Вземете за основа на дейността си Божествените идеи, които ви се дават от Владиците

АЗ СЪМ Годфри. АЗ СЪМ дойдох чрез този Посланик.

Възможно е да не знаете за мен. Аз съм по-известен в Америка, страната, която много обичам и в която са преминали много мои въплъщения.

Аз присъствах при създаването на тази страна и винаги съм се стремил да поддържам принципите на демокрация и свобода. Всичко може да се промени, но демокрацията и свободата трябва да останат в основата на страната. И докато тези принципи остават непоклатими, тя ще процъфтява.

Действително на съвременния етап от историческото развитие няма нищо по-важно от принципите на свободата и демокрацията, които трябва да бъдат в основата на всички държави, съществуващи на света сега.

Свободата и демокрацията са гаранти, че страната няма да се отклони към тоталитаризма и ще са осигурени благоприятни условия за живот на всеки жител на страната, а не само за управляващия елит.

Напълно си давам сметка, че днес се обръщам предимно към жителите на Русия и онези страни, които в последно време не само не видяха в заобикалящата ги действителност свобода и демокрация, но и нищо, което макар и отдалече да напомня на свобода и демокрация.

Ако човек се роди в затвора и прекара по-голямата част от живота си там, състоянието на свободен човек може да бъде толкова недостъпно за възприемане от съзнанието му, че разказите на дошлите отвън вероятно ще му се сторят приказка.

Свободата е преди всичко състояние на ума, състояние на душата на човека. И това е, към което трябва да се стремите с цялото си същество.

Повярвайте ми, колкото по-успешно Русия и съседните й страни успеят в най-близко време  да реализират принципите на свободата и демокрацията в живота си, толкова по-бързо и по-успешно ще бъде постигането на Божествените планове за тези страни в най-близките десетилетия.

Съчетаването на свободата и демокрацията с дълбоката истинска вяра в Бог е това, което в близко време ще преобладава в Русия и страните около нея.

Зная, че сега възприемате думите ми като приказка. Възможно е сега да не придавате на думите ми голямо значение. Малко ли неща ви говорят Възнесените Владици, които толкова се различават от това, което ви заобикаля, че ви се струва, че това няма никакво отношение към вас и към живота ви.

Грешите, възлюбени, всичко, което ви говорим, всяка казана от нас дума е много важна за вас. Разбирам, че такова изобилие от диктовки може да разсее възприятието от многото напълно конкретни неща, посочени от нас.

Затова ми обещайте, че ще препрочитате тези диктовки. Всеки ден занапред ще четете по една диктовка, дадена чрез този Посланик. Ще се замисляте над всяка дума от диктовките. И ще разберете, че няма нито една дума, казана напразно. Няма нищо в препоръките ни, което да не е крайно важно точно в този момент, именно за вашите страни и особено за Русия.

Моля ви да подходите много внимателно  към думите в тези диктовки. И ви моля да отделяте особено внимание на упражненията и препоръките, дадени ви в изобилие от Владиците.

Възлюбени, това е въпрос на вашата вяра. Доколкото вярвате, че Възнесените Учители са способни да разговарят с вас и да ви дават наставленията си, дотолкова успешна ще бъде реализацията на плана на Бог за Русия в близко време.

Не ми се иска да си спомням сега неотдавнашния печален опит на Америка. Но погледнете, през почти целия ХХ век Възнесените Учители даваха своите препоръки, своите знания на народа на тази страна. Това беше безпрецедентно изливане на Светлина и Божествена Мъдрост.

Създава се усещането, че диктовките на Владиците бяха възприети от мнозина, за да не кажем почти от всички, като поредното развлекателно мероприятие. Нещо подобно на бейзбол или на театрално представление.

Моля ви, възлюбени, отнесете се сериозно към дадената ви от Бог възможност чрез новата милост.

Само от вас самите, от това как ще възприемете изложеното в тези диктовки и доколко ще сте способни да го претворите в живота си, зависи успехът и скоростта на преобразованията за народите във вашите страни.

За Бог няма нищо невъзможно, възлюбени, и Бог може да ви даде най-доброто правителство и най-добрите условия във вашите страни. Но ако вие в съзнанието си не сте готови да приемете тази Божествена милост, тя така и ще си остане възможност и няма да може да съществува във вашия свят.

Всички благотворни промени във външните обстоятелства на живота ви и в условия за съществуване във вашите страни, се определят само от нивото на вашето съзнание и от това, доколко вие в съзнанието си сте готови да приемете принципите на Божественото ръководство за вашата страна и Божествената помощ за нея.

Затова отново и отново ви казвам. Вземете тези диктовки. Четете ги. Това е инструментът, който е способен да промени съзнанието ви, да ви даде импулс и посока на движението за близките десетилетия.

От не толкова далечното минало вие помните как ви заставяха да конспектирате материалите на вашите партийни конгреси и трудовете на основателите на марксистката идеология. Тайната е проста. Човешкото съзнание е много подвижно и непостоянно и за да заседне нещо в него е необходимо многократно повторение, чак до заучаване наизуст.

Смятате ли, че словата на Владиците за вас имат по-малко значение, отколкото думите на хора, които сте цитирали и изучавали десетилетия?

За да се промени животът около вас е необходимо да се промени вашето съзнание. Вие получихте достатъчно знания. В най-близко време задачата ви се състои в това, да разпространявате тези знания сред колкото може по-широк кръг от хора, способни да възприемат и усвоят тези знания.

Но преди всичко трябва вие самите да усвоите тези знания.

Вие променяте съзнанието си и едва след това се променя околния свят. Човешкото съзнание е така устроено, че му е необходимо постоянно външно учение, външни ориентири, към които да се стреми. Вие можете да наречете това идеологически постановки, аз бих предпочел да го наречете Божествени ръководни принципи.

Идеите движат света. Затова моля, вземете за основа на дейността си Божествените идеи, които ви се дават от Владиците.

Няма нищо лошо, ако бъдете обсебени от прилагането на Божествените ръководни принципи в живота си.

Най-малкото, тази обсебеност ще бъде по-полезна за душите ви отколкото стремежа към преходните митични ценности на този свят.

И пак както винаги, пред вас стои въпросът за избора. Какво да предпочетете? Да изберете този свят с неговия фалшив външен блясък и златни телци, или да изберете Божествения свят. Да изберете илюзията или да изберете Божествената Реалност. През целия си живот и живот след живот вие правите само този единствен избор. 

И ако се върнем към качествата свобода и демокрация, би ми се искало и в тези качества да различавате оттенъците, присъщи на този свят и присъщи на Божествения свят.

Колкото и да говорите, че Русия е свободна демократична страна, тя няма да бъде такава, докато качеството свобода, Божествена свобода, не прорасне във вашите сърца и от вашите сърца не се разпространи из цялата страна и целия свят.


АЗ СЪМ Годфре, бях с вас днес. И аз ви дарявам с импулса на Свобода от моето сърце.