Задачата на Възнесените Владици е да спасят, колкото е възможно повече души на Светлината, заблудили се в съвременния свят

АЗ СЪМ Ланто, дошъл при вас в този ден, за да дам кратко Учение, което вие навярно вече сте чували, но аз смятам за свой дълг да ви напомня за него.

И така, за да пристъпя към изложението, на мен ми е необходимо вашето внимание. Вашето пълно внимание и съсредоточеност върху това Учение, което давам, а не върху обкръжаващия ви свят. Пълното съсредоточаване дава възможност да се усвои предмета на беседата.

Вашето пребиваване във физическия свят е свързано с много неща, които са нежелателни и от които вие следва да се откажете едно след друго. Към тези неща се отнасят употребата на месо, алкохол, цигари. Ако става дума за вашите увлечения, то е необходимо да се споменат най-разрушително действащите на вашата душа. Към тях се отнасят телевизията и някои видове съвременна музика. И едното и другото действат до такава степен пагубно върху организма на човека, на фините процеси, които протичат в аурата, че като следствие, ежедневното многочасово гледане на телевизия и слушането на нежелателни видове музика напълно разрушават способността за възприемане на фините светове. Нарушава се способността за концентрация и човекът, подвластен на тези увлечения, става неспособен повече да възприема фините енергии.

Аз ви дадох представа колко разрушително и понякога дори пагубно действат безобидните на пръв поглед и общоприети развлечения на вашия свят. Обаче, ако аз не ви кажа това, то къде другаде ще можете да прочетете за него?

Много неща придобиха такава популярност и така се преплетоха с бизнеса, че е много трудно да се намери вярна и правилна информация за тяхното влияние върху организма на човека във вашия свят.

Най-неподходящо ще бъде вашето нежелание да се откажете от нещата, за които говоря. Та нали съвременният човек не може да си представи живота без телевизия, музика, а сега вече и интернет. Аз не говоря за това да се отказвате от всички достижения на съвременната цивилизация. Аз само казвам, че редовното използване на много от така наречените достижения на вашата цивилизация не само забавя еволюцията, но и прави еволюцията невъзможна.

Разбира се, има някои видове предавания, филми и музика, които оказват благотворно въздействие върху душата на човека. Но те са толкова малко, че просто се губят в морето от това, което разрушава вашата душа. На определен етап от еволюционното развитие по-лесно е отказването изобщо от гледане на телевизия и слушането на разрушителна музика, отколкото да се правят опити за намиране на ценните зърна в кофата за боклук, в каквато са се превърнали телевизията и радиото.

Защо посветих днешната беседа на тази тема? Нима не се намериха по-важни и актуални теми за наставление?

Разбира се, има много теми, но вашият живот се състои от маса дребни неща и всяко от тези дребни неща съставя общата нежелателна картина на съвременното човечество. Аз говоря за главното, от което си заслужава да се откажете най-напред.

Човечеството е изгубило нишката, Божествената нишка, която е необходимо да следва. И за да се намери изгубеното, е необходимо да се придобие чувствителност, да се върне вкуса към прекрасното, да се върнат във вашия свят изящните, фините образци.

За съжаление твърде много хора са отишли толкова далече в своите увлечения по масовите видове изкуства, че вече няма да бъде възможно да се възстановят техните фини тела. Какво означава това? Това означава само, че след смъртта на физическото тяло не остава нищо, което да продължи еволюцията. Фините тела са разрушени напълно и не могат да бъдат възстановени. Вие сами убивате себе си.

В гените на много представители на човечеството е заложена програма за самоунищожение. И именно тази програма принуждава хората бавно да се самоубиват. Последно умира физическото тяло. По-фините тела, вашата аура, се разрушават преди това.

Аз давам тази информация с надеждата, че ще се намерят определено число човешки индивиди, способни да излязат от джунглата и дебрите на съвременната цивилизация и да се върнат към хармоничните, определени от Твореца отношения с обкръжаващия свят, с природата.

Нека мъртвите да погребват мъртъвците. Аз се обръщам към онези, които още са живи и способни да вървят по еволюционния път на развитие. Сроковете на космическата еволюция се свиват, затова жътвата върви с пълен ход, жътвата и от страна на силите на смъртта и ада, и от страна на светлите сили.

Аз се грижа за онези душѝ, които още са живи. Моята задача е вие да създадете Ноев ковчег, в който ще се спаси най-доброто, което е създадено от човечеството. Всичко останало след няколкостотин или хиляда години ще бъде погребано на дъното на океана или под земните пластове.

Вибрациите на планетата се повишават и всичко, което не успее да се приспособи към тези вибрации, с времето ще напусне физическия свят и по-фините планове на битието. Ще остане само това, което ще бъде способно за по-нататъшна еволюция. Наша задача, задача на Възнесените Владици, е да спасим колкото може повече душѝ на Светлината, които са се заблудили в съвременния свят и не могат да се измъкнат от оковите на съвременната цивилизация.

Още има време. Нужно е да мислите повече за вашата безсмъртната част.

Аз много добре разбирам, че не всички хора, които прочетат това мое послание, ще могат да разберат нещо от него, освен някаква страшна заплаха, от която трябва да се страхуват. За да разберете по-добре това, за което говоря, е необходимо методично, една след друга, да прочетете всички диктовки, които давахме чрез нашия посланик през последните няколко години. В своята съвкупност всички тези диктовки съдържат Учение, което е призвано да укаже Пътя, по който Възнесените Владици желаят да върви човечеството сега. Нито една от диктовките не носи информацията в цялата ѝ пълнота. Отделните диктовки са като мъниста, които трябва да се нанижат на нишката на вашето съзнание и тогава те ще образуват скъпоценна огърлица. И тази огърлица притежава чудодейна способност – тя дава възможност за спасение на вашите душѝ.

АЗ СЪМ Ланто.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)