Цел на обществената организация “Сириус” е използването на световния духовен потенциал и най-добрите човешки достижения в областта на изкуството, културата, науката и техниката за възраждане на нравствените основи на Руското общество, за възпитаване на хармонично развити хора, просвещаване на децата и възрастните върху основата на идеалите на духовността.”(Из Устава на МОО "Сириус")

 

 

В този брой продължаваме разговора за музиката[1] и публикуваме материал на Семейно-младежкия комитет[2] към организацията «Вершинный Маяк».

 

 

Рок-музиката разрушава всичко

 

Коя музика ни прави по-добри, изцелява, внася в живота ни и в околния свят красота и хармония?

 

Коя музика нарушава хармонията в околния свят, разрушава ума, душата, психиката, тялото...?

 

Музиката оказва силно въздействие върху нас и околния свят. Субективно можем да усещаме това като чувство на съприкосновение с прекрасна енергия, носеща радост, мир и хармония; като умиротворение, изпълващо с чистота, покой, доброта, мъдрост; или като потиснатост, опустошение, водещо до лошо самочувствие;  като състояние на сантименталност, чувственост или усещане за безизходица; раздразнение, възбуда...

Благодарение на изследванията на японския учен професор Емото Масару, имаме възможност да придобием обективна представа за мощното преобразуващо околния свят енергийно-информационно влияние на музиката чрез примера за нейното въздействие върху водата.

Водата е съвсем обикновено и едновременно с това удивително вещество. Вътрешната структура на водата представлява йерархия от правилни обемни структури, в основата на които лежи кристалоподобен „квант вода”, състоящ се от 57 молекули. Това е енергийно устойчива структура, която може да бъде разрушена физически само в разтвор с висока концентрация на спирт или подобни разтворители.

Групирайки се, „квантите вода” могат да образуват по-сложни структури във вид на шестостени от 912 молекули вода.

Структурата на водата копира енергийно-информационното поле, в което тя се намира.

 

Обикновена вода

Изворна вода

Антарктически лед

Вода от замърсен водоем

 

             

На биологически активната, най-подходящата за живите организми „здрава” вода съответства шестостенна кристална структура с ясно изградени връзки.

Опитите на Емото Масару за въздействието на музиката върху водата показват, че в резултат на въздействието на някои видове музика в обикновената вода се образуват различни шестостенни кристални структури. Отличителна особеност на тези музикални произведения е съответствието на техния музикален рисунък, ритъм и звук на законите на хармонията – законите на структурното изграждане и ритмите на развитието, които са свойствени на фундаменталния порядък на Живота във всички проявления.

 

"Пасторал" на Бетховен

Моцарт, Симфония № 40

Народен танц "Кавачи"

Лечебна музика "Хадо"

 

Бах "Вариации на Голдберг"

 

Това е класическата музика, автентичната народна музика, а също древните песнопения, автентичните патриотични песни, източните мантри.

Като ни настройва в съответствие с хармонията на Живота, тази музика може да лекува нашето тяло и душа; да ни изпълва с енергия и творческа активност.

Ако предпочитате такава музика, вашето съзнание, вашият вътрешен мир са настроени към хармония, съзидание, здраве и развитие.

При въздействието на други видове музика в обикновената вода изобщо не се образува кристална структура, а добре оформената кристална структура на водата се разрушава.

Музика "тежък рок"

 

Подобно разрушаващо въздействие е характерно за дисхармоничната музика: всички видове рок, джаз, вуду, танго, фокстрот, блус, soul”, които изкривяват хармонията на ритъма и звука, присъщи на човешкия живот, на природата, Вселената; разстройват жизнено важни структури и процеси, опустошават ги енергийно, независимо от получаваното при това кратковременно впечатление за физическо и емоционално възбуждане и удоволствие (преминаващо в негативно състояние на съзнанието).

Ако ви харесва такава музика и си позволявате да се намирате там, където тя звучи, вашето физическо и духовно здраве се намират в опасност, тъй като тя бавно и необратимо разрушава  жизнените връзки в околния свят и в човека, вкарвайки неговата психика, нравственост, душа, ум, чувства, тяло в процес на деградация.

Мнозина смятат, че симпатията към едни музикални произведения и неприемането на други е въпрос на вкус. Но този „вкус” се формира от съзнанието на човека, от неговите стремежи и неговия вътрешен свят на принципа на енергийно-информационните подобия на музика.

Ако вътрешно сме устремени към хармония, мир, любов към всичко живо, ние възприемаме дисхармоничната  музика като насилие, дисонанс, какафония, хаос.

Ако съзнанието на човека е съсредоточено върху себе си, ограничено е от установките на ума, материалните интереси и стремежа за получаване на удоволствия, той няма да може да чуе жизненото богатство на класическата музика, нейната живототворяща блага вест, милосърдието, слизащо към нас от сферите на Светлината и Хармонията, утолявайки нашата крайна нужда и глад за тях.

 


 

[1] Виж началото във втория брой на „Сириус” за месец ноември 2008г, статията „Звук, ритъм, музика и тяхното въздействие върху човека. 

[2] Россия, г. Железногорск, 662970, а/я 262, e-mail: rose@atomlink.ru

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!