Медитация
Подарете вашата Любов на света!

Медитацията е съставена по диктовката

на Възлюбеният Ланело от 29 май 2005 г.
 

Енергията, Божествената Енергия, може да постъпва във вашия свят само по кристалната струна, свързана с вашето сърце, в тайната обител на вашето сърце.

И Божествената Енергия, постъпваща във вашия свят през сърцата ви, се оцветява от вашите мисли, вашите чувства, вашите стремежи.

Дори само като се намирате във възвишено състояние и отхвърляте тягостните мисли и чувства, вие ставате източник на Светлина за вашия свят.

 

 

Сега си представете как в сърцето ви се влива непрекъснат поток чиста Божествена Енергия.

Вие сте собственик на тази Енергия.

И върху вас лежи пълната отговорност за запазването на тази Енергия чиста и свята.

 

Почувствайте как тази енергия изпълва вашата аура...

 ...Вашата аура се разширява, изравнява се. Цялото ви тяло изпада в състояние на блаженство, нега

Чувствате покой и увереност в себе си, в своето бъдеще.

 Разбирате, че Бог се грижи за вас всяка минута, докато сте на Земята. Нужно е само да бъдете по-чувствителни и да се вслушвате в съветите, които получавате от своята Висша част.

 

Вашето Висше Аз винаги знае какво трябва да правите.

Не упорствайте, вслушвайте се в неговите съвети, приемайте помощта му в земните ви работи

... Когато се изпълните с чувство на покой и любов, опитайте се да разпространите това чувство из цялата стая, в която се намирате.

 Представете си как аурата ви се разширява и изпълва цялата стая.

После вашата аура продължава да се разширява и обхваща цялата къща, в която се намирате.

 

Вашата аура продължава да се разширява и обхваща вече съседните сгради и целия град.

. И всеки човек, който попада в полето на действие на вашата аура, става също така спокоен, хармоничен и уравновесен като вас. Всички лоши и тревожни мисли напускат всеки човек, който попада в полето на действие на вашата аура.

С всеки удар на сърцето ви вашата аура се разширява все повече и повече.

С всяко ваше вдишване и издишване областта на въздействие на вашата аура става все по-голяма и по-голяма.

Представете си как в полето на действие на вашата аура попада цялата страна и цялото земно кълбо.

 

 

Целият свят изпитва постоянен недостиг на Любов, на спокойствие.

 

 Можете да подарите своята Любов на целия Свят,

на всяко живо същество, намиращо се върху планетата Земя.

 

Представете си колко много същества на планетата Земя се нуждаят от вашата помощ именно сега.

И вълните на Любовта, излизащи от вашето сърце, в този момент могат да предотвратят нечия смърт или да облекчат нечие страдание.

 

Подарете вашата Любов на света.

 

Това е нещо, което можете  да направите за света и което не изисква от вас никакви допълнителни усилия.

 

Изпращайте вашата Любов на президента на страната. Изпращайте вашата Любов на всички хора, които имат власт и от които зависи изменението на ситуацията във вашата страна.

Когато човек чувства изпращаната към него Любов,

това му придава сили и увереност да извършва правилни, Божествени действия.

Молете се за това, вашите ръководители да получат

в сърцата си Божествената Мъдрост. За да се отворят сърцата

им за Божественото ръководство.

Вашата страна е вашето дете, вашето колективно дете.

И върху всеки от вас лежи отговорността да се грижи

за това дете.

 

Сега вашата страна прилича на безпризорно дете,

 което не е нужно никому и което всички проклинат.

 

Променете отношението си към своето дете

и ситуацията в страната ви ще се промени.

Единственото условие е искреност и чистота на вашите чувства.

 

Не можете да имитирате Любов, не можете да имитирате грижа

за вашата страна. Трябва да правите това искрено.

Искрено да изпращате вашата Любов във всяка нехармонична ситуация, която възниква в страната ви.

 

И така, първо хармонизирате себе си.

 Усещате Божествената Енергия, постъпваща към вас, във вашето сърце.

Усещате топлина в сърцето си.

 Чувствате как Божествената Любов и хармония проникват във вас

от Божествения свят.

 

Сега можете да разпространявате тази Любов и тази хармония върху цялата страна, върху целия свят.

Когато в живота си се сблъскате с някаква нехармонична ситуация, винаги си спомняйте това чувство на Любов в сърцето си, по време на медитацията и изпращайте тази Любов от своето сърце към тази нехармонична ситуация.

 

Не можете да се борите с несъвършенството на целия свят, но можете да премахнете цялото несъвършенство от вашия свят с помощта на Любовта.

Дарете вашата Любов на света!

Назад


Оформление на медитацията: Татяна Мартиненко