Медитация

Да дадем Любов и Грижа на Децата!

Фрагмент от диктовката на Възлюбения Николай Рьорих от 30 май 2005 год.

Толкова много неща ми се иска да кажа на хората,

които са във въплъщение сега на Земята.

И трябва да кажа най-необходимото.

Да дам точно тези съвети и препоръки,

от които трябва да се възползвате в днешно време.

Ако бях във въплъщение сега, бих насочил всичките си сили,

цялата своя енергия и всичките си парични средства само към едно:

създаване на система за безплатно образование на децата във възрастта,

когато те са най-възприемчиви към получаване на всякаква информация

и когато техните умове още не са блокирани от потока лъжлива информация, изливащ се от световните медии.

Бих употребил максимума на своите усилия,

за да се срещна с хората,

които имат власт, а също и с хора,

които имат на разположение финансови средства.

Трябва да се намерят подходящите думи, за да се убедят в необходимостта

от създаване на широка мрежа от образователни учреждения за деца,

които имат способности да учат и имат любознателен ум.

Това трябва да е глобално хуманитарно образование

със задължително изучаване на история на изкуствата, световна история,

история на религиите, съвременни средства за комуникация.

Именно широкият подход и изучаването на най-добрите образци на творчеството

 както в науката, така и в изкуството, с които разполага човечеството

на този етап и които са получени от човечеството

като наследство от предишните поколения.

Образованието трябва да има най-разнообразен

общохуманитарен характер.

Любознателният детски ум, свободен от догми, от религиозни догми

и от ширещата се безизходност, присъща на вече оформеното поколение,

е способен да попие като гъба знанията и разбиранията,

с които човечеството разполага.

Човекът, получил пълноценно образование и главното,

получил представа за Божествения Закон,

ще служи за основа, за фундамент, върху който ще можем да издигнем

зданието на бъдещето, зданието на Новата Епоха, идваща да смени старата.

Нужно е да се отдели особено внимание на образованието в областта на религията.

 Никога не трябва да се утвърждават в съзнанието на детето

основите на която и да е религия, съществуваща на Земята.

Но трябва да се дадат знания и разбиране за основите на Вярата.

Божественото чувство е изначално присъщо за всяко дете,

идващо в този свят. Особено за тези души,

които принадлежат към новата, Шеста Коренна Раса

и които вече започнаха своето въплъщение на Земята.

Това Божествено чувство, Вярата в Божествения Закон

и в Божествената справедливост, трябва да получат

свободно развитие в съзнанието на детето,

без да се подлага то на въздействието на никакви църковни догми.

Откритото детско съзнание е способно много бързо

да намери общата същност, общия Източник,

скрити зад всички съществуващи вери и религии.

Именно това е необходимо за Русия на сегашния етап.

...Всяко  дете, получило пълноценно образование,

ще оказва влияние и ще участва

във формирането на житейските ориентири на хиляди

и милиони граждани на страната, независимо от сферата на работа, 

 в която то ще избере да приложи своите сили.

Грижата за образованието на децата е задача,

която по своята значимост и важност

не може да се сравни с никоя друга.

Държава, която не се безпокои за своето бъдеще,

не може да бъде жизнеспособна държава.

 

Време е да се върнат в ежедневна употреба такива понятия,

като достойнство и чест.

 

Обществото има нужда от спешно възстановяване

на нравствените ориентири.

АЗ СЪМ Николай Рьорих


Медитцията е съставена по диктовката на Николай Рьорих от 30 май 2005 год.
Оформление на медитацията;Татяна Мартиненко