медитация и несъзнателно състояние се изработват делта вълни (0,5-3 херца).

В днешни дни музикалната терапия се използва за лечение на много заболявания, прилага се в психотерапията, селското стопанство, търговията.

Забелязано е, че по време на занимание с музика, пеене, при учащи с умствена изостаналост се активизира мисленето, формира се целенасочена дейност, устойчивост на вниманието; слушането на музика, музикално ритмичните занятия влияят по-ефективно на развитието на речевите функции, слуховото внимание, моториката у децата с нарушен слух. Прилагайки музикалното изкуство в различни негови съчетания (с движения, с театрална дейност) към дете с проблеми в развитието, учените и педагозите забелязали, че то се явява като източник на позитивни преживявания за детето, ражда нови творчески потребности и начини за тяхното удовлетворяване, осигурява формирането на музикална култура и поправя отклоненията в познавателната, емоционално-волевата и личностната сфери, създава условия за социална адаптация.

За най-силна по въздействие учените смятат музиката на Й.С.Бах, на второ място по въздействие е музиката на В.А.Моцарт и Бетховен.

Музиката на Бах и Хендел, написана в стила барок, притежава релаксиращ ефект, помага за подобряване на запаметяването, паметта, помага при изучаване на чужди езици и стихове.

Феноменът на музиката на Моцарт се обяснява с това, че вибрациите на неговите произведения съвпадат с вибрациите на здравите неврони на клетките.

Така, в Холандия увеличават млеконадоя, използвайки музиката на Моцарт. Тестото втасва няколко пъти по-бързо и става по-хубаво, по-бухнало и по-вкусно, от музиката на Моцарт. Използвайки музиката на Моцарт при подготовка за изпит, студентите по-бързо и по-успешно усвояват и запомнят учебния материал и минават тестовете. Музиката на Моцарт и Чайковски способства лечението на болестите на Паркинсон и Алцхаймер.

Много полезна е така наречената музика от природата. Звуците на морето, шума на дъжда, гласовете на делфините успокояват, умиротворяват; звуците от гората понижават кръвното налягане, нормализират работата на сърцето; пеенето на птиците помага за съсредоточаването, предизвиква прилив на положителни емоции.

Учените открили, че пеенето на птиците способства растежа и развитието на растенията. Във Флорида, например, напояват портокаловите гори, използвайки музика, възпроизвеждаща пеене на птици. Такива портокали са не само по-сладки, но и витамин С в тях е със 121 % повече от обикновените.

В Индия стимулират оризовите плантации с помощта на традиционната индийска музика Продуктивността на реколтата е нарастнала с 25-67%.

В Германия такава музика е лечебна и се продава само в аптеките. В Китай са разработени дискове под названието “Черен дроб”, “Сърце”, “Черва”, “Стомах” и др. където подбраната музика влияе благотворна на тези органи.

В Канада струнни оркестри свирят на градските площади за намаляване на количеството на авариите. Забелязано е, че слушайки класическа музика в автомобила, водачът намалява риска от аварийни ситуации 15 пъти, а слушането на народна музика и класическа музика в маршрутките води до подобряване на микроклимата в салона, до рязко намаляване на агресията и раздразнителността при пътниците.

Терапевтичният ефект при галенето на котка се постига благодарение на мъркането на домашните любимци, вибрациите на които действат благотворно върху нашия организъм.

Вибрациите на камбаните също имат мощна изцеляваща сила. В средните векове хората са се спасявали от чумната епидемия, биейки църковните камбани. Звуците на камбаните създават вибрации по-високи от 25 кХц, повишават имунитета. Средният спектър на камбанения звън (100-20 кХц) увеличава капилярния приток на кръв и лимфа, а низките честоти на камбаните (40-100 кХц) успокояват психиката. Това действа на всички хора, независимо от тяхната вяра.

Молитвите, обръщенията към Бога, също предизвикват определен ефект. Голяма част от молитвите, които са насочени за оздравяване на организма, способстват за изчистването и излекуването.

Феноменът на молитвените икони. Той се състои в това, че честото произнасяне на „шифровани” текстове(молитви) пред един и същ образ, позволява да се запише на повърхността на иконата определена информация. Такава икона създава около себе си вълнова аура с определена честота, която въздейства на човека самостоятелно. Ето защо е съвсем реално да се моли за помощ пред образ, от лик. Имайте свои собствени образи и ликове, обръщайте се към тях с любов и благодарност и те ще ви служат като източник на високи вибрации и изцеление.

Учените и лекарите установили влиянието на класическата музика върху нашето здраве.

Премахват болката и емоционалното напрежение:

·        Полонезата на Огински „Прощаване с Родината”

·        Ф.Лист – „Унгарска рапсодия №1.

·        Бетховен – „Фиделио”

·        Хачатурян – суита „Маскарад”

·        Дворжак - „Хуморески”

·        Д.Гершуин – „Един американец в Париж”

Премахва неврози, раздразнителност, разочарование, издига над ежедневието във висшите сфери :

·        Хайдн - “Симфония”

·        Бетховен - “Лунната соната”, “Симфония ла-минор”

·        Бах -“Италиянски концерт”, “Кантата N2”

·        Музиката на Хендел

Успокоява, намалява тревогата и неувереността:

·        Шуберт - “Аве Мария”

·        Шопен - Мазурки и прелюдии

·        Брамс - “Приспивна”

·        Щтраус - Валсове

·        Дебюси - “Лунна светлина”

·        Бетховен - “Симфония N6, втора част”, “Ноктюрно сол минор”

 

Намалява наркотичната зависимост от алкохола и никотина:

·        Шуберт - “Аве Мария”

·        Бетховен - “Лунната соната”

·        Свиридов - “Буря”

·        Сен Санс - “Лебеда”

Възстановява кръвното налягане, сърдечната дейност, премахва напрежението в отношенията с другите хора:

·        Шопен - “Ноктюрно ре минор”

·        Менделсон - “Сватбен марш”

·        Бах - “Кантата N21”, “Концерт ре минор за цигулка”

·        Барток - “Соната за пиано”, “Квартет N5”

·        Брукнер - “Меса ла минор”

Безсъницата лекуват:

·        Григ - Сюитата “Пер Гинт”

·        Сибелиус - “Тъжен валс”

·        Шуман - “Мечтаниe

·        Чайковски - Пиеси

Гастритът не обича:

·        Бетховен - “Соната N7”

Намалява болките в ставите:

·        Музиката на Моцарт

Епилепсията не обича:

·        Музиката на Моцарт

Подобрява зрението:

·        Музиката на Моцарт

Умствените способности на децата нарастват с:

·        Музиката на Моцарт

Стимулира умствената дейност:

·        Музиката на Бетховен

·        Музиката на Щтраус

Лекува синдромът на хроническата умора:

·        Григ - “Утро” от сюитата “Пер Гинт”

·        Мусоргски - “Изгрев над река Москва” (от операта “Хованщина”)

·        Романсът “Вечерен звън”

Ускорява растежа на растенията:

·        Музиката на Росини

·        Цигулковите сонати на Бах

За повдигане на жизнения тонус, повишаване на самочувствието, настроението, активността и творческата енергия:

·        Чайковски - “Шеста симфония, трета част”

·        Шопен - “Прелюдия N1, опус 28”

·        Ф.Лист - “Унгарска рапсодия N2”

·        Бетховен - “Увертюра Егмонд”

·        Демис Русос, Сара Брайтман, Е. Хампердинг, А.Пахмутова - “Беловежката гора”

Хармоничните мелодии, звуците в истинския смисъл на думата презареждат нашите вътрешни акумулатори с жизнена енергия. Затова е достатъчно, просто да се слуша свиренето на определени музикални инструменти. А можем да се възползваме от най-простия и близък за нас инструмент – нашия собствен глас! Ето резултатите от изследванията за въздействието на музикалните инструменти върху организма на човека:

·        Цигулка – лекува душата, помага за самопознанието, предизвиква състрадание, действа много благоприятно на меланхолиците.

·        Орган – привежда ума в порядък, хармонизира енергийния поток през гръбначния стълб – проводника между космоса и земята.

·        Пиано – въздейства на бъбреците, пикочния мехур, изчиства щитовидната жлеза.

·        Барабан – възстановява ритъма на сърцето, стимулира кръвоносната система.

·        Флейта - изчиства бронхо-белодробната система, лекува нещастна любов, премахва раздразнителността и озлоблението.

·        Баян, акордеон – активизира работата на коремната кухина,

·        Арфата и струнните инструменти хармонизират работата на сърцето, лекуват истерията, кръвното налягане.

·        Саксофон – активизира сексуалната енергия, половата система.

·        Кларинет, флейта-пиколо – подтиска унинието, подобрява кръвообръщението.

·        Контрабас, виолончело, китара – въздействат на сърцето и тънките черва, лекуват бъбреците.

·        Цимбал – уравновесява черния дроб.

·        Балалайка – лекува органите на храносмилането.

·        Тръба - лекува радикулит.

Музиката, както отбелязват древните източници, е свързана и със зодиакалните знаци. Седемте бели клавиши и петте черни представляват един миниатюрен зодиак.

 

Зодиакален знак

Нота

Тоналност

Овен

До

До мажор

Телец

До-диез, ре-бемол

До-диез мажор

Близнаци

Ре

Ре мажор

Рак

Ми-бемол, Ре-диез

Ми-бмол мажор

Лъв

Ми

Ми мажор

Дева

Фа

Фа мажор

Везни

Фа-диез, сол-бемол

Фа-диез мажор, сол-бемол мажор

Скорпион

Сол

Сол мажор

Стрелец

Сол-диез, ла-бемол

Сол-диез мажор, Ла-бемол мажор

Козирог

Ла

Ла мажор

Водолей

Ла-диез, Сол-бемол

Ла-диез мажор, Сол-бемол мажор

Риби

Си

Си мажор

 

Тези данни позволяват да се оцени въздействието на отделните ноти върху конкретния човек и в зависимост от неговата дата на раждане да бъде построен целия процес на лечение. Та нали когато човек е болен, в мелодията на неговото тяло се залагат фалшиви нотки. Тези изменения може да се коригират с помощта на музикотерапията. Например, ако вие сте Близнак, то ви се препоръчва да слушате музика в тоналност ре-мажор. Слабите органи на Близнаците са белия дроб и “чифтния” орган - дебелото черво. Значи, за предпочитане са звуците на флейта и акордеон, баян. Може да си припявате нотата “Ре”, насочвайки вибрацията или енергията на жълтия цвят (цвета на Близнаците) към болния орган. Ако сте Лъв, слушайте музика в тоналността ми-мажор, отдавайки предпочитание на арфата, контрабаса и китарата, тъй като слабите органи на Лъва са сърцето и “чифтния” орган – тънките черва. Припявайте нотата “Ми”, насочвайки златисто-червеникъв или тъмно-оранжев цвят (Лъв е знакът на стихията огън) към болните органи.

Върху нашия организъм въздейства не само музиката, но и пеенето. Човешките гласове се явяват мощен инструмент, който уравновесява енергетиката не само на тялото, но и на жилището. Песнопенията проникват в застоялата енергетика на жилището и я подобряват. Ето защо се погрижете в домовете ви винаги да има хармонична обстановка, да звучи приятна музика, смях, и да цари хубаво настроение.

В книгата на Д.Годаман “Целителни звуци” се говори за лечебното въздействие на гласа и звуците върху организма на човека, с помощта на които може да се достигне резонанс във всяка една част от тялото и изменения в съзнанието.

Американският лекар-онколог Гейнор помага при лекуването на раково болни като им предписва да пеят гласни звуци. Това създава позитивна енергия около болния, активизира чакрите.

Предлагаме ви една методика за припяване на звуци. Тази методика действа тонизиращо, повишава бодростта и настроението. Може да се използва сутрин, в средата на деня за повишаване на тонуса, при умора и спадане на силите. Продължителността на гимнастиката отначало е по 10 мин и според тренировките - 5 мин.

1.      Настройване на пикочо-половата система (бъбреци, пикочен мехур, простата, матка). Произнасяме дълъг звук “УУУУ” представяйки си червена светлина и насочвайки я към съответния орган. Може да се положат ръцете върху бъбреците, в долната част на корема. Желателно е нотата да се пее  в нужната за вас тоналност.

2.      Пеем “ОООО”, оживявайки задстомашната жлеза.

3.      Пеем “АААА”, въздействайки на жлъчния мехур.

4.      Повтаряме още веднаж звуците като добавяме звука “Х”: УХ,УХ,ОХ,ОХ,АХ,АХ. Това стимулира изхвърлянето на негативната енергия и токсините от органите.

5.      С произнасяне на звука “СССС” и масажирайки по часовниковата стрелка лявата страна на дебелото черво стимулираме лявата страна на дебелото черво, подобряваме кръвоснабдяването,

6.      Лекуваме далака. На него му харесва масажа на диафрагмата. Слагаме ръка на лявото подребрие и произнасяме “ГХУ”, ”ГХУ”, ”ГХУ” при рязко издишане.

7.      Настройване на черния дроб. Слагаме ръка на неговата лява част. И произнасяме “ШШШШ”, едновременно премествайки ръката си надясно, за да обхванем целия черен дроб.

8.      За да затворим кръга, произнасяме “СССС” масажирайки дясната страна на дебелото черво.

9.      Слагаме ръка върху корема, масажираме тънките черва по часовниковата стрелка, пеейки “ИИИИ”.

10.  За стимулиране на сърдечната дейност също пеем “ИИИИ”, т.к. сърцето и тънките черва са взаимосвързани. Слагаме ръка в областта на сърцето и насочваме енергията натам.

11. Белите дробове настройваме с помощта на звуците “СССС”, тъй като дебелото черво и белия дроб са взаимосвързани.

12. Глава. Всички органи в областта на главата (очи, уши, нос, гърло) разглеждаме като единно цяло. Подаваме протяжно “МММММ”.

13. Главата и гръбначния стълб се разглеждат като една система. Ето защо хармонизираме гръбначния стълб пеейки “ММММ”. Благотворно ще бъде и пеенето на “НННН”.

В заключение искаме да отбележим, че музиката е най-безопасното профилактично средство. Тя не предизвиква странични явления и негативни последствия. Достъпна е за всички без изключение. Това е средство, достъпно за всеки и никога не носи вреда. В човека е заложен стремеж към прекрасното, духовното. Към това, което може да подхрани, да поддържа и да даде вдъхновение. Музиката позволява на човека да чуе сам себе си, да придобие хармония с природата, с обкръжаващия живот. Ето защо е толкова необходимо на всеки от нас да познава истинската музикална култура.

Известни музиканти, педагози, обществени дейци винаги са отбелязвали, че да се учи изкуство е невъзможно без връзка с въпросите на духовната култура на човека, при това те са отделяли особена роля на музиката. Д.Д.Шостакович отбелязва, че никакви думи не могат да окажат върху душата на слушателя такова въздействие, каквото оказва музиката. Музиката се явява част от възпитанието на подрастващото поколение, а и не напразно Платон е твърдял, че в основата на здравото общество трябва да лежи музиката и гимнастиката. Изказването на Б.В.Асафов, че музиката е “изкуство, и наука, и език, и игра”, говори за многостранността на музикалното изкуство. Истинското изучаване на музиката според А.В.Луначарски, е възможно само при съвместните усилия на специалистите в такива науки, като физиология, психология и социология.

 

 

Литература:

1 .Сайт. Украинская школа Фен-Шуй.

2. О.Слабода. Исцеление через магию звуков.

3 .Б.Д. Аранович.   Целительная сила музыки.

4.Х.И.Хан. Мистицизм звука.

5. Д. Кэмпбэл. Статьи о целительной силе музыки.

6. С. Шушарджан. Здоровье по нотам.

7. С.Шушарджан. Музыкотерапия. История и перспективы.

8. Мантек Чиа. Шесть исцеляющих звуков.


 

[1] Справка от Уикпедия - Всеки тон звучи в съчетание с още много други, по-високи от него тонове, наречени обертонове (нем. Obertöne; англ. Overtone). Те се получават в резултат на това, че звуковъзпроизвеждащото тяло, освен с цялта си маса, трепти и с нейните части. Така при трептенето на цялата маса се получава главният, основният тон. Този тон звучи най-силно и се възприема като единствен. От трептенето на половината маса се получава друг — по-висок тон, от половината на половината — друг. Тези тонове се наричат обертонове.

 


 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!