За възможността да се облекчи кармата за следващия месец и писмата до Кармичното Ръководство

Аз съм Сурия, дошъл при вас в този ден чрез моя Посланик.

Днес е ден, в който можете да положите своите молитвени усилия и да насочите енергията на молитвата за преобразуване на кармата за следващия месец. Ще ви бъде дадено точно толкова от това, за което молите, колкото позволява чистотата на вашето сърце, искреността ви и доколкото позволява Законът за кармата.

Затова ви препоръчвам да не мързелувате, а да работите в този ден. Можете дори да посветите цялата си работа, която ще извършвате през деня, за преобразуване на кармата.

Представете си докато миете съдовете или почиствате жилището си, че премахвате всички стари кармични наслоения от миналото от всичко, до което се докосва вашата ръка. Водата е ваш помощник.

Можете да продължите експеримента и да го пренесете в менталната плоскост. Представете си как вземате кърпа и изчиствате всички ваши нечисти мисли, които някога са ви навестявали. След това преминете в астралния план и почистете всички наслоени отрицателни чувства.

Представете си, че извършвате генерално почистване на всичките си тела.

Можете да си представите как хващате менталното и астралното си тяло, сваляте ги като дреха и изтръсквате от тях всичкия прах от несъвършени мисли и чувства. Въздухът е ваш помощник.

Можете да изложите телата си на лъчите на яркото лятно слънце, за да може то да преобразува следите от вашата карма. Слънцето е ваш помощник.

Можете да си представите как виолетов пламък прониква през всичките ви тела и изгаря всичко в четирите ви низши тела, което не е от Бога. Пламъкът е ваш помощник.

В този ден започва заседанието на Кармичното Ръководство на Земята. Можете да се обърнете към Кармичното Ръководство с писма и молби. Вашата работа е да помолите за помощ. Работа на Кармичното Ръководство е да разгледа молбата ви и да ви окаже помощта, която може да ви даде космическото милосърдие. Помолете ангелите да доставят писмото ви по предназначение, не забравяйте да напишете името и фамилията си, датата и след това изгорете писмото. Ако си оставите копие на писмото, ще можете след известно време да откриете, че голяма част, ако не и всичко от това, за което сте помолили Кармичното Ръководство, се е изпълнило.

Бремето на кармата, висящо над човечеството, е твърде голямо и Възнесените Учители използват буквално всяка предоставяща се възможност да помогнат на вас, хората въплътени на Земята. Не пренебрегвайте дарените ви милости и възможности.

Космическият Закон не ни позволява да се намесваме във вашата карма, ако вие не ни помолите за такава намеса. Но веднага щом зовът е произнесен, той е чут. Възнесените Учители са готови да ви окажат цялата възможна помощ.

Но не трябва изцяло да разчитате на Възнесените Учители. Ако човек помоли веднъж, за да му помогнем да се избави от тежка карма, надвиснала над него, например карма от аборт, ние помагаме. Но ако след известно време този човек извърши същата постъпка водеща до създаването на карма, за Възнесените Учители ще бъде значително по-трудно да окажат помощ.

Затова винаги, когато молите за помощ да бъдете избавени от последствията от неправилни ваши действия в миналото, вие трябва напълно съзнателно да поемете задължение да не повтаряте в живота си тези постъпки, които са довели до създаването на карма.

Ако ви е трудно да държите постоянно в главата си поетото задължение да не образувате карма, вземете празен лист хартия и напишете на него всичко негативно, което знаете за себе си и от което бихте искали да се избавите. Всеки път, когато пристъпвате към молитвения си ритуал, насочете енергията на молитвата за разтваряне на тези енергии, които се намират в четирите ви низши тела и които са легнали като тежко бреме върху телата ви именно поради извършените от вас в миналото лоши постъпки. Ако знанието за Закона за кармата и Закона за възмездието беше широко разпространено сред хората на Земята и особено сред младежта, щяха да бъдат предотвратени много постъпки на хората, които те извършват поради своето невежество.

Познаването на Закона за кармата е първата крачка, която е необходима на всеки индивид, за да не греши и да действа в живота си, като се ръководи от Божествените принципи.

Затова основна задача на всеки от вас в най-близко време е, да бъдат запознати колкото е възможно повече хора със Закона за кармата или възмездието. Най-доброто ще бъде личният пример, който ще дадете на вашето дете, на семейството си, на вашите колеги в работата.

Отрицателната енергия не може да изчезне сама по себе си, но енергията на вашите молитви може да разтвори отрицателната карма, точно вашите визуализации, които описах в началото на днешната ни беседа. А енергията на благата карма, която създавате с правилните си действия, може да бъде насочена по ваша молба за облекчаване на кармичното бреме и за да може изчистването на кармата да премине по най-лекия за вас начин.

Трябва да изчиствате кармата от неправилните си постъпки, но това може да стане например като паднете и получите счупване или просто да се разминете с леко натъртване или синини.

Затова ви препоръчвам да се обърнете с молба към Кармичното Ръководство днес или в близките дни. Можете също така да посочите в писмото си, че вие конкретно се задължавате да работите за това, енергията на благите ви постъпки да бъде насочена за облекчаване на кармичното ви бреме.

Това може да бъде поемане от вас на задължение за четене на определен брой молитви или Розарии в продължение на определен период от време. Това може да бъде също така поемане на задължение за подпомагане на нуждаещите се или немощните.

Поемайте само задължения, за които със сигурност знаете, че изпълнението им е по вашите възможности. Защото ако поемете твърде големи задължения с надежда да изчистите колкото е възможно повече карма, няма да можете да се справите с натоварването. Тъй като, не забравяйте, ще ви се наложи да преминавате тестове в живота си и да поддържате най-високо състояние на съзнанието си независимо от всички препятствия и житейски неуредици, с които ще ви се наложи да се сблъскате.

Отрицателните вибрации, раздразнението, което може да изпитате, ако не се справите с поетите задължения, могат да заличат положителния ефект от правилните ви постъпки и действия.

Задачата ви не е в това да трупате грешки и след това да се молите за опрощаване на греховете ви. Задачата ви е да не създавате нова карма. Старата карма така или иначе ви предстои да изчистите под някаква форма. Затова следете внимателно да не създавате нова карма.

Днешната беседа беше много полезна, защото ви даде в ръцете инструменти, които при правилното им използване ще бъдат залог за успешното ви придвижване по Пътя.

Помнете, че нереалната част от вас, вашето его ще намери всяка възможност да ви насочи по лъжлив път, ще ви убеждава в това, че молитвите и писмата не действат. Ще ви убеждава, че днес сте много изморени и можете да си позволите да се отпуснете и да не изпълните поетите задължения.

Вие сте създавали кармата си в продължение на милиони години, в течение на многобройни прераждания. И искате да се избавите от кармата си мигновено?

Ако Законът позволяваше да изпитате последствията от мигновеното отработване на кармата ви, тогава нито един човек не би издържал и частица от секундата на отрицателната енергия, която ще се излее върху него. Тя буквално би унищожила вас и всичките ви тела. Затова Законът за кармата ви връща изпълнението на кармичните дългове постепенно, в продължение на значителен период от време. И помощта, за която молите, не може да ви бъде оказана мигновено. За да ви се окаже помощ е необходимо време и времето ще бъде различно, в зависимост от тежестта на кармата, съдържанието на молбата ви и поетите от вас задължения.

Срокът за оказване на помощ може да бъде различен и заема период от шест месеца до дванадесет години.

Затова се настройте за ежедневна работа. Чудесата във вашия живот са възможни, но вие сами създавате предпоставки те да се случват, като създавате ежедневно блага карма.

АЗ СЪМ Сурия.