Взаимната връзка между събитията в Русия в началото на миналия век и този век

АЗ СЪМ Ланело, дошъл при вас отново.

Днес ще поговорим за нещо много важно. Ще поговорим за текущата ситуация. И най-вече ще говорим за Русия. Не защото нашият посланик е от Русия, а защото с тази страна са свързани някои надежди на Възнесените Същества.

Вие знаете, че преди моето въплъщение в Америка, аз бях въплътен в Русия. И по рождение трябваше да оглавя Русия след смъртта на моя баща. За онези, които не са осведомени ще кажа, че аз бях царският син Алексей. И това мое въплъщение трябваше да донесе на Русия просветено управление и промени, които биха позволили на тази страна да пристъпи към изпълнението на своята главна мисия – да посочи друг път за развитие на цивилизацията. А именно – духовния път.

Но вие знаете, че се извърши кървав преврат, последван от разправа с елита на нацията.

Аз няма да се задълбочавам сега във всички политически моменти на случилото се. Ще кажа само за духовната страна на процесите, които станаха.

Вие помните Иисус. И помните цар Ирод, който заповядал да избият всички новородени от „мъжки пол”, защото било предсказано, че ще дойде новият юдейски цар.

Така е било винаги. Има сили, които не желаят промените, боят се от тях и са готови да се разправят с всеки, който се явява носител на новото съзнание. И има такива, които са готови да се жертват, за да възтържествуват новите енергии.

Преди това мое въплъщение като царския син Алексей, аз преминах сериозна подготовка в ефирните обители. Положих изпити за правото да бъда този, който ще може безкръвно, по еволюционен начин, да обърне Русия към духовния път. Обаче както и по времето на Иисус, имаше сили, които не искаха Божествените промени. И стана бунт.

Цялата по-нататъшна история на Русия през следващите десетилетия е следствие от този бунт. И досега Русия и страните, които влизаха в състава на Русия, жънат неговите плодове.

Може да изглежда странно, че обръщам вашите погледи към миналото, при това не към най-добрите моменти от това минало, вместо да устремя вашето съзнание към висините.

Обаче вие трябва да разбирате протичащите процеси, за да можете осъзнато да действате в създалите се условия. Изминаха около сто години от тези събития, случили се в началото на миналия, двадесети век. И сега във въплъщение дойдоха индивидите, които в миналите си въплъщения бяха онези червеногвардейци и матроси, които сваляха самодържавието. Бунт, агресия и неудовлетвореност от живота, желание да притежават ценности, на които те нямат право по Закона на Кармата – ето характерните черти, които притежава това новородено поколение. Сред неговите отличителни особености е също така липсата на каквито и да са нравствени идеали и духовни стремежи.

И това поколение сега навлиза в своята зряла възраст.

Но има сред младежта и такива, които отстояваха основите на вярата. Които се сражаваха от противоположната страна.

Колкото и да ви изглежда странно, и сред едните, и сред другите имаше такива, които отработиха голям пласт карма и получиха високи заслуги. Да, бунт, липса на идеали – това е лошо. Борба против Бога и неговите служители, е още по-лошо. Но важен е мотивът, с който човекът е пристъпвал към действия. И ако той е правил това не поради вътрешна агресия и желание да завземе властта, а заради щастливото светло бъдеще и неговите идеали, то неговите стремежи ще бъдат оценени от Владиците на кармата по съвсем други мерки.

И така, как това минало е свързано с днешния ден? Много просто. Новото поколение, което встъпва в своята работоспособна възраст сега, кармично е принудено да отработи онези свои постъпки и действия, които са извършени от него в миналото.

Вие може да не срещнете явно противопоставяне на физически план, както това беше в началото на миналия век, макар че и това не е изключено. Но желанието да се притежават незаслужено било то ценности, било то власт или кой знае още какво, и готовността заради това да се извършат всякакви престъпления, без погнуса от никакви противозаконни действия, включително убийства и богохулство – това желание трябва да се изчерпи. И Бог дава възможност на душите на тези хора, които тогава са допуснали бунт против Бога и неговите Закони, да проявят смирение и вяра.

Престъпления и самоотвержени постъпки включително и саможертви, имаше и от двете водещи бой страни. И сега наред с агресията, която търси да се излее, ние виждаме образци на достойно поведение от страна на много млади хора.

И така, отново се сблъскахме с необходимостта от отработване на кармичните дългове. През миналия век аз бях още момче и не можах да участвам в онези събития. Сега се намирам във възнесено състояние и мога да давам наставления само чрез кратки послания.

Във всеки случай, когато човек разбира какво се случва, той може да предприеме осъзнати стъпки, преди всичко насочени към промяна на самия себе си.

И по ваше време, както и тогава, съществуват достатъчно съблазни, които младите хора искат да притежават. Бих казал дори, че съблазните са станали много повече. Какво да се каже, така действа Божественият Закон. Ако веднъж сте пристъпили Божествения Закон, то в бъдеще вие сте длъжни да докажете своята привързаност към Закона в много по-тежки условия.

Спускайки енергии чрез това послание във физическия свят, аз много се надявам, че то ще намери отклик в душите дори на онези, които никога няма да го прочетат. Защото във вашия свят всичко е свързано. И на финия план всеки човек, който чете посланието и е съгласен с него, се явява своеобразен радиопредавател, който излъчва по цялото земно кълбо, като кара да се вслуша цялото човечество, което е настроено на същата Божествена вълна.

Така действаме ние. И предупреждението е най-доброто средство.


АЗ СЪМ Ланело.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)