Медитация върху Майчиния пламък

Медитацията се съпровожда от музика:   Ф.Шуберт:  "Аве Мария".

 

Когато Светият Дух се спусна в девственото съзнание на Мария, олицетворяващо лъча на Майката  и силата на Всевишния я осени, в нейната утроба се сляха енергиите на  Алфа и Омега за изпълнение на пророчеството за идването на  Месията. С предаността си към Лъча на Майката и пречистия образ на душата на Христос Мария създаде в четирите си низши тела и чакри мощен магнитен фокус с полярността на Омега.

 
gabrielandmary)

Осъзнаването на Бога като Майка  бе толкова реално в съзнанието на Мария, а  отъждествявянето й с Майчиния пламък толкова пълно, че с възприемането на своето истинно "аз" като Бог в ипостаса на Майката, тя се превърна в осъзнаване на Бога като Майка на Самия Себе Си . Оттук идва приветствието на Гавраил:
"Радвай се, Благодатна! Господ е с Теб; благословена си ти между жените"
 
женщина-мать

Сред поколения от жени Мария бе изявена и удостоена с благодатта на Духа - Альфа. Но тази милост бе изпълнение на закона, тъй като "зестрата" на Космическата Дева, събрана от нея в Майката, се превърна в магнитен фокус, благодарение на който Светият Дух и семето на Всевишния Бог се сляха в нейната утроба за непорочното зачатие на Исус - Христовото същество.

женщина-мать

Богоматерь

Величаенето на Мария, записано в първата глава на "Евангелие от Лука", е славословие на тази Израилева дъщеря, чиято душа възвеличи закона Господен, словото Господне и семето на Светия Дух. Радостта на нейния дух - това е АЗ СЪМ Присъствието, струящо от нейното същество и всичките й центрове. Това бе светлината на нейния Бог и Спасител.

женщина-мать

 

Въвеличаене" на  Мария се възнася хвала на АЗ СЪМ Присъствието, забелязало "Своята смирената робиня". Благословената съзнаваше, че ако не бе Духът,
АЗ СЪМ ОНОВА, КОЕТО СЪМ
, енергията на Майката в основата на гръбнака би останала неподвижна. Но, благодарение на трепета на Духа в нейното същество, тя осъзна мощният извор на живота - във всичко, което тя роди, във всички циклични изливания от чакрите, утвърждаващи блаженството на възходящия поток на Майчиния пламък.

 
мать

 

Казвам на Всички, влюбени в Майчиния пламък: вие сте подобни на Господа.
Защото такава е целта на живота на Земята - да се наситят плановете на огъня, въздуха, водата и земята с предаността на Майчиния лъч.

 
женщина-мать

 

Да се издигне културата и цивилизацията, да се наситят със светлина, с измерението на светлината, с намерението на светлината да бъде Бог в цялата си пълнота -
"Да дойде Царството Твое... както на небето, така и на земята"
- това, без съмнение е истинското предназначение на душата. Колкото повече хора тръгнат по стъпките на Божията Майка с хвалебствия и славословия, толкова повече ще привлекат те светлината на Отца и Сина
за сливане на огньовете на Светия Дух във всеки.

 
женщина-мать коронация


В медитацията е използуван текст от книгата на Джуал Кхул "Човешката аура"

Назад