Зов за пробуждане

АЗ СЪМ Санат Кумара. Дойдох отново при вас.

Сега, когато годишният цикъл започна и заседанието на Кармичното Ръководство приключи, имам за какво да поговоря отново с вас.

Искам да се обърна към онези от вас, които независимо от всички житейски трудности и неудачи, се стремят да съхранят своето съзнание устремено към Бога.

Искам да се обърна към онези от вас, които са способни да преодоляват трудностите и при това да запазват нивото на съзнанието си.

Това е много ценно качество. Някога вие преминавахте обучение в нашите школи на мистериите. И тогава това беше специално организирана тренировка, когато вас ви въвеждаха в състояние на неуравновесеност, дисбаланс и гледаха дали можете да запазвате вътрешен покой и да съхранявате своята преданост към изпълнение Волята на Бога на Земята.

Това беше тренировка преди вашето сегашно въплъщение. Сега не е нужно специално да се организират трудности. Достатъчни са тези трудности, които са около вас. И сега настъпи много важен етап във вашето въплъщение, когато трябва не само да запазвате съзнанието си на най-високото достъпно за вас ниво, а трябва да вършите и работа за Братството.

На вас не е нужно да ви се казва каква работа трябва да вършите. Достатъчно е да се огледате наоколо и ще видите, че целият свят в днешно време се нуждае от преправяне. Няма нито една сфера от човешката дейност, която да съответства на Божествените образци.

И вие навярно смятате, че ви призовавам да запретнете ръкави и да се хвърлите презглава да променяте целия съществуващ порядък на Земята.

Мисля, че по-скоро вас ще ви вземат за луди. Макар че от наша гледна точка, цялото човечество се е побъркало и върши невъобразими неща. Но на този етап човечеството не е способно да разбере това.

Вие можете да говорите колкото си искате за Божествените принципи за устройство на обществото и за Божествените образци, които е необходимо да се внедряват във всички сфери на живота. Не мисля, че ще се намерят поне няколко човека във вашето обкръжение, които да могат да ви разберат, а още повече да започнат реално да правят нещо.

Тогава какво да се прави и какъв изход от положението предлагат Възнесените Владици?

Аз много пъти съм казвал и сега ще повторя нашите принципи, от които се ръководим в продължение на милиони години.

Нужно е да започнете да променяте самите себе си. Всичко около вас ще започне да протестира. Тъй като вашите вибрации ще се променят, то рано или късно те ще влязат в противоречие с вибрациите на обкръжаващия ви свят. И ето тук вие трябва още веднъж да си спомните за школите на мистериите. Вашата задача е да издържате на външното недружелюбно отношение. По този начин вие ще усилвате духовните си мускули и ще демонстрирате вашата привързаност към делото на Владиците, независимо от външните условия.

Колко време ще трябва да издържате? Трябва да имате предвид времето до края на текущото ви въплъщение.

Но между вас има и такива, които дойдоха във въплъщение с определена мисия. И тази мисия е създаването върху земното кълбо на образец на физическия план, където Владиците биха могли да провеждат своите принципи.

Аз не зная в настоящия момент къде на земното кълбо може да бъде създадено това място. Ние се опитахме да създадем такова място, като използваме за основа Ашрама на нашия посланик. Но сега ви казвам, че снехме от нея тази задача.

Твърде голямо съпротивление срещнахме. И затова сега ние търсим друго място, където бихме могли да създадем свой преден пост на физическия план.

Посланикът не може да върши работата вместо вас, които дойдохте във въплъщение и спокойно се излежавате на дивана.

Ние наблюдавахме геройските усилия на нашия посланик в продължение на две години. И сега ясно виждаме, че не можем повече да злоупотребяваме с нейната преданост и самопожертвователност.

Това ще бъде неправилно. И ако не се намери никой на физическия план на Земята, който би могъл да се погрижи за нашия посланик и да я защити, тогава аз ще направя това.

Защото аз имам специални отношения с този посланик. И именно аз гарантирах за нея преди да се въплъти. Аз не мога повече да рискувам своя любим ученик.

Ще ви се наложи сега да правите всичко сами, ако разбира се можете да издържите онова натоварване, което неминуемо ще легне върху плещите ви, веднага щом започнете да вършите работа за Братството. Реална работа за Братството, а не работата, която вие си представяте.

Днес отново бях достатъчно рязък.

Много пъти имах възможност да присъствам в тялото на посланика по време на нейните срещи с много хора. И много добре разбирам, че тя се опитваше да съхранява безпорочно понятие за всички, както ние я учихме, но аз ясно виждах всеки, който се приближаваше до посланика през тези години. И тъй като вие попаднахте в моето полезрение, то аз ще успея да направя всичко зависещо от мен или да ви вразумя, или да ви предоставя на волята на кармата.

Аз не говоря за онези, които се приближиха, за да вкусят Светлината. Но имаше и такива, които познавах лично и които трябваше да поемат върху себе си изпълнението на определени функции. Вие преминахте специална тренировка, ние възпитавахме с любов и се грижехме нежно за вашите душѝ преди въплъщението, ние направихме всичко, зависещо от нас, за да подредим външните обстоятелства и да ви отведем до нашия посланик. И какъв е резултатът?

Вие не можете да почувствате цялата досада, която изпитвам. Аз мога само да наблюдавам всичко, което се случва. Но не мога да се намесвам, защото вие имате своя свободна воля и сте свободни да правите всичко, което намерите за добре.

Да не ви дава Бог някога да изпитате моето състояние, когато наблюдавам как човек след човек правят избор в полза на илюзията. Ние губим най-добрите, най-преданите. Нито една мисия на Светлината не се е базирала само на един човек. Винаги във въплъщение са идвали много душѝ. Някои от тях се губеха в самото начало на въплъщението, но останалите, чрез неимоверни усилия успяваха да се доближат плътно до изпълнението на своята мисия. И сега виждам как всеки от тях си е избрал своя играчка и е хукнал след някаква своя цел в илюзорния свят.

Ние успяхме да получим нова Милост, нова Божествена Милост за предаването на този нов цикъл послания във вашия свят. И аз много се надявам, че онези, които още се лутат в илюзията, ще могат да чуят нашия зов, съдържащ се в тези послания и да пробудят своето съзнание за действие.

Иначе вие така и ще бродите самотни из илюзията до края на това въплъщение.

Има Божествена възможност, която още не е приключила. Но къде са светлоносците, с чиито ръце и крака бихме могли да осъществим замисленото?


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)