Заедно ние можем да извършим чудото, което очаква Русия

АЗ СЪМ Майка Мария.

Дойдох в този ден, за да поговоря още веднъж с вас, възлюбени мои. Аз дойдох с една мисъл – да ви утвърдя във вашето Служение. Точно сега настъпи времето, когато онези малцина, които съхраняват предаността си към Бога и към мен като негова предана служителка, могат да демонстрират своята вяра и преданост.

Новата Божествена милост удължава възможността за Русия. И вие знаете, че за мен това е специална страна. Страна, която покровителствам от стотици години. И затова сега дойде времето, когато можете чрез Служението си да окажете неоценима помощ на Възнесените Същества.

Възлюбени, моля ви да се отнесете сериозно към моите слова. Искам моите слова да влязат във вашите сърца и да ги пазите там винаги, дотогава, докато се намирате във въплъщение.

И така, възлюбени, аз дойдох с една молба. И тази молба се отнася до вашите молитви. Вашите молитви са онази помощ, която можете да окажете сега.

Много малко предани и искрени сърца се намират във въплъщение. Твърде голям е товарът върху тях. Но съберете сили. Малко остана да чакате, възлюбени.

Ние чакаме изгряването на Новия Ден над Русия и след нея над целия останал свят.

В недалечното историческо минало аз се явявах на много Светци от земята руска. И молех за тяхната помощ в моментите, когато облаци се сгъстяваха над руската земя. Преди да дойдат чуждоземни нашественици и преди да настъпят страшни времена.

Вие познавате Сергий Радонежки и Серафим Саровски. Но вие не познавате стотици други Светци, които по моя молба се молеха и ми отдаваха енергията на своята молитва за застъпничество в тежки времена.

Няма я вече тази защита над Русия, която беше измолена в онези славни времена, когато защитниците на духа отиваха в пустините и горите, за да ми въздадат енергията от своите молитви.

В незащитеното от молитви пространство прониква всякаква мерзост на упадъка. И вие виждате това около себе си. И не знаете как да избегнете това. Вие търсите застъпничество и молите за застъпничество. Но, възлюбени, Небесата могат да ви окажат помощ, ако видят, че вие също прилагате всичките си сили и отделяте цялото си свободно време за молитви и молитвени бдения.

Пространството над Русия се нуждае от защита. Дори всички Небесни войнства не са способни да ви дадат защита, ако от ваша страна липсва свободна воля и устременост. Ако не се прилагат усилия от ваша страна.

Ние идваме, когато ни зовете, отговаряме на молитвите ви. Но сега дойде времето, когато трябва да отговорите на моя зов. Трябва да проявите своята свободна воля и усърдие.

Не може да има безкраен поток на милосърдие от Небесата, ако Небесата не виждат вашите старания.

Много хора не знаят какво да правят и как да помогнат в трудната ситуация, създадена на планетата. Казвам ви, че най-лесната помощ е вашата молитва. Няма и не може да има ограничения за молитвата. Няма значение религията, към която принадлежите. Няма значение вашата националност.

Когато човек искрено се моли, не са важни дори словата на самата молитва. Защото вие се извисявате в съзнанието си до нивото на Възнесените Същества и става пряк обмен на енергия между нашите планове на Битието. И тогава и най-невъзможното може да се случи. Може да се случи чудото, на което винаги се е уповавал народът на Русия.

Земята ви се нуждае от защита. Вашата планета се нуждае от защита. Всеки от вас се нуждае от защита от силите, които свирепстват, защото времето им изтича. И малко остана да чакате настъпването на по-радостни времена.

Както в онези далечни времена Светците се молеха за моята земя и я защищаваха от пълчищата, така и по ваше време е необходима молитва.

Малцина от вас са способни да отделят време за молитва дори един час на ден. И аз мога да изброя на пръстите на едната си ръка онези, които посвещават цялото си свободно време на молитва или на медитация върху моя образ.

Възлюбени, Бог ви дава възможност. И се иска съвсем малко – да отговорите на молбата ми с вашите всекидневни усилия.

Силата на молитвата е оръжието, което можете да противопоставите на всяко насилие, на всяко кръвопролитие, на всяка несправедливост, съществуваща във вашия свят.

Няма чудеса, които да не са били подкрепени с помощ от Небесата. И във времето, в което живеете, има възможност чудото да се осъществи. И можете да подготвите това чудо с усилията на своите сърца.

Пребивавайте в покой и благост. Съсредоточете всичките си усилия в молитва за онези, които са неразумни и пребивават в невежество. Молете се за прозрение на вашите управници.

Дори и най-последният грешник може да се разкае и да насочи в служение на Господа всичките си способности и таланти, които е изразходвал за греховни дела.

Молете се за прозрение на хората, от които зависи вземането на решения в областта на образованието и здравеопазването. Молете се за спасението на душите на хората, които изгубили срам, грабят безценните съкровища на моята земя.

Грехът и невежеството за един миг могат да бъдат заменени със святост и прозрение. И гласът на Бога ще ги спре, както навремето спря Павел с възгласа: „Трудно ли ти е да вървиш срещу ръжена?”

Невъзможно е да се води борба с Бога. Всяка крачка против Бога и неговите служители предизвиква много тежка карма, която трябва да бъде отработена със страдание. С пот и кръв.

Достатъчно страдания понесоха земята на Русия и нейните хора.

Пред вас има светла възможност, която може да бъде проявена.

Моля ви да замените унинието с вяра и устременост.

Моля ви да намерите в сърцата си онова чувство на безусловна Любов, което в тези трудни времена е способно да спаси много заблудени души.

Аз ви зова към най-възвишеното състояние на съзнанието ви.

Молете се на този език, на който можете, със словата, които знаете.

Устремявайте се към мен и аз ще пребъда там, където се молите.

Заедно ние сме способни да извършим чудото, което очаква Русия.


АЗ СЪМ вашата Майка Мария, бях с вас в този ден.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)