За онези от вас, които са готови да следват Божията Воля, аз ще бъда такава грижлива бавачка, каквато няма да намерите във физическия план

Аз съм Ел Мория, отново дошъл чрез моя Посланик.

Напрежението от последните дни няма да закъснее да се отрази на ситуацията в света. Пространствените токове са напрегнати. Чувствате ли това напрежение? Не може да не го усещате.

Заобикалящата ви действителност, всичко, което по-рано ви се струваше познато, сега ви изглежда непознато и чуждо. Вие възприемате промените във вибрациите на Земята като несъответствие. Несъответствие между вас и вашите усещания – и всичко, което ви заобикаля.

Всичко изглежда същото, но всичко е някак си различно. И няма обяснение на ставащото във физическия план и във вашето съзнание. Вашите учени се опитват да обяснят това, което става на Земята, с помощта на показанията на приборите си. Необичайни показания, не фиксирани никога досега през цялата история на съществуването на съвременната наука.

Да, възлюбени, когато човечеството се сблъсква с осъществяването на плановете на Бог, остава му само да се смири пред Неговата Воля. Твърде дълго продължи цикълът на потъването в материята, вие свикнахте вашите мисли и желания послушно да се осъществяват от материята, послушно да се отразяват от материята като в огледало. И ето че нещо се промени.

Има периоди, когато на човечеството му се позволява да провежда експерименти, но настъпва време и ситуацията се променя. Вие не можете, а и всичките ви учени не могат да обяснят това, което става на планетата. Има нещо, което изобщо не се подчинява на волята на хората. И ако Бог е планирал смяна на циклите за планетата Земя, това ще се осъществи независимо от вашето желание.

Настъпи време да се смирите пред Волята на Бог. Има Закон в тази Вселена и искате или не искате, този Закон ще се осъществи.

Затова настоятелно ви препоръчвам да определите в сърцето си какво във вашия живот става в съответствие с Волята на Бог на дадения етап от еволюцията на Земята и какво в живота ви противоречи на Божията Воля.

Аз разбирам, че ви е трудно да диференцирате в съзнанието си своите лични желания и стремежи и Волята на Бог за вашия животопоток. Но насъщното изискване за момента се състои именно в разграничаването, очертаването на границите на онова, което във вас се подчинява на егото ви, и онова, което във вас се подчинява на Божествения Закон. И колкото по-бързо го разберете, толкова по-бързо ще можете да се избавите от всичко във вас самите, което не е от Бог.

И тези процеси на различаване, на разпознаване са толкова фини и толкова неподдаващи се на земната логика, че в близко време ще ви се наложи да посрещнете сериозни житейски изпитания, които ще ви заставят най-после да се замислите за отделянето на реалното от нереалното вътре в самите вас.

Възлюбени, всички външни прояви на нехармоничност, всякакви аномалии в климата, катастрофи, всичко това става, защото вашето съзнание не съответства на Волята на Бог. Има вектор, по който е предназначено да се развива планетата Земя. И има вектори на вашите стремежи. Ако векторите на стремежите ви не съвпадат с основното направление на еволюцията, определено за тази планета, те ще бъдат грубо променени от външни сили.

И ако вие срещате във външния, заобикалящ ви свят твърде голямо противодействие, замислете се всичко ли правите в съответствие с Волята на Бог.

Но има и напълно противоположна тенденция и сега тя е достатъчно силна - когато вашите стремежи напълно съответстват на Волята на Бог и векторът им е насочен към нужната посока, но вие сте обкръжени от сили, които не искат да се променят и които на подсъзнателно или на напълно съзнателно ниво разбират, че вие за тях сте източник на опасност. Вие внасяте в този свят Божествената Енергия на измененията, свежия вятър на промените.

Затова ще срещате съпротива от страна на силите, които не искат никакви промени.

Ето защо аз пак ви връщам към мисълта за това, че е необходимо постоянно да правите разлика в живота си. Всяка минута и всяка секунда от вашето пребиваване на Земята вие правите избор, който променя не само вашето бъдеще, но и бъдещето на цялата планета.

И когато ви предложих своята помощ, направих го, за да дам възможност да се развива всичко, което действа по посока на вектора на Божественото развитие. И ще предприемам всички достъпни за мен мерки, за да ви опазя от излишно съпротивление на силите, противодействащи на общия ход на еволюцията.

Но ако вие помолите за помощ заради извличане на лична изгода, за личен успех и процъфтяване, аз пак ще ви взема под закрила, но помощта ми в такава ситуация ще се състои в това да способствам да се сблъскате в живота си с онези външни и вътрешни обстоятелства, които ще ви заставят да се замислите дали действително постъпвате в съответствие с Волята на Бог.

Само постоянно напрежение и развитие и никакъв отдих, възлюбени.

Вие сте дошли в този свят да действате и ще действате, независимо дали искате или не.

Невъзможно е да измамите Бог, възлюбени, невъзможно е да измамите мен. Аз чета в сърцата ви и виждам истинските ви мотиви и истинските ви стремежи.

И ако вие се сблъсквате с непреодолими препятствия в живота си, преди всичко е необходимо да различите дали тези препятствия са следствие от неправилно избрана от вас посока на движение и вектор на стремежите ви, или тези препятствия са следствие от съпротивата на силите на тъмата, които ви възпрепятстват именно защото стремежите ви напълно съответстват на Волята на Бог.

Ако препятствията в живота ви са предизвикани от съпротивата на тъмните сили, вие ще ме призовете, ще помолите за помощта ми и непреодолимото препятствие ще бъде премахнато от легионите на Светлината и това ще стане толкова бързо, колкото позволят външните обстоятелства, и така естествено, че след известно време вие ще забравите за това непреодолимо препятствие, което съвсем наскоро е стояло пред вас.

А онези от вас, които искат да получат лична изгода от моята помощ, скоро ще бъдат принудени да се замислят над мотивите си и да преразгледат потребителския си подход към помощта на Небесата.

Затова не се опитвайте, възлюбени, да заставите Бог да играе по вашите правила на играта.

Правилата на играта са установени веднъж завинаги в момента на създаването на материалната Вселена. И сега в съответствие с тези правила настъпи космическият момент, когато трябва да се откажете от каквито и да било лични стремежи и от всичко вътре в себе си, което не съответства на Волята на Бог.

Разбира се, това е бавен процес и той ще заеме много по-голям период от време, отколкото един ваш земен живот. Но винаги помнете, че времето е съкратено за избраните и ако пожелаете да завършите цикъла на съществуване на своето его и окончателно да се разделите с него в този живот, ще ви бъде оказана цялата възможна помощ от Небесата. Но не забравяйте, че по този начин избирате ускорено завръщане на вашата карма, което може да доведе до сериозни усложнения в живота ви.

Затова този ускорен път е невъзможен за болшинството хора. Тъй като тяхната карма е толкова тежка, че връщането ѝ в рамките на един живот просто е невъзможно да се организира заради естествените закони, съществуващи в материалния свят. Да не говорим за това, че физическото ви тяло просто няма да издържи подобно форсирано завръщане на кармата.

Днес ви обясних критериите, от които се ръководя, когато предоставям помощта си. Обясних ви по-подробно в какво се състои моята помощ. Аз помагам преди всичко на вашата душа и на безсмъртната част във вас. Просто изключвам от сметката вашето физическо тяло и всичко свързано със спокойното му и процъфтяващо пребиваване във физическия свят.

Вашето физическо тяло трябва да бъде в работоспособно състояние, но само тогава, когато изпълнявате Волята на Бог, а не когато използвате физическия си храм за получаване на удоволствия в този свят.

Затова, ако някой не среща в живота си никакви препятствия и го използва само за получаване на удоволствия, аз бих се замислил жив ли е този човек? Дали неговият вътрешен човек вече не го е оставил спокойно да доживее времето си. И има ли този човек бъдеще? Или той е мъртвец, доживяващ дните си в разкош, благодарение милостта на Небесата. В края на краищата всеки получава това, което заслужава и към което се стреми.

Възможно е днешната ми беседа да ви се е сторила сурова и нелицеприятна. Какво пък, в задачата ми не влиза да правя комплименти и да бъда  бавачка на онези от вас, които не искат да следват Волята на Бог и Закона на тази Вселена. Но за онези, които са готови да следват Волята на Бог, ще бъда такава грижовна бавачка, каквато не ще намерите на физическия план.

АЗ СЪМ Ел Мория Хан.