Вярвам във великото бъдеще на Русия и бих желал да дам на всеки от вас частица от моята Вяра

АЗ СЪМ Николай Рьорих, Възнесеният Владика, дошъл при вас чрез този Посланик.

Толкова много неща ми се иска да кажа на хората, които са във въплъщение сега на Земята. Трябва да кажа най-необходимото. Да дам точно тези съвети и препоръки, от които трябва да се възползвате в днешно време.

Необходимо е да добавя към по-рано казаното само няколко понятия и разяснения, които са ви необходими. Ако бях във въплъщение сега, бих насочил всичките си сили, цялата своя енергия и всичките си парични средства само към едно: създаване на система за безплатно образование на децата във възрастта, когато те са най-възприемчиви към получаване на всякаква информация и когато техните умове още не са блокирани от потока лъжлива информация, изливащ се от световните медии.

Бих употребил максимума на своите усилия, за да се срещна с хората, които имат власт, а също и с хора, които имат на разположение финансови средства.

Трябва да се намерят подходящите думи, за да се убедят в необходимостта от създаване на широка мрежа от образователни учреждения за деца, които имат способности да учат и имат любознателен ум. Това трябва да е глобално хуманитарно образование със задължително изучаване на история на изкуствата, световна история, история на религиите, съвременни средства за комуникация. Именно широкият подход и изучаването на най-добрите образци на творчеството както в науката, така и в изкуството, с които разполага човечеството на този етап и които са получени от човечеството като наследство от предишните поколения.

Образованието трябва да има най-разнообразен хуманитарен характер. Любознателният детски ум, свободен от догми, от религиозни догми и от ширещата се безизходност, присъща на вече оформеното поколение, е способен да попие като гъба знанията и разбиранията, с които човечеството разполага.

Човекът, получил пълноценно образование и главното, получил представа за Божествения Закон, ще служи за основа, за фундамент, върху който ще можем да издигнем зданието на бъдещето, зданието на Новата Епоха, идваща да смени старата.

Нужно е да се отдели специално внимание на образованието в областта на религията. Никога не трябва да се утвърждават в съзнанието на детето основите на която и да е религия, съществуваща на Земята. Но трябва да се дадат знания и разбиране за основите на Вярата. Божественото чувство е изначално присъщо за всяко дете, идващо в този свят. Особено за тези души, които принадлежат към новата, Шеста Коренна Раса и които вече започнаха своето въплъщение на Земята.

Това Божествено чувство, Вярата в Божествения Закон и в Божествената справедливост трябва да получат свободно развитие в съзнанието на детето, без да се подлага то на въздействието на никакви църковни догми. Откритото детско съзнание е способно много бързо да намери общата същност, общия Източник, скрити зад всички съществуващи вери и религии. Именно това е необходимо за Русия на сегашния етап.

Русия беше исторически подготвена да стане първоприемник на Новата Вяра, която не принадлежи към нито една от съществуващите вери, но която ги съдържа всичките.

Всяко противоречие на религиозна основа е проявление на ограниченото съзнание на хората. Нечистоплътни хора използват ограниченото съзнание на хората, за да утвърждават властта си, като въвеждат религиозни догми и правила. Задачата на тези нечистоплътни хора и на силите, действащи чрез тях, е да объркат човешкия ум и да ги вкарат в рамките на догмите и правилата, характерни за всяка от днешните религии на Земята.

И човек е принуден да изпитва върху себе си влиянието на противоположни сили. От една страна това са тегнещите над него догми и ограничения на официалните религии, от друга страна –безграничното, нетърпящо никакви ограничения Божествено съзнание, част от което е той самият. Това е неговото Висше, Божествено Аз.

Раздирани от това противоречие, хората са принудени действително да изживяват целия си живот между чука и наковалнята.

Предчувствам силна съпротива от страна на официалната религия при създаването на такива образователни учреждения на бъдещето.

Предчувствам колко трудно ще бъде да се направи замисленото и да се изпълни планът. Обаче всяко дете, получило пълноценно образование, ще оказва влияние и ще участва във формирането на житейските ориентири на хиляди и милиони граждани на страната, независимо от сферата на работа, в която то ще избере да приложи своите сили.

Грижата за образованието на децата е задача, която по своята значимост и важност не може да се сравни с никоя друга. Държава, която не се безпокои за своето бъдеще, не може да бъде жизнеспособна държава.

Време е да се върнат в ежедневна употреба такива понятия, като достойнство и чест. Обществото има нужда от спешно възстановяване на нравствените ориентири. Напълно си давам сметка, че това, за което моля и това, за което става дума в днешната беседа, ще бъде много трудно изпълнимо. Страната като цяло и всеки гражданин на страната носят върху себе си кармата на безбожието, която Русия пое върху себе си след революцията през 1917 г. и разстрела на царското семейство. Тази карма не позволява на много от вас да видят перспективата и скрива от вас Божественото виждане за бъдещето на тази страна.

Ако чувствате пълно безсилие и невъзможност да вложите своите усилия за създаване на условия за позитивно развитие на тази страна, в никакъв случай не изпадайте в отчаяние и униние.

Вярвайте в чудото, което ще спаси Русия. Вашата Вяра в Божественото чудо, което непременно ще се случи и ще спаси Русия, дава възможност на Възнесените Учители да се намесват в ситуацията в страната.

Понякога е достатъчно едно изказване, направено навреме, в нужния момент и насочено по съответния начин, за да измени хода на историята на цялата страна.

Но за да стане възможно такова изказване и да бъде даден нужният импулс, е необходимо вие, възлюбени, да приемете в съзнанието си възможността за явяването на чудо в Русия.

Молете се и в ежедневните си молитви молете Бога за спасението на Русия, за това Бог да се смили и да допусне чудо за Русия.

Твърде тежка е кармата, която натрупа Русия по времето на безбожието. Но е необходимо да приемете тази карма със смирение. Да се покаете. Именно покаянието и признаването на направените в миналото грехове ще бъде моментът, който ще позволи на Възнесените Учители да се намесят в ситуацията във вашата страна и да извършат чудото.

Не се надявайте на Америка и Европа. Не се надявайте, че някой ще дойде и ще спаси Русия. Русия ще възкръсне като птицата Феникс от пепелта и именно нейна е мисията да покаже пътя на целия свят, на същите тези Америка и Европа.

Всички пророчества за Русия са написани в руските народни приказки. Спомнете си Иван, който лежал, лежал върху печката, после печката сама тръгнала и Иван се преобразил и започнал да върши чудеса.

В руските народни приказки е записано пророчеството за Русия.

Говоря за това, което е съдено да стане и за това, което се подготвя, което ще се изпълни за Русия.

Не говоря за далечното светло бъдеще и не ви призовавам да подготвяте внуците си да живеят при комунизма. Аз говоря за чудо, което ще се случи и ще бъде видяно от сега живеещите хора.

Хайде, Иване, ставай от печката! Твоето време дойде! Няма за какво повече да се излежаваш! Предстои огромна работа за преобразуване на съзнанието на човечеството!

Вие не осъзнавате силата, енергията, присъщи на народа на Русия. Ако Русия нямаше велико предназначение, щяха ли да полагат толкова усилия силите на тъмата, за да потискат всички кълнове на Новия Свят на територията на Русия през последните 150 години?

Аз вярвам във великото бъдеще на Русия и бих желал да дам на всеки от вас частица от своята вяра.

АЗ СЪМ Николай Рьорих.