За предстоящия ден на лятното слънцестоене и Божествените милости, свързани с този ден

АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл при вас! АЗ СЪМ дойдох да ви напомня още веднъж за дадените ви възможности и милостта, свързана с деня на лятното слънцестоене. Както винаги, в този ден ще започне заседанието на Кармичното ръководство и вие можете да се възползвате от ежегодно предоставяната ви възможност и да напишете писма до Кармичното Ръководство. Съдържанието на тези писма можете да съставите сами. Но ще ви припомня съществуващите общи правила. Преди всичко, благодарете на Кармичното Ръководство за оказаните ви по-рано милости. След това можете да пристъпите към изложението на вашата молба. Ако тази молба се отнася за милости, които очаквате да получите лично за себе си или за своите близки, то обезателно след изреждането на всичките си молби, трябва да поемете задължения, които доброволно ще изпълните през следващите шест месеца, до деня на зимното слънцестоене и свързаното с този ден ново заседание на Кармичното Ръководство.

Вашите молби и пожелания трябва да са изложени простичко, като посочите имената и фамилиите на хората, за които молите.

Ако вашите желания са свързани с общата ситуация на планетата Земя или с молби, касаещи перспективите за развитието на съзнанието на планетата, то не е задължително да поемате задължения, свързани с четене на повели, молитви или изпълнение на други действия. В този случай вашата молба ще се изпълнява, изхождайки от вече натрупаната от вас до момента блага карма.

Затова, преди да съставите писмата си, внимателно обмислете вашите молби и мотиви.

Не е нужно да се обременявате с излишни задължения. Поемете онези задължения, които можете да изпълните без излишно напрежение. Много хора поемат в писмата си такива големи задължения, че още първият срещнат проблем в живота ги кара да забравят за поетите задължения и да се откажат от тяхното изпълнение. По-добре поемете малко задължение, но го изпълнявайте всеки ден с радост и любов. Не се натоварвайте прекалено много. Понякога прочитането на една молитва на ден е достатъчно, за да бъде оказана помощ. Колкото по-чиста енергия влагате в четенето на молитвите, толкова по-голям ефект постигате. И дори една единствена фраза „Нека на света му бъде добре”, произнесена искрено от вас, е достатъчна, за да облекчи съдбата на мнозина.

Дойдох, за да ви напомня за възможността, която имате и която много помага на онези от вас, които ежегодно се ползват от нея.

А сега бих искал да ви напомня за още една Божествена милост, която се отнася до 23-я ден на всеки месец. В този ден, благодарение на милостта на Небесата, вие можете да облекчите своята карма и кармата на своите близки за следващия месец. Достатъчно е всичко, което правите през този ден, да посветите на преобразуване на кармата за следващия месец.

Произнасяте призива: „Посвещавам всички благи действия, направени от мен през този ден, на преобразуване на кармата за следващия месец.”.

Може да посочите каква конкретна карма искате да преобразувате. Например, кармата между вас и вашите деца, мъж (жена), колеги. След това, когато четете вашите молитви или Розарии, или оказвате някаква благотворителна помощ, постоянно помнете, че енергията на всички ваши действия се насочва към преобразуване на кармата. При това не забравяйте, че част от освобождаваната от вас през този ден енергия ще бъде насочена и към Възнесените Същества, за преобразуване на световната карма и преди всичко в тази й част, която се отнася до предотвратяване на големи катаклизми и стихийни бедствия.

Разделям се с вас и ще се радвам, ако моите съвети и пожелания ви помогнат и се възползвате от тях във вашия живот.

АЗ СЪМ Майтрейя.