Медитация

с Възлюбения Иисус

 Медитацията е съставена по диктовката от 21 март 2005г

 

Обръщам се към тези от вас, които чувстват особена близост с мен – знайте,

 че аз съм отворен за контакт с вас във вашите сърца.

 

Аз идвам при всеки, който ме покани

 и който е приготвил своя храм за моето посрещане.

Не се плашете и не се отчайвайте,

ако нашето общуване не се състои веднага.

 На мен ми е необходимо вашите вибрации

да достигнат определена

степен на чистота, тогава ще мога да присъствам във вас

и да общувам с вас.

 

 Вашият устрем за общуване между нас ще създаде определен магнит

 на устрема и аз ще получа възможност да сляза във вашето сърце

за вътрешно общуване.

Ако внимателно препрочетете дори този вариант на Евангелието, който е достъпен сега за четене, ще видите,

че аз никога не съм призовавал за съблюдаване на външния ритуал. Призовавал съм да следвате Пътя, лежащ във вашите сърца.

И ви учех, че трябва да подготвите своя храм за пристигането на жениха.

Вашият жених е вашето Христово АЗ.Когато достигнете определена степен на чистота на вашите низши тела, на вашата душа, получавате възможност да общувате с вашето Христово АЗ, със своята висша част, а чрез Христовото АЗ получавате възможност за общуване с цялата група Възнесени Учители.

В действителност не ви е нужен никакъв външен посланик, за да се състои нашето общуване.

Аз ще ви дам своята подкрепа, и отдих, и утешение.

Всичко това ще намерите в себе си, в своето сърце.

Аз ще дойда при всеки, който ме чака, който тъгува без мен. Обещавам ви, че ще дойда при всеки от вас и ще ви дам именно това, за което най-много жадува вашето сърце.

 

Ще ви дам знанието за вашия Произход, за света, откъдето сте дошли и където се стремите да се върнете. Ще ви напомня вашата първа любов, ще ви дам знание за Пътя, който ще ви доведе у Дома при вашия Отец в Небесата.

 

Не вярвайте на този, който ви казва, че това царство е тук

или че това царство е там. Не вярвайте на тези, които ще ви уговарят да строите това Царство във външния свят.

 

Царството Божие е състояние на вашето съзнание.

И когато достигнете до определено ниво на развитие

на вашето съзнание, вие получавате достъп

до това Царство Божие.

Вземете моята ръка.

Дръжте я здраво и аз ще ви покажа пътя към това Царство,

входа към което се намира вътре във вашето сърце.

Само че отначало трябва сами, по своя воля

да се разделите с онези качества, които обременяват вашите сърца

и ви пречат да ме видите дори тогава, когато идвам при вас и стоя право пред вашите очи.

Вие няма да ме виждате дотогава, докато не се освободите

от товара, който лежи на плещите ви. Товар, състоящ се

от вашите привързаности към заобикалящия ви свят.

 

Ще ви дам упражнение, което ми обещайте да изпълнявате всеки ден.

Представете си право пред себе си сияеща ослепителна Светлина.

Вие изпитвате желание да се слеете с тази Светлина, да станете едно с нея. Но тази Светлина ви изгаря и не можете да се приближите до нея. Защото във вас има нещо, което не е от Светлината,

нещо, което ви пречи да преминете в състоянието,

 присъщо на вашата истинска природа –

Светлината, Огъня, Пламъка.

Помислете какво ви пречи?

Какво във вас не е от Светлината?

Не трябва да се опитвате да се избавите наведнъж от всички свои несъвършенства. Намерете едно качество във себе си, което по ваше мнение ви пречи най-много да проявите истинската си природа.

Ако не знаете кое е това качество, медитирайте върху мен.

Помолете ме и аз ще ви подскажа кое е това качество.

То ще се прояви в живота ви и вие ще пожелаете

да се избавите от него

Вие трябва да искате да се избавите от това качество

или вреден навик така страстно,

че постоянно в своите молитви да ме молите

да ви избавя от него, да ви помогна да преодолеете

това свое несъвършенство.

Вие можете просто да поискате, можете да се молите.

И ще настъпи ден, когато напълно ще се избавите от това качество или привичка. Тогава се захващайте за следващото несъвършенство.

 

Отдайте ми всичките си несъвършенства.

Помолете ме и аз ще ги взема всичките.

И вече няма да има нищо във вас самите, което да ви пречи

да ме видите, когато стоя пред вас. Ще ми остане само да ви хвана

за ръка и да ви преведа през този таен вход в Царството Божие,

който е скрит в тайната обител на вашето сърце.

Дотогава ние ще се срещаме с вас.

 Аз ще идвам отново и отново дотогава,

докато не успеете да ме чуете и да почувствате моята Любов.

 

АЗ СЪМ Иисус, ваш приятел и брат по Пътя.


Медитацията е съставена по диктовката на Възлюбения Иисус от 21 март 2005г
Оформление на медитацията: Татяна Мартиненко