“Цел на обществената организация “Сириус” е използването на световния духовен потенциал и най-добрите човешки достижения в областта на изкуството, културата, науката и техниката за възраждане на нравствените основи на Руското общество, за възпитаване на хармонично развити хора, просвещаване на децата и възрастните върху основата на идеалите на духовността.”(Из Устава на МОО "Сириус")

 

В този брой започваме разговор за музиката.

Толкова ли е безобидно за нас, когато музиката насила нахлува в живота ни от екраните на телевизорите, от радиоприемниците, на обществените места: в магазините, автобусите, влаковете?

Някои видове музика оказват върху нашия организъм вредно въздействие, сравнимо с употребата на наркотици, алкохол, цигари. Но ако от цигарите, алкохола, наркотиците, свободния секс човек може да се откаже по своя свободна воля, музиката ни се натрапва принудително на публични места и дори от съседите.

Повишаването на музикалната култура на обществото е възможно, само като се привлече широката общественост за решаването на този въпрос. Решението да се забрани използването на някои видове музика на обществени места може да стане само по законодателен път. И тук се открива широко поле за действие на хората, които не са безразлични към бъдещето на своите деца и насоката, в която ще се развива обществото.

 Президент МОО “Сириус”

Татяна Микушина

 

 

Звукът,  ритъмът, музиката и тяхното въздействие върху човека[i]

 

Музиката е поток от енергия. Той управлява нашите емоции, разум и настроение. Музиката е сила, която може да се използва както за добро, така и за зло. Тя се явява фактор, който дава насока на развитието на цивилизацията. Музиката, която изкривява хармонията на звука и ритъма на самия живот - рок-музиката, джаза, ритъма вуду, блуса – бавно, но необратимо разрушават човека, неговата психика, нравственост, душа, ум, чувства, тяло...

 

Светът е пълен със звуци

 Ние живеем в свят пълен със звуци, които чуваме и които не чуваме, тихи и силни, необичайни и познати, музикални и шумови, хаотични и подредени, звуци успокояващи и дразнещи, лечебни и подкопаващи здравето.

От древни времена хората използвали звука за получаване на информация за околния свят, за общуване помежду си.

Още докато се намира в утробата на своята майка, човек чува биенето на нейното сърце, чува нейния глас и музика, сам издава приглушени звуци.

Звукът възниква в резултат на  трептенето на частиците и обектите - най-малките, такива като атомите и електроните, и гигантските, такива като планетите.

Той представлява универсална могъща невидима сила, способна да предизвика както благоприятни (радост, вдъхновение, излекуване, отпускане, умиротворение...), така и разрушителни (раздразнение, дезориентация, угнетение, опустошение, болест, дори смърт) промени.

 

Музикални звуци

 

Музикалните звуци се различават от другите звуци по това, че техните честоти са свързани помежду си в определени пропорции (хармоници). Тези пропорции могат да се наблюдават в цялото многообразие на природните явления - от развитието на клетката и растението до движението на планетите около Слънцето, и в ръкотворния свят – архитектурата, изкуството, математиката.

Музикалните звуци, образуващи едно музикално произведение, са подчинени на определен ритъм.

Познатите ритми 4/4, 2/4, 3/4, 6/8... имат пряко съответствие с ритмите на жизнените процеси в човека.

Защо музиката оказва силно въздействие на човека?

Човекът може да се сравни с много сложен и фино настроен музикален инструмент. Всеки атом, молекула, клетка, тъкан и орган на тялото постоянно излъчват честоти на физическия, емоционалния, психическия и духовния живот.

Съответствието на честотите на музикалните звуци на структурния строеж на тъканите и органите на човека и съответствието на музикалния ритъм на ритмите на процесите на неговата жизнена дейност води до това, че музиката оказва, по принципа на акустичния резонанс,  много дълбоко и многостранно въздействие практически на всички функции на тялото на човека ( кръвообращение, храносмилане, дишане, вътрешна секреция, дейност на нервната система и мозъка...), а също и на емоциите, желанията, чувствата.

Когато звуковите вълни проникват в тялото на човека, в неговите клетки възникват симпатични  трептения. Високото съдържание на вода в тъканите помага за предаването на звука. Общият механичен ефект при това може да се сравни с дълбок масаж на атомно и молекулно нива.

Може да се  каже, че музиката оказва както пряко въздействие (въздействие на звука и ритъма върху клетката, органите, функционалните процеси), така и чрез въздействие върху емоциите, които на свой ред влияят на множество физиологични процеси.

 

Нравственото начало в музиката

 

Музиката  е универсален човешки език. Тя е способна да заобиколи логическите и аналитични филтри на съзнанието и да установи пряк контакт с проникновени чувства от дълбочината на душата, паметта и въображението. Затова уважението към живота и чувството за морална отговорност са необходими предпоставки за съчиняване, изпълнение и използване на музиката.

В древна Гърция и в Рим, музиката носеща здраво начало щателно се е подбирала, за да се съхрани здравето, чистотата и твърдостта на характера. Питагор, Платон, Аристотел са считали музиката за незаменима за здравето, морала и разцвета на културата.

 

Коя музика ни прави по-добри?

 

Музиката, в която звуците, ритъмът и музикалният рисунък са подчинени на законите на хармонията, оказва благотворно въздействие върху здравето и развитието на човека – хармонизира света на чувствата, лекува тялото, изпълва с енергия и сила; дава храна на душата – духовни впечатления; въздейства на интелекта и мозъка, като подобрява паметта и ускорява процеса на обучение; удължава живота.

Пример за такава музика е класическата музика.

Големите композитори винаги са чувствали връзката между музиката и нравственото, физическото и духовното здраве на човека. Хендел не веднъж е казвал, че не иска да развлича слушателите със своята музика, а иска “да ги направи по-добри”.

Друг пример за музика, притежаваща мощно хармонизиращо действие и голяма лечебна сила са древните мантри, песнопенията, бажаните. Те са живо, чудодейно наследство за нас и бъдещите поколения.

Още един пример за музика, която оказва благотворно въздействие на душата на човека (на нейното развитие, мир, хармония, освобождение), е истинската народна музика.

 

Въздействие на изкривените звуци и ритми върху човека

 

Звукът и ритъмът са фундаментални понятия и основа на мирозданието.

На порядъка и развитието на живите системи съответстват точни математически формули на ритмите.

Класическите ритми 4/4, 2/4, 3/4, 6/8... имат съответствие с тези формули. Музикалните стилове, използващи тези ритми, съдействат на жизнените процеси, възстановяването на реда, на развитието.

Музикалните произведения, които изкривяват звука или не запазват тези ритми (изкривената музика), постепенно разрушават “настройката” на финия и сложен “инструмент”, какъвто се явява човекът и го водят към духовна (деградация) и физическа смърт.

Първоначалното въздействие на тази музика се възприема като насилие и изкривяване. Но тъй като под нейното въздействие се разрушава фината и точна “настройка” на човешкия организъм за ЖИВОТ и РАЗВИТИЕ, човек изгубва способността да различава хубавото и лошото, престава да й се съпротивлява и се сдобива с лош навик. Удоволствието, което той получава от тази музика, не извисява неговото съзнание, а запраща човека в бездната на животинските чувства и страсти, на агресията, злобата, нихилизма, наркотиците, алкохола, цигарите, захарта; тласка го към безотговорни сексуални отношения и убийство на неродени деца.

Резултатът от въздействието на рок-музиката върху човека е пълно физическо и духовно опустошение. За рок-звездите става възможно да живеят само за сметка на енергията, която им отдават техните жертви-поклонници, одобрявайки, слушайки, аплодирайки, отдавайки своето внимание.

 

Въздействие на музиката върху чакрите

 

Цялото творение е основано на математическата формула на ритъма.

Музиката съпровожда потока от енергии навсякъде във вселената, дори в най-малките клетки на живота. Това наистина е беззвучен звук, който чуваме само когато сме настроени на неговата честота. Той управлява нашите низши тела, емоциите, вдъхновява, възвишава, уравновесява или възбужда.

В книгата “Тайната сила на музиката” Дейвид Тайм твърди, че няма нито една функция в човешкото тяло, на която музиката да не оказва влияние. ”Изследването показа, че музиката действа на храносмилането, вътрешната секреция, кръвообращението, храненето и дишането... Музиката действа на тялото по два различни начина: пряко въздействие, т.е. влияние на звука върху клетките и органите, и косвено – чрез въздействие върху емоциите, които от своя страна влияят на много процеси в тялото на човека”.

Музиката е сила, която може да се употреби както за хубаво, така и за лошо, и е фактор, даващ насока за развитието на цивилизацията. Аристотел е казал: “Винаги трябва да се предпазваме от въвеждането на нов тип музика като възможна опасност за цялата държава, защото промяната на стила на музиката винаги се отразява на най-важните аспекти на политическия строй”.

Извращението на музиката и ритъма първоначално се е проявило в ритъма вуду. Ритмите на вуду се използват в черната магия, те предизвикват страх и тревога, суеверие и ненавист, смърт по неразбираеми причини. Тази музика, внедрена в културата на Африка, е довела до поробването на нейните синове и дъщери от черните магове.

Джазът е разновидност на ритъма на вуду. Започвайки от 1835г., негрите се събирали на площада Конго в Нови Орлеан, танцували, пеели и извършвали ритуала вуду. В края на краищата тези събрания били разгонени от властите, но през 1885 г. Чарлз Бади Болтън започнал да изпълнява тази музика по нов начин. Десет години след като създал новото музикално направление, той развил тежко психично заболяване, бил настанен в болница, където умрял 20 години по-късно. Това било следствие от разрушителното въздействие на джаза върху храма на душата.

Джазът станал музика на публичните домове, а впоследствие бил разрешен на танцовите площадки и в баровете. Известно време съпротивата срещу джаза била голяма, но това отношение постепенно се смекчило и той станал част от общоприетия начин на живот.

Джазът е изкривяване на  коронната чакра, вземаща мъдрост от Отеца. Джазът има накъсан рисунък, който предизвиква низходящо движение на енергията от коронната към долните чакри. Основна задача на джаза е хипнотичното действие. Той става култова, ритуална музика, и оказва въздействие върху сърдечния ритъм. Оказва незабележимо, но постоянно влияние на разума и на емоциите. Човек губи връзка с действителността, защото буквално се откъсва от Божествения Разум. Душата възприема първия контакт с тази музика като насилие и изкривяване. Но тъй като тя става част от нашата култура, ние свикваме с нея по същия начин, както това става с другите вредни навици – употреба на алкохол, цигари, наркотици или захар.

Да преминем към сърдечната чакра. Съвършеният звук, ритъм и темп на сърцето може да се намери във валса. Размерът ¾  е ритъм, в който бие сърцето на Бога. В действието на валса присъства равновесието на Тай Чи, издигането на потока на енергията в четирите низши тела. Той създава възходяща светлинна спирала..

Постепенно джазът започнал да извращава ритъма на валса. Появили се танго, фокстрот и други форми на танцуване, които са изкривяване на първоначалния ритъм 3/4 .

Ако слушаме някаква музика достатъчно дълго, нашите клетки и телесни храмове привикват към нея и ние започваме да я предпочитаме пред всяка друга.

Чакра на лоното на душата. Освобождаването на душата може да се почувства в народната музика, призванието на душата се чувства в мелодията “Greensleeves”. Предназначението на тази музика е да призове душата да се върне към своята изконна култура, тя вика душата у дома, към естествените чувства, към изпълнението на Божествения план. Изкривяването на енергията на тази чакра днес става чрез музиката “ soul ”.

Слънчевият сплит е мястото за усещане на Бога, за поклонение на Бога, желанието на Бога да бъде Бог, пурпурно-златна сфера. Бажаните - религиозните песнопения на Изтока - изпълват всички чакри с енергиите на големите сфери на светлината. Бажаните са молитви към многото проявления на божеството, призоваващи техните енергии към действие.

Изкривяване в чакрата на слънчевия сплит става чрез блуса. В блуса се чува сигнал за бедствие. Такава е психологията на децата, израснали без родителска любов и те излизат на улицата и вършат престъпления, за да бъдат забелязани.

В чакрата на третото око непорочното видение на Бога е представено в музиката за пиано и овладяването на майсторството на свирене на пиано. В концерта на Григ в ла минор за пиано и оркестър, всички енергии са възвишени. Дисциплината на тази чакра, която отговаря за науката, истината и обучението, се извращава от компютърната музика.

Гърлената чакра фокусира енергиите на лидерството и темпа на марша. Те се изкривяват от рок-ен-рола. Възбудата от тази музика е твърде заразителна и привлекателна, енергията незабавно и принудително се освобождава от чакрите, предизвиквайки физическо усещане на сексуалната природа. Приливът на енергия в чакрите винаги се сменя с пълно опустошение, загуба на енергия, неспособност да се използват центровете за развитие на душата.

Само за десетилетия рок-ен-ролът, бунтарството, сексуалната свобода, протеста и наркотиците станаха начин на живот на голяма част от младежта. А всичко започна с музиката. Джери Рубин писа в своята книга: “Рок-ен-ролът ознаменува началото на революцията революцията. Виждаме, че сексът, рок-ен-ролът и наркотиците – това е план за превземане на Америка и другите страни. Когато младежта, музиката, сексът, наркотиците и непослушанието се съчетаят с тежки престъпления, справянето с това става трудно”.

На рисунката е показан резултат от разрушителното въздействие на рок музиката. Така изглежда аурата на човек след прослушване на "Come Together" в изпълнение на Бийтълс.

Това, което виждаме най-напред, е пълната липса на аура. Липсва обвивката от светлина около душата, чакрите, четирите низши тела.

Можем да видим също така процеса на разрушаване на чакрите и изхвърляне на светлина от чакрите в астралния план. Откъдето ордите на тъмата след това могат да вземат тази светлина.

“Бийтълс” носят пълната отговорност за внедряването в музиката на наркотиците, магьосничеството, секса, което карало хората да вярват, че вървят по пътя на свободата. Четиримата “Бийтълс” олицетворяват изкривяването на четирите листенца на чакрата на Майката в четирите низши тела. Тяхната музика поразява сърцето. Техниките, използвани в тяхната музика, са основа за хипнотично и омагьосващо въздействие с помощта на бийта и ритъма.

Подобна музика се слуша на обществени места. Нашата храна се зарежда със спиралите на смъртта. Всичко, което купуваме, дрехите, които носим се просмукват с тези звуци.

Връзката на рока със сатанизма и вуду е съвсем очевидна. “Ролинг Стоунс” – световно известната рок-група – има записан албум под названието “Супа от главата на козела”. Козелът е символ на Мендес, обърната петолъчна звезда – символ на сатанинската култура. По общо мнение част от този албум е записан непосредствено по време на ритуал вуду. Другият техен албум ”Празник, кървав празник” представлява неприкрита сатанинска меса.

Без рок-музиката църквата на Сатана нямаше да получи подкрепа в САЩ. Музиката и само музиката въвлече хиляди хора в абсолютен бунт против Бога.

Рок-звездите са кумири на нашите младежи. Рокът стана езическа религия, в която се кланят на жреци с  препасани китари, следвайки всичко, което те проповядват: наркотици, секс и бунт.

До какво, до каква музика ще стигнем в бъдеще? Предстои ни сериозно изпитание. Това изпитание е за всеки от нас – да призовем музиката на сферите и да поддържаме вътрешна хармония. Музикалните извори, открити от големите композитори на миналите векове, остават източници на многообразните музикални форми на бъдещето.

Какво да правим, ако нашите деца слушат рок музика? Ето какво съветва психологът д-р М. Берик:

“Всички подрастващи правят това – отделят се, за да станат личности, разперват криле, стремят се да намерят общ език с приятелите и си изясняват границите на родителската власт.

Обсъждайте в семейството какво означават за вас любимата музика и песни. Питайте своите деца какво мислят за въздействието на нихилистичните текстове на песните и накъсаните ритми на мислите, чувствата и духовността. Слушайте ги с уважение и отворено сърце. Техният музикален избор отваря врата в техния вътрешен свят. Поощрявайте ги да разказват за своите чувства. Но ако искате във вашия дом да звучи рок-музика, това е ваше право като родители”.


 

[i] http://www.macrobios.ru/?p=reviews&row_id=15

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!