Желая ви победа!

АЗ СЪМ Ланело, дошъл при вас отново чрез този Посланик.

Днес ни предстои да поговорим отново за вашия Път и за вашето Служение. Всеки път, когато идваме, за да дадем диктовка, преследваме една единствена цел – да извисим вашето съзнание, да обърнем вашия поглед към Небесата, да ви изтръгнем от обичайния ви кръг интереси.

Толкова малко са истинските ценности в заобикалящия ви живот, изпълнени с Божествени вибрации. Всичко, което ви обкръжава, съответства на нивото на масовото съзнание на хората и за да се откъснете от обкръжаващия ви кръг на общуване и информационно поле и изобщо от всичко, което се намира около вас, ви се налага и ще ви се наложи да употребите значителни усилия.

Ако искате с цялото си сърце да промените своето съзнание и да го доближите до Божествения образец, трябва буквално насила да се заставяте да се откажете от привичния начин на живот, от стандартите на вашето поведение, от вашите навици.

Трябва да станете други хора. Можете да промените всичко във вашето обкръжение, но най-трудно е да измените вашето съзнание.

Много хора в днешно време се обграждат с чудесата на съвременната техника, свръхсъвременни компютри, аудио и видео техника, но тяхното ниво на съзнание си остава както и преди на нивото на дивака, седящ до огъня пред пещерата, и дъвчещ своя дял месо под звуците на тъпан и барабан.

Може да карате най-съвременната кола, може да се обличате с най-модните дрехи, но вашето съзнание ще продължава да се намира на това същото пещерно ниво.

Затова във вашето време, както никога по-рано, Пътят е много труден. Прекалено много съблазни има около вас и съвсем не е лесно да запазите високо духовно ниво, когато се намирате във водовъртежа на живота във вашите градове-джунгли.

Цялата действителност, която ви заобикаля, ще се променя. Човекът трябва да разкрие своя Божествен потенциал и да се приближи до природата. Животът трябва стане колкото се може по-обикновен, с богато вътрешно съдържание, а не с външни развлечения, които ако се замислиш, приличат на развлеченията на диваците. И навикът на съвременния човек да се окичва понякога с украшения много прилича на свойствения на диваците начин да се украсяват.

По това, как се облича човек, каква музика слуша, какъв начин на живот предпочита да води, може да се съди за неговите духовни постижения, за неговия духовен прогрес или деградация.

И ако погледнете човешкото общество от нивото на нашето извисено състояние на съзнанието, то първото, което ще ви се набие в очите, е че по своето ниво на развитие общо взето човечеството не превишава нивото на диваците.

И на вас ви е много трудно да се откажете от заобикалящия ви фалш, от подобието на живот. Ако внимателно анализирате всичко, което ви обкръжава в живота и с каквото се занимавате през по-голямата част от деня, и ако го направите обективно, с учудване ще откриете, че от гледна точка на вашето усъвършенстване в Бог, пилеете абсолютно напразно 90% от времето, което прекарвате на Земята

В действителност, за да се усъвършенствате в Бог, съвсем не е задължително да се оттеглите в пустинята или да ходите в планините за медитация.

Животът в условията на вашата действителност ви предоставя най-добри условия за усъвършенстване в Бог, за развитие на вашето съзнание.

Всичко е въпрос на правилна гледна точка към всичко, което става около вас и вътре във вас, във вашия живот. Цялата работа е в това, как реагирате на всичко, което се случва с вас, как възприемате заобикалящата ви действителност.

Ако във вашия Божествен план е било предвидено да поддържате баланса на планетата Земя, пребивавайки постоянно в медитация, то вие бихте се родили някъде в Тибет или Индия.

Обаче вие сте се родили в Русия, или в Америка, или в Европа. И трябва да изпълните вашето предназначение, вашия Божествен план именно на това място, където сте се родили.

В крайна сметка, вашият Божествен план се свежда само до едно – да запазите вашето съзнание на колкото е възможно по-високо ниво, да се стремите да достигнете нивото на Божественото съзнание, без да напускате водовъртежа на живота.

Няма да бъде вярно, ако разберете препоръките, съдържащи се в тези диктовки, сякаш трябва да се заселите някъде в гората и да медитирате. Не! Вие трябва да се намирате във водовъртежа на живота, да изпълнявате вашите ежедневни задължения в семейството си, в работата си и в същото време постоянно да запазвате вашето съзнание на колкото се може по-високо ниво.

Трябва да въвеждате в ежедневието си Божествените стандарти на поведение, най-високите нравствени и духовни стандарти.

Да знаеш заповедите и да спазваш заповедите – това са две съвършено различни неща. Вие може да сте много добре осведомени за всички норми и стандарти на поведение и дори може много внимателно да следите как вашите приятели и познати не спазват тези стандарти, но неизвестно защо смятате, че вие самите имате право да ги нарушавате. На вашия плътски ум нищо не му струва да ви убеди, че трябва да постъпвате така, както ви е приятно, дори това да се разминава с моралните и нравствените норми, които смятате за абсолютно верни и които сте готови да следвате.

Затова е необходимо много внимателно да се наблюдавате и да забелязвате всички моменти, в които постоянно се подхлъзвате.

Вие знаете, че нямате право да осъждате никого и нямате право да укорявате когото и да е. Но се наблюдавайте известно време. Колко пъти на ден точно вие давате оценка на поведението на другите хора, колко пъти причислявате тези, които са около вас, към падналите ангели и към хората, на които Бог е поставил кръст.

Със завидна лекота изказвате съждения за другите, но защо ви е толкова трудно да оцените обективно собствените си постъпки?

Няма нищо страшно в това, че сте допуснали грешка и дори сериозен грях. И не е важно, колко пъти сте допускали този грях. Много по-важно е, че сте успели да преодолеете този недостатък, че сте успели да се извисите над него.

Не се връщайте назад в миналото си и не предъвквайте отново и отново подробностите на неправилните си постъпки. Задачата ви е да дадете оценка на вашето качество, да си кажете, че това качество не е Божествено и да се откажете от него завинаги.

Това е истинското поведение на духовния търсещ! Не е важно какво мислят за вас другите хора. Важно е само, кой сте вие в действителност.

Съдете себе си по най-строгите закони, работете над себе си дотогава, докато преодолеете всеки от своите недостатъци.

И винаги помнете, че докато се намирате във въплъщение, вие не можете да бъдете съвършени.

За да оставате във въплъщение, трябва постоянно да поемате в себе си определена част отрицателна енергия и да я преобразувате в съвършена Божествена Енергия чрез вашите постъпки, вашите мисли и вашите чувства.

Ако отработите личната си карма, ще вземете върху себе си част от кармата на града, където живеете, на страната си, на планетата.

Вие постоянно се намирате сред несъвършени енергии и с помощта на вашето съзнание, на вашето разбиране преодолявате всички препятствия и прегради и по този начин преобразувате всички отрицателни енергии, които проникват във вашата аура, и придобивате заслуги, създавате съкровищата на вашето каузално тяло.

Затова можете да държите постоянно в съзнанието си образа на воина, на рицаря, който се сражава с цялото несъвършенство на света. Избирате си някакво несъвършенство и го преодолявате. Събирате в себе си стрелите, насочени срещу вас и ги превръщате в листенца от рози, с помощта на енергията на Любовта, на предаността. С помощта на вашата смелост и чест. С помощта на тези качества, които са присъщи на истинския воин.

Всеки един такъв воин на Светлината е способен да носи върху себе си огромен товар от планетарната карма.

Никога не забравяйте, че преобразуването на кармата се осъществява не само с четенето на молитви, повели и медитации. Вие осъществявате своето Служение постоянно, намирайки се във водовъртежа на живота, правейки правилни избори и показвайки Пътя на другите с личния си пример.

Молитвата и медитацията са спомагателни средства, които ви позволяват да поддържате вашето съзнание на високо ниво, но основната битка се разгръща във вашия ежедневен живот, сред житейските дреболии и неуредици.

Някога кармата се е изчиствала на бойното поле, на полетата на сраженията. Сега вие се намирате на също такова полесражение и проявявате чудеса от храброст и героизъм, сражавайки се с вашите житейски проблеми и неуредици. Жертвайки своето благосъстояние, жертвайки своето свободно време за утвърждаване на Божествените образци във вашият свят.

Желая ви победа!

Победа над своите недостатъци и победа в утвърждаването на Божествените принципи във вашият ежедневен живот!

АЗ СЪМ Ланело. Винаги победа!

 


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.