“Цел на обществената организация “Сириус” е използването на световния духовен потенциал и най-добрите човешки достижения в областта на изкуството, културата, науката и техниката за възраждане на нравствените основи на Руското общество, за възпитаване на хармонично развити хора, просвещаване на децата и възрастните върху основата на идеалите на духовността.”(Из Устава на МОО "Сириус")

В рамките на Беседи за нравствеността в този брой публикуваме фрагменти от глава „Отворете нагоре пътя на любовта” от книгата на А.М. Айвънхов[i] „Сексуалната сила или крилатият Дракон”.

 

 

Отворете пътя нагоре за любовта

...

Всички знаят, че ако липсват разумът и волята, в живота ни очакват само неудачи и разочарования. Но си въобразяват, че ако в сферата на любовта няма нито правилни концепции, нито съответни проявления, това не е опасно - не ни очакват неудачи и не извършваме престъпления. Това не е така. Да си глупав е опасно, да си слаб – също, а да обичаш като животно – не е опасно? ... Каква глупава мисъл. Именно такава грешка не трябва да се прощава, тъй като последствията са плачевни, не трябва да се прощава, а трябва да се наказва и трябва да се плати за нея. Вие ще попитате: „Да се плати? По какъв начин?” От момента, в който изпитвате определени усещания, позволявате си определени наслади, вие изгаряте нещо в себе си, т.е. вие се разплащате.

Всички физиологични прояви представляват процеси на горене. Дори мислейки и разговаряйки, ние вече изгаряме материали... В още по-голяма степен това е вярно за емоциите: когато изведнъж изпитате радост или тъга – има изгаряне, образуват се отпадъци и дълго време не можете да се възстановите. Всяка проява, всяка емоция и всяко усещане са разход на материя и енергия. Тогава как можем да си въобразяваме, че в любовните вълнения нищо не се изразходва, нищо не се губи? Именно тук са най-големите загуби, които се възстановяват по-трудно от всичко друго, защото в този котел сме изгорили най-полезните за живота и здравето квинтесенции.

Това не означава, че всичко трябва да се потиска и да се живее без любов. Проблемът е в това да се живее здрав, разумен, естетичен живот, но когато виждам как хората се потапят във физически наслади, без да се опитват да добавят по-духовен елемент, то има какво да ни удивлява и поразява, тъй като това са големи загуби във всички сфери. Но хората никога не мислят, че губят нещо и ще ви кажат: „Тези органи не се износват”. Разбира се, че органите не се износват, но в мозъка има материя, която се износва много бързо и това трябва да се знае.

...

Аз не съм съгласен с онези, които твърдят, че „любовта не е нищо друго, освен триене на два епидермиса”. Те обръщат внимание само на следствието, а причината за произхода на тази сила е много дълбока и затова им се изплъзва. В действителност, ако тази енергия не се проявява, триенето само по себе си не служи за нищо. Да, любовта е божествена сила, която слиза от висините и затова трябва да я уважаваме, да я пазим и да мислим как да я върнем на Небето, вместо да я изпращаме в Ада, където тя се прихваща и използва от призраците, червеите и едноклетъчните. Трябва да съумеем да върнем тази сила, но това вече е наука, а хората бързат много, за да спират и да я изучават – те мислят само по какъв начин да се освободят от този натиск и как това да стане колкото се може по-бързо; те чувстват ужасно напрежение и затова тях внезапно нещо ги тласка... Но защо не разбират, че това напрежение е най-голямото богатство?

Човекът трябва да се възприема като сграда с 50, 100 или дори 1000 етажа и ние знаем колко голямо напрежение, колко голямо налягане е необходимо, за да стигне водата до живеещите на последния етаж. Мъжете и жените трябва да знаят що за напрежение е това, което чувстват, за да могат да го използват – да поят и хранят клетките на своя мозък, тъй като тази енергия може да се издигне до самия мозък по канали, специално оборудвани от космическия Разум. Фактът, че досега науката не е успяла да открие тези канали с помощта на своите апарати, не означава, че тя има право да отрича тяхното съществуване.

Когато мъжете и жените прахосват тази свещена енергия без уважение, без истинска любов, без желание да възвисят творението, те извършват грях срещу Светия Дух. В днешно време това е най-разпространеният грях. Има много малко мъже и жени, които разбират любовта като сила, позволяваща им да се възстановят, да се пресъздадат, да намерят отново пътя към Небето и действително да станат божествени! Чрез любовта хората ще се върнат в Рая, но за съжаление днес именно чрез любовта те все повече и повече се отдалечават от него.

Нека това да ви стане ясно веднъж и завинаги. В съответствие с поведението, което сте възприели към любовта и половите органи, вие ще бъдете или няма да бъдете в хармония с това висше Същество – космическият Свети Дух и вие или отново ще намерите Царството Божие в себе си, или ще нарушите тези закони. Можете следователно да направите извод: едни и същи органи могат да ви хвърлят в Ада или да ви издигнат към Небето, в зависимост от това как ориентирате своите енергии.

В „Изумрудените скрижали” е записано: „Издига се от земята и се спуска от Небето и получава своята сила от низшето и висшето... Това е най-силната сила от всички сили...” Ето го нормалният път на тази сила: от Небето към земята и от земята към Небето.

По този начин проблемът не е в това любовта да се потиска, да се заключва, да се отблъсква, а в това да се намерят методи и средства тя да се използва правилно. Любовта е енергия, която идва от много високо и с точно такава същност като слънцето, и задачата на човека е да приеме тази енергия, да я накара да циркулира в него и след това отново да я изпрати към Небето, откъдето тя е получила своето начало.

Когато Бог е създал мъжа и жената, Той ги снабдил с необикновена система от канали, през които сексуалната сила, ако умеят да я управляват, може да намери своя път нагоре. Всички имат такива канали, но хората са толкова невежи, че тези канали са ръждясали, задръстени и разделени. Нещо повече, тъй като тези канали са много по-фини дори от каналите на нервната система, само ясновидци могат да ги видят и да различат пътищата, по които минават тези енергии, идвайки отдолу и насочвайки се нагоре, за да хранят мозъка.

Разберете ме правилно, Посветените не се занимават с това да пречат на тази енергия да слезе и дори не се опитват да правят това, само някои пуритани се борят, но те винаги биват сразени и разбити, защото се борят срещу божествения принцип, срещу слънчевата сила, срещу потока, който е самият Христос, тъй като Иисус е казал: „Аз съм пътят и истината и животът”(Йоан 14:6). Тъй като в човека са натрупани слоеве мръсотия поради неговите страсти и пориви, тази енергия не може да се издигне, тя пропада в земята и се губи. Но ако човек е чист, владее себе си, ако е истински свързан с Бога, тогава непрекъснато спускащата се всеки ден енергия не се губи, а намира своя обратен път нагоре. По този начин се създава непрекъсната циркулация...

Когато човекът разбере творението на Бога и види как е устроен светът, че отправна точка е Небето и крайната точка също е Небето, тогава земята няма да бъде повече препятствие за любовта. Любовта идва от Небето и трябва да се върне там. Не съществуват две, три или четири форми на любовта, това е винаги една и съща любов, но съдържаща се, живееща на различни нива. Казано е, че Бог е любов, но никога не е казано, че дяволът също е любов... Любовта идва от Бога и ако спускайки се не срещне никакво съпротивление, тя циркулира правилно, без да причинява изгаряния и трески. Изгарящата любов е любов, която са завързали по пътя. Вижте аналогичен пример: вие лежите с температура, тази температура е предизвикана от нечистотиите, които пречат на кръвообращението и циркулацията на жизнените сили; именно борбата на организма за премахване на тези препятствия предизвиква температурата. Сексуалната енергия идва отгоре и проблемът е в това тя да бъде върната нагоре, това е всичко. Това е възможно, когато се занимавате не с търсене на наслаждения, а на работа. Бедата на хората, повтарям, се състои в това, че не са разбрали, че енергията на любовта е предназначена не само за наслада, тя може да разбуди определени способности, които ще позволят на хората да работят психически и духовно и най-важното, да станат проводници на тази грамадна сила, която ще преобразува света, ще превърне оловото и пепелта в злато, в скъпоценни камъни, в елмази. Именно със силата на любовта се осъществяват всички тези преобразувания, а не с други средства. Търсете отсега такива форми на поведение, мислене, чувстване, изграждайте такива проекти, които ще помогнат да се контролира и ориентира тази божествена енергия.

Дойде време да се разбере мистерията на любовта в светлина, покой, равновесие, радост и възторг, а не в огромни вулканични взривове. Гответе се за божествена работа за цялото човечество, това чака Небето от вас. Какво правите с вашата любов?... Вие я пазите само за своя наслада, ето защо тези енергии се превръщат в отрова. Помислете как да върнете тази енергия към нейния източник и кажете „Господи Боже, посвещавам тези енергии за Твоя Слава, за идването на Твоето Царство...”

Колко от жените и мъжете мислят да посветят своята любов на Небето? Те вярват, че обменът помежду им се отнася само за тях и когато се хранят, то това също е само за тях, и Небето няма нищо общо тук. Да, но в този момент вече Адът има какво да прави. Защото това „аз”, което искат да удовлетворят в неговата чувственост, вече е част от Ада. Те се крият от Небето под предлог, че това, което правят е срамно (тогава защо го правят?) и че Небето не трябва да ги вижда, но не се крият от Ада, не се срамуват и затова Адът пирува. Дори Църквата не може да обясни нищо и се задоволява с повтарянето „Плодете се и се размножавайте!”, и всички се съвокупляват на тъмно за огромна радост на Ада. Говорят за светостта на съпружеския живот, но в действителност дори ако хората се женят по всички правила, те организират такъв разврат със своя мъж или жена, на който поканват целия Ад. Заедно в леглото те опитват всевъзможни положения, за да изпитат колкото може повече наслада, за да се наситят като животни и вие наричате това святост на съпружеския живот! Горкото човечество!

Аз разбирам, че физическата страна на любовта е важна, че любовта може да помогне за намирането на духовността, но трябва да се научите да възприемате любовта като отправна точка, а не като цел. Да предположим, че чувствате физическо влечение към мъж или жена: добре, но вместо да се потопите в това чувство и дори да потънете в него, използвайте това влечение като възможност да отидете по-далече, да се издигнете духовно. Възможно е да ви се е случвало при гледане на спектакъл, четене на книга или прелистване на списание у вас да са възниквали някои реакции; вместо да им позволите да ви увлекат и потопят, вземете ги като отправна точка, като трамплин и се старайте да се издигнете толкова високо в божествено съзерцание, че когато отново слезете, вие ще бъдете изумени при вида на богатствата, които току-ще сте събрали и как това, което ви е вълнувало, е послужило като стимулираща помощ и подкрепа за вашето развитие.

Защо след като изпитате вълнуващо чувство, вие сляпо го отблъсквате, без да знаете накъде ще ви поведе това? Спомнете си, че в Науката за посвещенията се използва всичко; следователно радвайте се и благодарете на Небето, казвайки: “Ах, какво щастие, какво благословение днес! Ето ситуация, при която всички други си скубят косите и умират, а аз имам възможност да победя! Благодаря, Господи, разбрах. Заедно напред!” И прилагате методите, които съм ви дал. Така свиквате да побеждавате, нищо не може да ви попречи, да ви сломи, вие ставате силен и мощен, вие ставате божество. Но не, вие си позволявате да вървите сляпо, защото нещо ви тласка. Несъмнено, че всички нещо ги тласка... Само че има различни посоки и е за предпочитане да се тласнете нагоре.

Човешката любов, откъде е дошла тя, ако не от Самия Бог? Казват, Бог е любов, но не знаят що за любов е това и разделят любовта на физическа, чувствена и божествена. В действителност такова делене няма – съществуват само различни нива, но всичко това е една и съща сила, една и съща енергия, която идва отгоре.

Вие все още не сте достатъчно просветени за да разберете невидимото, неделимото число 1. Числото 1 – тъкмо то е любовта. И именно от числото 1 произлизат останалите числа. 2,3,4 са само проявления на числото 1, степени, форми на числото 1. Бог е числото 1, любовта е числото 1, Бог е любов. Всичко, което не е числото 1, в действителност се явява част от числото 1. Ето защо е необходимо връщане към единството.

Ние се намираме сред многообразието, в периферията и когато говорят за връщане към единството, това означава, че трябва да се върнем към Бога, към пълната единна и неделима любов, която е числото 1. Когато ви казвам, че трябва да върнете любовта на Небето, това означава, че трябва да върнете любовта на нейния източник. Вие не разбрахте какво означава „Бог е любов”, както не разбрахте и какво означава думата „единство” и че трябва да се върнете към това единство. Но за мен това е толкова ясно! Единството, това е Бог. Бог е любов и трябва да се върнете към тази любов.

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!