За защитата от низшите слоеве на финия план

АЗ СЪМ Свети Архангел Михаил, дошъл при вас в този ден.

АЗ СЪМ дойдох заедно с моите легиони на синия пламък на защитата. И АЗ СЪМ дойдох, за да ви кажа, че въпреки цялата сложност и непредсказуемост на създалата се ситуация на Земята ние носим своята служба и отговорността за защитата на всеки, който се обръща към нас за помощ и защита.

Аз ще ви кажа с какво вашето време се отличава от миналите времена. В миналото също е имало моменти, когато финият план и особено низшите слоеве на астралния план са се приближавали близо до Земята, но сега това сближаване на световете е прeдизвикано от самия ход на евoлюционното развитие.

Висшите планове се очистиха от несвойствените за тях прониквания и всички онези, които са недружелюбно настроени към земните еволюции и не желаят да си сътрудничат с нас, Възнесените Същества, са притиснати към слоевете, близки до земния, до физическия план. Затова в днешно време се усилва влиянието върху жителите на Земята на слоеве на финия свят, които не са от най-добрите 

Този етап на еволюцията е закономерен и на вас ще ви се наложи да се научите да живеете в условията на близкия до вас астрален план и низшите слоеве на менталния план. В тези слоеве са съсредоточени достижения на човечеството, които не са измежду най-добрите.  Много човешки поколения са пораждали некачествени образи и некачествени мисли и сега сте принудени да се сблъскате с това, което сами сте породили. Това е като битка, в която се сблъсквате не само със своята нереална част, но и с нереалната част на колективното безсъзнателно човечество, породена от много поколения хора.

Световете се приближиха едни към други и кармата може да бъде отработена единствено от вас самите. И натрупваната негативна енергия, която съществува, трябва да бъдат преработена сега от вас. Има индивиди, които са очистили своите аури и чакри до такава степен, че са способни да пропускат в плътния физически свят голямо количество Светлина и когато тази Светлина преминава във вашия свят, тя може да стопява тъмнината, натрупала се в близките до Земята фини планове.

Когато вибрациите на вашите тела станат доста по-високи от средните вибрации на човечеството, вие придобивате способност да усещате астралния план и неговите обитатели. Хората, които не са постигнали значителен напредък в очистването на своите четири низши тела, по старому живеят във физическия свят и не усещат финия план.

Сега при вас има места, където световете се приближават много близо един до друг и проникват един в друг. Не всички хора могат да усещат финия план, но за да можете да вървите по-нататък по пътя на еволюционното развитие е необходимо да знаете определена техника на безопасност при контакта ви с низшите слоеве на финия план, низшите слоеве на астралния и менталния планове.

Има периоди от време, когато съществата от тези планове стават видими или осезаеми за най-фино организираните човешки индивиди. Може да усещате безпричинна тревога, безсъние, може да виждате с периферното си зрение движещи се фигури в мръсно сив цвят. Трябва да знаете, че нито един обитател на астралния план и никаква енергия от този план не може да ви причини вреда, докато сте уверени в своята неуязвимост и защитеност. Затова трябва да се научите да не изпитвате страх в каквато и ситуация да попаднете и каквото и да усещате. Само вашите несъвършенства могат да накарат астралния план да ви атакува и да ви причинява вреди. Докато запазвате своето съзнание съсредоточено върху Божествения свят и изпитвате чувство на неуязвимост, няма от какво да се страхувате. По-голямата част от обитателите на астралния план треперят пред огнеността на вашите чакри. За тях вие сте източник на опасност и наистина онези от вас, които пропускат огъня във вашия физически свят, очистват астралния план с огъня на Кундалини, с меча на Кундалини. Непроизволното издигане на Кундалини неутрализира цели пълчища от обитатели на астралния план.

Вие сте неуязвими за астралния план. Но в случай, че допускате несъвършени състояния на съзнанието, такива като тъга, мъка, страх, омраза, неприязън, вибрациите ви се понижават и вие ставате уязвими за този план. Затова ние идваме отново и отново и ви молим да отделяте внимание на хигиената на вашето съзнание, да го очиствате от всичко, което е с ниски вибрации, което е несъвместимо с Божествения свят.

Всеки сам носи отговорност за състоянието на своето съзнание. Има някои хора, които не разбират Учението, което даваме. Мнозина изпитват раздразнение при четенето на нашите послания. Това само показва, че техните вибрации и тяхното ниво на съзнание са недостатъчни, за да възприемат Учението, което даваме чрез нашия Посланик. Разберете, че има много нива на развитие на съзнанието във вашия свят. И има индивиди, които упорито не искат да се развиват и пропускат една космическа възможност след друга.

Сега настъпи времето, когато хората с по-разширено съзнание трябва да се обединят и да създават нови образци на морал и нравственост. Вие помните какво се казва в Библията за Содом и Гомор. Винаги е имало хора с по-високо съзнание и винаги е имало хора, които не са искали да следват Божествените образци на поведение. И вие много добре знаете от Библията как завършва всичко[1] . Ето защо това, на което учим, има отношение към всички и към всичко живо, на Земята сега. И са щастливи онези, които разбират нашето Учение и го следват. Вие забелязвате, че ние съзнателно отбягваме всякаква религиозност, всякакви религиозни догми и правила. Нашата задача е да ви дадем нов образец на нравствения закон, чието спазване ще ви помогне да направите своя изход в новата действителност.

Аз и моите ангели сме винаги на вашите услуги и в особено трудни моменти в живота си, когато губите контрол над себе си и ставате уязвими за силите на тъмата, винаги можете да се обърнете към нас за помощ. Цели легиони от моите ангели на защитата са готови да ви окажат помощ и защита 24 часа в денонощието. Не се притеснявайте да се обръщате към нас за помощ, наш дълг и наше задължение е да помагаме на хората. Ние не можем да пристъпим към изпълнение на нашите задължения, докато вие не ни призовете, но вашият призив ни принуждава да отговорим и да ви се притечем на помощ в трудна ситуация.

Бих искал сега да ви дам кратък призив, който можете да ползвате във всяка критична ситуация.

„В името на Всемогъщия Господ Бог, Архангел Михаил, ела и ми помогни сега!!!”

Можете след този призив да опишете ситуацията, която изисква намеса и помощ. Не се страхувайте да ни затруднявате с вашите молби и призиви, защото такава е нашата работа – да помагаме на човечеството.

А сега, преди да се сбогувам с вас, трябва още веднъж да ви напомня, че най-добрата защита за вас ще бъде поддържането на високо ниво на вибрациите. Спазвайте съветите, които ви дават Владиците, за да можете постоянно да държите своето съзнание на висота.

АЗ СЪМ Архангел Михаил!

 

 


 

[1]СОДОМ и ГОМОР са два града, чието споменаване в Библията е свързано преди всичко с изключителната порочност на техните жители. Разрушването на Содом и Гомор от Господ станало, след като Авраам не успял да намери в Содом дори десет праведника. Според Книга Битие (19:24-28), Господ излял дъжд от „сяра и огън” върху „тия градове и цялата равнина”.