Замисълът на Бог за Русия е Общината на Светия дух

АЗ СЪМ Николай Рьорих, дошъл при вас чрез този Посланик.

Аз дойдох в този знаменателен ден, когато не само Русия, но и целият свят празнуват победата във Втората световна война.

Искам да ви дам своите виждания за тези събития, свидетели на които станахте през изминалия век.

Искам да ви дам своите виждания за тези събития, които получих след моето възнесение. Възможно е да ви се стори, че някои от изказаните днес от мен мисли влизат в противоречие с мислите, изказани от мен по време на моето въплъщение или влизащи в противоречие с мислите, които сте срещнали в диктовките на Владиците, дадени чрез други посланици.

Ще се постарая да ви съобщя резултата на моите размишления за Русия. Вие трябва да прецените, дали да вземете моите мисли за основа на вашата дейност или да ги игнорирате.

Знаете, че аз много обичах Русия и много страдах, че не можех да присъствам физически през по-голяма част от живота си на територията на страната.

Ако мисията, предприета от нас през 20-те години на миналия век по поръчение на Владиците бе успешна, то целият ход на историята на Русия и целият ход на световната история можеше да бъде друг. Говоря за мисията по връчването на свещеното ковчеже и Посланията на Махатмите до тогавашното правителство на Съветска Русия.

Нашата мисия не успя и опитът на силите на Светлината да повлияят на ситуацията в Русия бе отложен за неопределено време. А на новия опит попречи моята смърт. Знаете, че с цялото си сърце се стремях към Русия след победата, удържана в тази страшна война.

Иска ми се да дам своите размисли за ситуацията в Русия въз основа не на външните събития, а на вътрешните, които стояха зад всичко, случило се в Русия през миналият век. Революцията, разстрелът на царското семейство, гражданската война, Великата Отечествена война, новата революция и властта на елита, която се установи сега.

Само две сили стоят зад всичките тези събития. Две сили, взаимодействието на които, когато не може да бъде хармонизирано, води до страшни катастрофи и до загубата на милиони човешки животи.

Едната сила е тази, която умножава илюзиите, а другата сила е тази, която е насочена към тяхното намаляване.

Вие можете да ги наричате сили на Доброто и сили на злото, но това няма да е съвсем правилно. Защото идеите на Доброто, на Общото Благо, ако те попаднат под властта на силите, които създават илюзии, се превръщат в пълната си противоположност. И идеите на злото, ако попаднат под действието на светлите сили, също се обръщат в пълната си противоположност.

Знаете, че светът се движи от идеи, а идеите се реализират в света от хората.

Затова, каквато и да е идеята, ако няма кой да я реализира, тя няма да се осъществи. Ако идеята е добра сама по себе си, но тези, които я реализират, са гнили отвътре, гнили в своето съзнание, то идеята ще се изкриви до неузнаваемост и ще се окаже нейна пълна противоположност.

А енергията в този свят идва само чрез хората. Енергията, Божествената Енергия постъпва в този свят чрез сърцата на хората. Затова вие сами решавате накъде да насочите своята енергия.

Знаете, че ние подкрепяхме преобразуванията, които започнаха в Русия след революцията. Мнозина виждат противоречие в това. Позволете ми да дам някои пояснения.

Идеята за Общината, Общината на Светия Дух, като най-верен и справедлив начин за управление на обществото винаги беше подкрепяна от мен. Можете да прочетете за това в книгите на Агни Йога.

Но ако идеята за Общината се реализира от хора, които са попаднали под влиянието на тъмните сили, от осъществяването на тази идея няма да излезе нищо. Затова ние разчитахме на интелигенцията, на тези хора, които са способни променяйки съзнанието си, да окажат влияние на хода на историята, без да участват пряко в управлението, а косвено, чрез изкуството, науката, образованието, системата на здравеопазването.

Виждахме, че това може да бъде направено. Но тези хора, които се възползваха от идеята за Общината, за да дойдат на власт и да се възползват от плодовете на тази власт, направиха така, че всички отрасли на обществения живот да бъдат пронизани от правилни, но напълно безжизнени лозунги, защото се отричаше главното, което трябва да лежи в основата на всяка община – връзката с Йерархията и Служението на Бога.

Затова наблюдавахме страшното чудовище, което съществуваше през целия ХХ век в Русия. Змия с муцуна на лъв. И сега наблюдаваме озъбената паст на това чудовище.

Ръцете се отпускат и няма разбиране в съзнанието на най-просветената част от обществото за по-нататъшния път.

Русия е замряла. Като че ли времето е спряло. Нищо не се променя. А би се променило, но не знаят в каква посока да поемат.

Това, което става сега, е развихряне на силите, които подхранват илюзията. А знаете ли, че в съответствие с Божествения замисъл, на тези сили им е останало малко време да са на власт. Затова са и толкова свирепи напоследък. Те злобеят, загубили всякакъв срам и отхвърлили всякакъв морал и нравственост.

Русия преминава през велико изпитание. Знаете, че Бог обича Русия, а Бог изпраща на любимците си най-трудните изпитания, защото в изпитанията растем, в изпитанията укрепва нашият Дух. И тези, които плачат и хленчат, и казват, че Русия е изгубена, просто са попаднали под въздействието на силите на илюзията. Вашият Дух, вашата Божественост, Бог вътре във вас е това, към което трябва да насочите своето внимание.

Вие наистина сте великани на Духа, а тези колоси на глинени крака, които ви заобикалят и управляват сега в Русия, ще се срутят и разпаднат на части, стига само богатирите да размърдат рамене. Замисълът на Бог за Русия е Общината на Светия Дух, основана на принципа на Божествеността, Божествената свобода, демокрация и грижа за всеки член на общината.

И тази Община няма да бъде обявена отгоре и няма да бъде наложена в хода на поредния преврат или революция. Божественият Път е пътят на постепенните промени в съзнанието на хората. А изменението в хорското съзнание, когато обхваща значителен процент от населението на страната, е способно да доведе до Божествено чудо.

И най-съвършената форма на управление не може да се задържи, ако не намира отклик в съзнанието и сърцата на хората.

Затова вашата първостепенна задача е създаването на Общини на Светия Дух навсякъде, във всеки град и във всяко село.

Събирайте се. Четете книгата „Община”. Четете книгите на „Агни Йога”. Те са ви дадени.

Разсъждавайте над тези принципи, които трябва да залегнат в основата на Общината.

Предавайте този образ на света чрез Интернет, чрез образованието на децата.

Вие трябва да наситите цялата страна с идеите за новото управление, с идеите за Общото Благо и Доброто.

Казвам ви, че всички Небесни Учители чакат вашите действия, за да ви окажат цялата си помощ.

Няма нищо ново в идеята за Общината. И за това трябва малко. Трябва просто да се заемете и да организирате Община направо там, където се намирате сега. Започнете тази работа, възлюбени.

Помислете защо идеята за Общината винаги предизвиква такава съпротива по целия свят? Защо тя никак не може да пусне корени в нито една страна на света? Защото това е нов начин на управление, който трябва да дойде на смяна на вече съществуващия. И тези, които са на власт сега, много добре разбират, че заедно с Общината ще дойде краят на тяхното манипулиране, на финансовия контрол, на тяхното управление. Защото те могат да управляват само основавайки своята власт на низшите, животински инстинкти на хората. Те не могат нищо да противопоставят на Божествения човек, който се подкрепя от всички Небеса.

Помислете над това, как да дадете знанията на новото поколение, помислете над създаването на Общините на Светия Дух. И най-главната ви бъдеща задача е обединението. Обединението на всички светлинки не на принципа на борбата против злото, а на принципа на любовта, помощта, милосърдието и състраданието.

И дори тогава, когато сте сами и около вас няма никой, с който да се обедините в Община, знайте, че вие вече сте Община на Светия Дух, ако строите своя живот и всичките си взаимоотношения с обкръжаващите ви хора на принципите на Общото Благо, Доброто и Любовта. Всичките Небесни Учители идват там, където се намирате, за да пазят вашия път.

Общината, Благото, Доброто ще дойдат от вашите сърца. Вашата задача е просто да отворите сърцата си и да допуснете в тях Божествеността.

Очите се страхуват, ръцете вършат. Пътят ще укрепи вървящия.

АЗ СЪМ Николай Рьорих.