Изявление на Господ Шива

Аз Съм Шива!

Аз дойдох! Аз съм длъжен да направя изявление и бих искал да вникнете с голямо внимание и уважение в това, което искам да сведа до вас.

Преди всичко вие трябва да направите известни усилия, за да се освободите от влиянието на заобикалящата ви илюзия. Вие говорите с Бог, затова във вашите умове и сърца трябва да присъства само Любов и Благодарност към Бог и Висшия Закон. Вие и Бог. Колко често ви се удава да останете насаме с Бог и да разговаряте с Него?

Мисля, че днешният ни опит за общуване ще ви подтикне към това, все по-често и по-често да се абстрахирате от илюзията, в която живеете, и да разговаряте с Бог.

Не си мислете, че Бог ще се приближи до вас, когато сте потопени в суетата. Не си мислете, че ще можете да чуете гласа на Бог, когато сте потопени в човешките си дела.

Има съществена разлика между плана, на който пребивавате вие, и плана, на който пребивавам аз. И за да се приближите до мен, вие трябва да се потопите в моя свят. Можете да ме разберете само тогава, когато успеете да издигнете вибрациите си до нивото, на което мога да пребивавам аз. Затова аз дойдох сега при вас да ви напомня, че времето, което остана на ваше разположение, не е толкова много. Вие сте длъжни да се отнасяте с цялата си отговорност към факта, че на планетата се осъществяват съществени изменения. И тези изменения повече няма да ви позволят да живеете така, както живееше човечеството досега.

Всичко, което ви обкръжава във физическия свят, няма ни най-малко значение в духовния свят. И аз дойдох да ви повикам в духовния свят, в който съществуват съвсем други ценности. Разберете, че докато сте привързани към илюзорния свят, вие не можете да се издигнете по-нагоре. И тези от вас, които в своето съзнание сте готови за съприкосновение с Висшите светове, вие няма за какво да тъжите и няма от какво да се страхувате, защото вашата душа е готова за преобразуванията и тя ще приеме с радост промените, които предстоят. Аз не се безпокоя за вас.

Но има душѝ, които не са готови за прехода, които ги мързи да променят съзнанието си и не бързат да променят себе си. Те не бързат да се разделят дори с такива навици като пушене, употреба на месо и алкохол. Колко много от вас са зависими от тези неща...

Вие няма да успеете да преминете в Новия свят и да запазите своите привързаности. Именно към вас дойдох да се обърна днес. За вас е задължително да разберете, че не остана време. Скокът в бъдещия свят може да се осъществи във всеки момент. Не поставяйте на блюдата на везните Бог и Мамона и не се опитвайте да разберете как ще бъде всичко и как ще се случи всичко. На вас не ви е дадено с вашето човешко съзнание да разберете замисъла на Бог. Необходимо е само да се подчините на Неговия Закон и безстрашно да вървите след Бог.

Защото за вас това е единственият изход от задънената улица, в която сами сте се вкарали. Към вас се обръщам и ви давам още един шанс.

Престанете да се суетите, престанете да търчите и да се щурате. Състоянието на вашето съзнание ще определи вашето бъдеще. Състоянието на вашето съзнание, което ще можете да запазвате в покой, независимо от това какво се случва и какво ще се случва около вас.

Аз бих помолил моите предани да четат мантрата „ОМ НАМАХ ШИВАЯ”, но доколкото в света малко останаха от моите истински предани, то най-добрият изход за вас ще бъде запазването на най-възвишеното състояние на съзнание, на което сте способни. Вие можете да постигнете своето безсмъртие и преход в Новия свят, само като съхранявате вътрешна преданост към Бог и към Висшия Закон.

Тези от вас, които при четенето на моето послание изпитват насмешка, съмнение и присъщата на вашия плътски ум критика, за вас аз не гарантирам. И оставям вашето спасение в собствените ви ръце.

В света не останаха толкова много хора, които трябва и могат да бъдат спасени. Останалите хора сами правят своя избор и вече са го направили.

Космическите срокове, колкото и дълги да изглеждат от човешко ниво, все пак имат своето начало и своя край.

Затова днес, както и преди един месец, аз дойдох с единствената цел – да ви дам възможност да се измъкнете от паяжината на илюзорния свят и да отворите вратата към Божествения свят.

Сега настъпи времето. Утре може да бъде твърде късно.

АЗ Съм Шива, Аз казах всичко!