Медитация на Любовта

 

"Единствената скъпоценност [най-скъпият бисер] е Любовта. Най-дивната  скъпоценност сред всички е Божествената Любов. Който има целия Свят, получава по-малко, отколкото ако има Божествената Любов, която единствено е способна да удовлетвори нашия глад. Всички желаят любовта на Майтрея.
Това е целта.
.."

Елизабет Клер Профет

 

"Който не обича, той не познава Бога, защото Бог е Любов".

Първо Послание на Иоан 4:8

 

Спомни си своята първа Любов...


Спомни си всички хора, към които някога си изпитвал  чувство на Любов...Съсредоточи се върху това чувство...


Любов...


Няма никакво значение дали те обичат или не.
Нежно, трепетно чувство в сърцето...


Това чувство, идващо неизвестно от къде, е чудо.
Вълшебство на Бога...

Силата, която ни дарява Любовта...
Желанието да обърнем планини заради Любовта...

Съсредоточи се върху топлината в сърцето...


От Сърцето извира Любов...


Тя расте, усилва се...


Това необятно чувство обхваща твоя град, твоята страна,
цялото земно кълбо...Любовта създава световете...
Когато Любовта си отиде, световете се разпадат...

Всичко, което не е способно да усвои енергията на Любовта подлежи на унищожение.Спомни си как се обръщаш към мен, към всички Владици?
Възлюбени...


Пази това чувство на Любов в сърцето си...


Медитирай върху Любовта...


Любов...


Тя е разтворител на всички проблеми, нещастия и беди...


Любовта никога не е много...


Светът се нуждае от твоята Любов...


Сега, както никога преди...
 

Назад