За новата Божествена милост

АЗ СЪМ Ел Мория, дошъл отново при вас!

От момента на нашата среща се случи важно събитие, за което бих искал да разкажа в хода на нашата беседа. Вие знаете, че на 23 число на всеки месец ви се предоставя възможност да изчистите карма за следващия месец чрез четене на молитви, Розарии или мантри.

Знаете, че на 23 юни започна заседанието на Кармичното Ръководство, което ще заседава в продължение на две седмици. В хода на това заседание беше взето решение да ви се предостави безпрецедентна възможност за преобразуване на личната ви карма и кармата на планетата, започвайки от следващия месец 23 юли 2005 г. и на 23-я ден на всеки следващ месец до 23 декември включително.

Тези от вас, които на 23-я ден на всеки месец отделят време за извършване на един кратък ритуал, който аз ще опиша по-долу, ще създадат условия за своето придвижване и преход на ново ниво на съзнанието. Подобна възможност не е била давана никога досега.

Можете да се възползвате от тази възможност засега само да края на тази година. Ще видите до каква степен вашето съзнание може да се придвижи към достигане на по-високо ниво. Всъщност това, което ви отделя от по-високото ниво на съзнанието, е вашата карма. Тя ви покрива като купол и вие не можете да видите нещата такива, каквито са в действителност, защото за това ви пречи отрицателната енергия, съдържаща се в четирите ви низши тела.

Ако достатъчно голям брой хора на 23-я ден на всеки месец до края на годината отделят за преобразуване на кармата за следващия месец дори и един час на ден, вашите усилия за преобразуване на кармата ще бъдат умножени пропорционално на броя на хората, които ще участват до края на годината в това молитвено бдение.

И така, например, ако вие на 23 юли, 23 август, 23 септември, 23 октомври, 23 ноември и 23 декември участвате в преобразуване на кармата за следващия месец и посветите на това само един час и ако заедно с вас в това бдение участват 1000 човека по цялото земно кълбо, то вашите усилия ще бъдат умножени хилядократно. Ако в бдението на 23-я ден участват 10000 човека, усилията ви ще бъдат умножени 10000 пъти. Затова ви моля да се отнесете сериозно към новата дарена ви от Бог възможност. Не пропускайте своя шанс.

Ние напълно осъзнаваме, че хората, четящи тези диктовки, принадлежат към различни духовни направления и се занимават с различни молитвени практики.

Нека да не ви смущава това, че няма да бъдете обединени от обща молитва. Използвайте тези молитви и тези повели, които са обичайни за вас. Най-главното е настройката на вашето съзнание. Вие трябва да бъдете устремени с цялото си същество към обединяване на вашите лични усилия с усилията на хиляди светлоносци, намиращи се по цялото земно кълбо. Представете си колко Светлина ще бъде освободена в тези дни и цялата тази Светлина ще бъде насочена в съответствие с призивите, които ще направите и ще бъде усилена толкова пъти, колкото човека вземат участие в бденията на дата 23-ти, всеки от изброените месеци.

Ако не сте свикнали с молитвен ритуал, можете да отделите този час и да го посветите на специално дадения ритуал. При това може да вършите ежедневната си работа, например почистване на дома, работа в градината или просто да работите на работното си място, но трябва постоянно да се намирате на максимално високото достъпно ниво на вашето съзнание и да изпращате цялата енергия, която в този момент постъпва във вашите тела от Божествената реалност за преобразуване на кармата на следващия месец.

Вършете обикновената, обичайна за вас работа през целия ден и постоянно визуализирайте как по кристалната струна в сърцето ви постъпва енергия и вие с помощта на вашето съзнание я насочвате към тези ситуации във вашия живот или в живота на планетата, които се нуждаят от преобразуване. Нека дори да не знаете как да решите проблемите, които стоят пред вас в живота ви. Просто изпращайте Божествената енергия в тази ситуация и молете тя да бъде използвана за нейното Божествено разрешение.

Ако ви позволят житейските обстоятелства, можете да отделите за това бдение повече от един час. Толкова, колкото няма да ви обремени.

Земята има нужда от генерално почистване. Хайде всички заедно да насочим своите усилия за това, генералното почистване да бъде извършено до края на тази година.

Помнете, че потокът Божествена енергия, който ще изпратите и който ще бъде многократно умножен, зависи от чистотата на вашите мотиви и чистотата на вашите сърца. Затова, ако се опитате да използвате тази милост за решаване на свои користни цели и за разчистване на лични сметки, ще създадете карма, която също ще бъде умножена в съответствие с броя на хората, участващи в това бдение. Затова ако мотивът ви не е достатъчно чист, по-добре е да се въздържите от участие в това бдение.

За съжаление, такова е свойството на този свят. Всяка милост, всяка Божествена милост е тояга с два края.

Защото вашият свят е място, където става отделянето на зърното от плявата. Вие сами със своите действия извършвате вътре в себе си отделяне на всичко, което е от Бога, от онова, което не е от Бога.

И за едни тази Божествена милост ще доведе до безпрецедентен ръст на съзнанието им, докато в същото време за други ще бъде окончателен избор за това, на кого служат.

Можете дори да не се замисляте над това, къде ще бъде насочена вашата енергия. Енергията ще бъде използвана по най-добрия начин. Просто пожелайте да отдадете вашата Божествена енергия в този ден за преобразуване на вашата лична карма, кармата на страната, кармата на планетата.

И колкото по-безкористно жертвате вашата енергия, толкова по-бързо и вярно ще се разрешават всички кармични ситуации във вашия живот.

Позволете на Висшия Закон да използва вашата енергия, не поставяйте пред Бог условия как бихте искали да се реши ситуацията.

Бог дава възможност на всички да поправят каквито и да било грешки. Само пожелайте винаги да следвате Волята на Бог. Даже ако сте болен на легло или сте в инвалидна количка и нямате възможност да четете молитви, нито да работите, тогава просто изпратете своята Любов на този Владика, с когото чувствате особена връзка. Нека това да бъде Майка Мария, или Иисус, или Сен Жермен. Вашата любов е най-добрата и най-чистата енергия, която непременно ще бъде умножена.

Аз искам да наблегна върху това, че всеки от вас има възможност да се възползва от тази милост. Всеки от вас има шанс да се изкачи в своето съзнание на друго, по-високо ниво, освобождавайки се от огромна част от своята карма. Но затова трябва да положите всички усилия на сърцето си. Трябва да направите това с открито сърце, искрено. Само вашата собствена чистота и искреност ще определят ще можете ли към края на годината да получите своята награда под формата на изкачване на ново стъпало на Божественото съзнание. Постарайте се да не се подхлъзнете надолу, поддавайки се на нечисти мисли и мотиви.

Надявам се, че ще можем да се срещнем с вас в края на годината и да обобщим резултатите от тази нова откриваща се пред вас възможност.

АЗ СЪМ Ел Мория, с Вяра във вашия успех.