Заключително послание

АЗ СЪМ Ел Мория.

Тъжно ми е да давам днешното послание.

Вие знаете, че аз бях този, който успя да получи на Великото Централно Слънце Божествената милост за предаването на зимния цикъл послания. И също така се застъпвах за възможността да се даде този летен цикъл.

Обаче Божествената възможност за предаване на нашите послания приключи.

Навярно си мислехте, че през цялото време ще получавате и получавате нашата енергия.

Вие забравяте, че ние, също както и вие, сме отговорни за изразходването на Божествената енергия. И всяка милост, всяка Божествена милост, преди да бъде дарена, преминава през процес на щателно съгласуване на всички нива на Космическата Йерархия.

Никой от вас не може да се оплаче, че в продължение на тези шест години, когато давахме нашите послания, сте били обиждани. Ние широко давахме нашето Учение на най-достъпното ниво. Ние ви хранихме буквално с лъжичка и сега имаме право да разчитаме на резултат от нашите усилия. Защото кармата от тези усилия, ако те са били напразни, изисква своето отработване.

Затова чакахме с нетърпение плодовете на нашите усилия. И днес аз трябва да констатирам печалния факт, че ние не получихме очаквания резултат и Божествената възможност за предаване на послания чрез руския посланик дойде към своя край.

Това как се отнасяте към нашия посланик и към нашето Учение, създава също карма и за вас. И цялата тази Светлина, която се изливаше върху вас и не беше използвана по предназначение за израстването на вашето съзнание, създаде огромна карма за човечеството.

Всичко във вашия свят е двойствено и дори Учението, което даваме, може да бъде използвано от вас както за Добро, така и за зло.

Затова с цел намаляване на кармата на човечеството във връзка с неправилното използване на енергията, съдържаща се в нашите послания, ние сме принудени да прекратим даването на послания.

Как ще се развиват събитията по-нататък, ще реши Кармичното Ръководство и Висшият Космически Съвет.

Аз от своя страна съм готов да продължа своето Служение на човечеството, но не мога да изляза извън рамките на ограниченията, които вие създадохте с неправилното си отношение към Словото.

Физически за вас нищо няма да се промени. Вие ще продължавате да съществувате до известно време. Но това, за което постоянно предупреждавахме и от което се опитвахме да предпазим човечеството, неминуемо ще се случи. И тук ние не можем да кажем, че нищо не сме правили и не сме предприели всички възможни и невъзможни усилия.

Законът за свободната воля не ни позволява да ви спрем, ако вие решавате да скочите в пропастта. А именно това прави човечеството сега.

Затова зърната, които посяхме в душите на хората за това време, могат да покълнат само в случай, че вие създадете благоприятна почва, за да могат те да покълнат.

Ние сме принудени да се оттеглим настрани и да заемем позицията на наблюдатели.

Най-печалният факт е, че твърде много от най-добрите представители на човечеството се намират във въплъщение в това трудно за Земята време. И какво ни е на нас да наблюдаваме как те послушно, като змия на свирка, изпълняват движенията, приети в обществото, сякаш са омаяни от магията на илюзията.

Изисква се да бъде направен пробив в съзнанието, защото без това човечеството е обречено.

Вие или ще следвате този път, който съответства на изискванията на еволюцията, или ще попълните сметището на историята като още една еволюция, която не е издържала изпитанията на магията на илюзията.

Едва ли вече ще се удаде да бъдат изложени по-разбираемо и достъпно постулатите на нашето Учение.

Аз моля да се отнесете внимателно към моите слова и щателно да ги обмислите в оставащото време.

Безпокоят ме моите чèла, които се намират във въплъщение и за които аз нося кармична отговорност. За вас това е може би моето последно обръщение, което ще можете да прочетете и да разберете с вашето външно съзнание. Що се отнася до работата с вас в моята свещенообител в Дарджилинг, аз ще продължавам да се срещам с вас и да давам Учение. Обаче покривалото на илюзията е толкова плътно, че едва ли вие в своето външно съзнание ще бъдете способни да си спомните словата, които ще чуете от мен в моята обител.

Тъй като е видно, че на вас ви е нужно време за обмисляне и улягане на нашето Учение, то вие трябва да знаете, че ако вашата душа съзрее и изведнъж видите всичко, което ви обкръжава с очите на вашето Висше Аз, помнете, че ние сме винаги до вас като грижливи бавачки, готови да окажем цялата необходима помощ за излизането ви от илюзията.

Но ако разчитате, че ние ще служим на вашето его и ще удовлетворяваме всички капризи на вашето его, то дълбоко се заблуждавате. Ние не можем до безкрайност да храним егото ви с Божествена енергия.

Защото е казано: „Не хвърляйте бисерите си пред свинете[1]”.

И така, правете вашите избори и вземайте решение. Всеки здрав филиз на вашето съзнание ще бъде грижливо опазен.

Всички плевели на човешкото съзнание ще бъдат изхвърлени на космическото сметище.


АЗ СЪМ Ел Мория.

 

 


 

[1]Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат. (Матей, 6:7.)

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)