Запалете своите факли и вървете, дарявайте своя огън на света

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл при вас чрез моя Посланик.

Днешната среща ще бъде посветена изцяло на задачите ни, свързани с Русия и с проблемите, които предстои да решим в тази страна, за да се осигури изпълнението на нашите планове.

Знаете, че през последните сто и петдесет години ние се опитвахме да реализираме нашите планове, свързани с тази страна, която заема особено място сред всички други страни и не прилича на никоя. Всеки път, щом пристъпвахме към осъществяване на нашите планове и намирахме проводник във физическия план, чрез който бихме могли да направим това, противодействащите ни сили се опълчваха срещу нас и ние се принуждавахме да отстъпим.

Но не е възможно безкрайно да бягаш от съдбата си. Щом има план на Бог за тази страна, за Русия, а аз ви казвам, че има такъв план, той трябва да бъде реализиран. Появилите се препятствия само каляват боеца в неговия Път. Всички препятствия са необходими, за да се изработят навици и да се постигнат по-добри умения.

Ако вие, вашите родители и вашите деди не бяхте преминали това, което преминахте за последните сто години, едва ли бихте били способни и сега да разберете нашето Учение.

Заблуда е да се мисли, че сме претърпели поражение. Това поражение, възлюбени, се отнася само за физическия план. Всички жертви, които бяха принесени в тази страна за всичките години на войни, революции и репресии, бяха принесени само във физическия план. Но ако разгледате това, което ставаше във финия план, ще видите гигантски скок в израстването на душите. Ще видите възможностите, които бяха предоставени на всяка душа за нейното израстване.

И ще видите, че едни хора се принасяха в жертва заради Общото Благо и Добро, докато в същото това време други, преследвайки кратковременната изгода във физическия план, извършваха страшни престъпления и трупаха карма.

Така беше през цялата най-нова история.

Бог иска от вас да се развивате. Бог иска от вас да се усъвършенствате и да израствате.

И тъй като Бог обича Русия и жителите на тази страна, Той даде на нейния народ възможност да премине ускорени тестове и ускорено развитие.

Много е преживяно, много мъка и много страдание се наложи да се преживеят. И сега страната се намира в дълбока духовна криза и в дълбок застой.

Това е следствие от кармата на Безбожие, която допуснаха хората. Представете си, че именно сега се ражда поколение от хора, които в миналия живот са се били един срещу друг по полетата на гражданската война и са се срещали на разпити по време на репресиите.

Представете си, че именно сега на един чин в училище седят бившите жертви и бившите палачи. Тези, които са убивали и тези, които са били измъчвани до смърт и убивани. А кармата не е отишла никъде. Кармата е останала и тя трябва да бъде отработена.

Знаете, че ако махалото се е отклонило твърде много в едната посока, то неминуемо, по законите на физиката, трябва да се отклони и на другата страна със същата амплитуда. Ако през последните сто години сте наблюдавали как махалото се е отклонило към страната на безбожието, безверието и отрицанието на Висшия Закон за всичко съществуващо, това означава, възлюбени, че през следващите сто години Русия е обречена на Вяра в Бог и Висшия Закон. И тъй като тези сто години не са минали безследно за развитието на душите на хората, то придобитият опит на тези души няма да им позволи повече да бъдат увлечени от сляпата вяра и слепите догми на която и да е външна църква.

Затова ние започваме новия цикъл в състояние на пълен духовен вакуум и за нас е толкова лесно да засадим градината на новото знание, новите идеи и новото разбиране за устройството на света в сърцата и умовете на днешното поколение на Русия.

Никаква разруха във физическия план и никаква безизходност в умовете на хората не е препятствие. Най-важното е да се зародят семената на стремежа в умовете и сърцата на хората. Да се запали огънят на знанието и да се раздуха пламъкът на Божествената Свобода.

Вие сте свикнали да разчитате на външното. Привикнали сте да строите своите планове, опирайки се на външните си знания, получени чрез вашия ум. Дойде времето, когато трябва да дадете възможност на Бог да действа чрез вас. Всичко, което е необходимо за това, възлюбени, е да се отречете напълно от вашето его, от всяка привързаност към вещите на този свят. Вие трябва да предоставите своите храмове за Божествено ръководство. На нас ни пречи вашето его. Суетата на вашия ум, суетното любопитство.

Трябва просто да се осланяте на Волята на Бог. Трябва напълно да се подчините на Волята на Бог.

Волята на Бог не се проявява във външните църкви. Не съществува никаква организация във физическия план, която би могла да е проводник на Волята на Бог. Волята на Бог, възлюбени, се проявява само чрез вас, чрез вашите сърца. Затова трябва да желаете от цялото си сърце да предоставите всичките си низши тела за осъществяване на Волята на Боа за тази страна.

Трябва да бъдете готови да изпълнявате Волята на Бог. Трябва да бъдете обхванати от устрем да станете послушно оръдие на Бог за изпълнение на замисъла за тази страна.

Аз не ви моля да подчините волята си на някаква външна организация. Не ви моля да започнете да се обръщате за всякакви наставления към Посланика, чрез когото давам тази диктовка.

Не, възлюбени. Вие не се нуждаете повече от никакъв посредник между вас и Бог. Между вас и Възнесените Учители.

Вашето висше Аз и вашият Ангел Хранител винаги знаят Божествения план за вашия животопоток. Затова не е нужно да ходите при посланици, ясновидци, екстрасенси или служители на някой култ, за да узнаете плана на Бог за вашия животопоток. Всичко е записано във вашето сърце.

Кажете, колко от вас през последно време са разговаряли със своето сърце?

Колко от вас са опитали да разберат какво ви казва вашето сърце?

Вие сте така заети в живота си, че никога не намирате и пет минути, за да се уедините в тишина, далече от суетата.

Вашето сърце постоянно се опитва да разговаря с вас. Но вие не го чувате. Предпочитате да слушате вашите приятели, познати, да гледате телевизия, да слушате вашата ужасна музика или да се опитвате да почерпите знания от вестниците, книгите, списанията.

Възлюбени, няма във вашия свят никакъв източник на информация, който да ви каже какъв е вашият житейски план, защо сте се въплътили и какво ви предстои да правите сега и в близко бъдеще.

Няма да чуете това по радиото, няма да разберете това от телевизионните програми. Няма да прочетете това в никакви книги.

Вашето сърце пази така необходимата ви съкровена информация и то чака да сподели тази информация с вас.

Всички Възнесени Учители, възлюбени, са готови да ви окажат цялата възможна помощ в Божествената работа, за която сте дошли във въплъщение на планетата Земя в това трудно време.

Защо пренебрегвате помощта на Небесата?

Докога ще се лутате във вашия илюзорен свят и ще търсите смисъла на живота? Вие няма никога да можете да намерите смисъла на живота в заобикалящия ви свят! Аз ви казвам това съвсем отговорно, защото не може смъртното да наследи безсмъртното. Вашата природа по своята същност е Божествена. И вие трябва да се върнете към своята Божествена природа.

Вашите опити да намерите смисъла на живота във физическия план са обречени на неуспех от самото начало. Единственият верен Път е вътре във вас, във вашите сърца. Има много пътища в този свят, по които хората предпочитат да вървят от прераждане в прераждане, от живот в живот. И единственият, верният път е отхвърлян от тях.

Бог е търпелив, възлюбени. И колкото и да се лутате из външния свят, ще настъпи времето и вие ще се върнете у Дома.

Затова вашата основна задача в близко бъдеще е да откриете този път в сърцето си. И вие ще можете да станете живи указатели по този Път за много заблудили се души.

Когато започнете да следвате Пътя, който ще ви отведе у Дома, вие ще бъдете принудени да се откажете от излишния товар, който ви обременява и ви привързва към физическия свят.

Вашите вибрации ще започнат да се повишават, вашите чувства и мисли ще се очистят и вие ще се превърнете в светлинка по Пътя за тези, които все още продължават да се лутат в тъмнината.

Всички чудеса и всички съкровища на света са скрити в дълбочината на вашето сърце. И когато успеете със своя устрем да запалите факела в сърцето си, тогава всичко във вас ще се промени и всичко около вас ще се измени.

Ние се нуждаем от предани сътрудници. Необходими са ни воини на Светлината, на които можем да разчитаме за осъществяването на нашите планове за тази страна и за цялото човечество.

Запалете своите факли и вървете, дарявайте вашия огън на света.

АЗ СЪМ Ел Мория и аз ви давам огъня на знанието.