Медитация

Замисълът на Бога за Русия е Общината на Светия Дух

 Медитацията е съставена по диктовката на Николай Рьорих от 9 май 2005 год.

 

Аз дойдох в този знаменателен ден, когато не само Русия, но и целият свят празнуват победата във Втората Световна Война.

Знаете, че аз много обичах Русия и тъгувах, че не можех да присъствам физически през по-голямата част от живота си на територията на тази страна.

Ако мисията, предприета от нас през 20-те години на миналия век по поръчение на Владиците бе успешна, то целият ход на историята на Русия и целият ход на световната история можеше да бъде друг.

Говоря за мисията по връчването на свещеното ковчеже и посланията на Махатмите на тогавашното правителство на Съветска Русия.

Нашата мисия не успя и опитът на силите на Светлината да повлияят на ситуацията в Русия бе отложен за неопределено време.

Иска ми се да дам своите размисли за ситуацията в Русия, на основание не на външните събития, а на вътрешните, които стояха зад всичко, което се случи в Русия през миналият век.

Революцията, разстрела на царското семейство, гражданската война, Великата Отечествена война, нова революция и властта на елита, която се установи сега.

Само две сили стоят зад всичките тези събития. Две сили, взаимодействието на които, когато не може да бъде хармонизирано, води до страшни катастрофи и до загубата на милиони човешки животи. Едната сила е тази, която умножава илюзиите, а другата сила е тази, която е насочена към тяхното намаляване.

Вие можете да наричате тези сили, сили на Доброто и злото, но това няма да е съвсем правилно. Защото идеите на Доброто, на Общото Благо, ако те попаднат под властта на силите, които създават илюзии, се превръщат в пълната си противоположност. И идеите на злото, ако попаднат под действието на светлите сили, също се обръщат в пълната си противоположност.

Знаете, че светът се движи от идеи, а идеите се реализират в света от хората. Затова, каквато и да е идеята, ако няма кой да я реализира, то тя няма да се осъществи. Ако идеята е добра сама по себе си, но тези, които я реализират са гнили отвътре, гнили в своето съзнание, то идеята ще се изкриви до неузнаваемост и ще се окаже нейна пълна противоположност.

А енергията в този свят идва само през хората.

Енергията, Божествената Енергия постъпва в този свят чрез сърцата на хората. Затова вие самите управлявате това накъде да насочите своята енергия.

Знаете, че ние подържахме тези преобразувания, които започнаха в Русия след революцията. Мнозина виждат в това противоречие.

Позволете ми да дам някои пояснения. Идеята за Общината, Общината на Светия Дух, като най-верен и справедлив способ за управление на обществото се поддържаше от мен винаги. Можете да прочетете за това в книгите на Агни-Йога.

Но ако идеята за Общините се реализира от хора, които са попаднали под влиянието на тъмните сили, то от осъществяването на тази идея няма да излезе нищо. Затова ние разчитахме на интелигенцията, на тези хора, които са способни, променяйки съзнанието си, да окажат влияние на хода на историята, без да участват пряко в управлението, но косвено чрез изкуството, науката, образованието, системата на здравеопазването.

Виждахме, че това може да бъде направено. Но тези хора, които се възползваха от идеята за общината, за да дойдат на власт и да се възползват от плодовете на тази власт, направиха така, че всички отрасли на общественият живот да бъдат пронизани от правилни, но напълно безжизнени лозунги, защото се отричаше главното, което трябва да лежи в основата на всяка община – връзката с Йерархията и Божественото служене.

Това, което става сега е развихряне на силите, които подхранват илюзиите. А знаете ли, че в съответствие с Божествения замисъл, на тези сили им е останало малко време да са на власт. Затова са и толкова свирепи напоследък. Те злобеят, загубили всякакъв срам и отхвърлили всякакъв морал и нравственост.

Русия преминава през велико изпитание.

Вие знаете, че Бог обича Русия, а Бог изпраща на любимците си най-трудните изпитания, защото в изпитанията растем, в изпитанията укрепва нашият Дух. И тези, които плачат и подсмърчат, и казват, че Русия е пропаднала, просто са попаднали под въздействието на илюзорните сили. Вашият Дух, вашата Божественост, Богът вътре във вас е това, към което трябва да насочите внимание.

Замисълът на Бога за Русия е Общината на Светия Дух, основана на принципа на Божествеността, Божествената свобода, демокрация и грижа за всеки член на общината.

И тази Община няма да бъде обявена отгоре и няма да бъде наложена  в хода на поредния преврат или революция. Божественият Път е пътя на постепенните промени в съзнанието на хората. А изменението в хорското съзнание, когато обхваща значителен процент от населението на страната, е способно да доведе до Божествено чудо.

Затова вашата първостепенна задача е създаването на Общини на Светия Дух навсякъде, във всеки град и във всяко село.

Събирайте се. Четете книгата “Община”. Четете книгите на “Агни-Йога”. Те са ви дадени.

Разсъждавайте над тези принципи, които трябва да легнат в основата на Общината.

Предавайте този образ на света чрез Интернет, чрез образованието на децата.

Вие трябва да наситите цялата страна с идеите за новото управление, с идеите за Общото Благо и Доброто.

Казвам ви, че всички Небесни Учители чакат вашите действия, за да ви окажат цялата си помощ.

Няма нищо ново в идеята за Общината. И за това трябва малко. Трябва просто да вземете и да организирате Община направо там, където се намирате сега.

Започнете тази работа, възлюбени.

Помислете, защо идеята за Общината винаги предизвиква такава съпротива  по целият свят? Защо тя никак не може да пусне корени в нито една страна на света? Защото това е нов способ на управление, който трябва да дойде на смяна на този,който сега съществува.

И тези, които са на власт сега, много добре разбират, че заедно с Общината ще дойде края на тяхното манипулиране, на финансовият им контрол, на тяхното управление. Защото те могат да управляват, само основавайки своята власт на низшите, животински инстинкти на хората. Те не могат  да противопоставят нищо на Божествения човек, когото подкрепят целите  Небеса.

Помислете над това, как да дадете знанията на новото поколение, помислете над създаването на Общините на Светия Дух. И най-главната ви бъдеща задача е обединението. Обединението на всички светлинки, не на принципа на борбата против злото, а на принципа на любовта, помощта, милосърдието и състраданието.

И дори тогава, когато сте сами и около вас няма никой, с който да се обедините в Община, знайте, че вие вече сте Община на Светия Дух, ако строите своя живот и всичките си взаимоотношения с обкръжаващите ви хора на принципите на Общото Благо, Доброто и Любовта. И всичките Небесни Учители идват там където се намирате,  за да пазят вашият път.

Общината, Благото, Доброто ще дойдат от вашите сърца. Вашата задача е просто да отворите сърцата си и да допуснете в тях Божествеността.

Очите се страхуват, ръцете вършат. Пътят укрепва вървящия.

 

АЗ СЪМ Николай Рьорих.

 


Медитацията е съставена по диктовката на Николай Рьорих от 9 май 2005 год.

В медитацията са използвани картини на Николай Рьорих.