Вярата е лекарството, което ви е необходимо

АЗ СЪМ Ел Мория Хан, дошъл при вас чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дошлият, за да представя на вашето внимание важно предложение, което съм упълномощен да направя в този ден.

Както по време на предишния цикъл диктовки, така и сега, аз съм решително настроен. И ако някой се съмнява в моята решителност и в сериозността на моите намерения, то по-добре да не чете тези послания. Защото вие в своето съзнание създавате непреодолима преграда и блокирате потока не само на Божествената Истина, но и на Божествената енергия.

Вашето съзнание принадлежи на вашия двойствен свят и затова във вашия свят става точно това, което допускате в съзнание си. Ето защо, колкото и да е сложна ситуацията на планетата, ние никога няма да ви кажем всичко за размера на вероятната катастрофа, пред която сте изправени. Защото ако във вашето съзнание се зароди мисъл за такава предстояща катастрофа, тази мисъл ще се умножава и вместо да гасите възникналия пожар, вие ще го подклаждате и подклаждате с нови порции дърва.

Затова никога няма да ви кажем цялата информация, която имаме. Но ние няма да се уморим да ви предупреждаваме и да ви молим да правите всичко, което зависи от вас, за да хармонизирате ситуацията на планетата.

Вие забелязвате, че няма нито едно Послание от новия цикъл диктовки чрез нашия Посланик, което да е радостно и оптимистично. И това не е защото има някаква промяна в нашия Посланик и тя е уплашена от надвисналите катаклизми. С нашия Посланик всичко е наред. И мога да ви уверя, че нашите Послания се предават с достатъчна степен на достоверност. Не, цялата работа е там, че действително ситуацията е много напрегната. И както и да се стараем, ние засега не успяваме да ви вдъхновим да поемете задълженията, за които молим.

Законът за свободната воля, който действа във вашия физически свят, не ни позволява да се намесваме и да ви принуждаваме. Затова можем само да ви молим и в краен случай да изискваме, но да ви застави да действате, явно може само надвисналата опасност, за която говорим.

Какво пък, явно предпочитате да действате в унисон с руската пословица: „Докато не удари гръм, мужикът не се кръсти.”

Колко са малко хората, които сериозно възприемат нашата информация и които са готови да пожертват много, за да изпълнят нашите молби.

Засега не успяваме да разширим кръга от хора, способни на конкретни действия. И все пак се замислете над обстоятелството, че вие не сте готови да се отзовете, колкото и много и навреме да ви предупреждаваме. И работата дори не е във вашия мързел и инерция.

Цялата работа е там, че вие така сте оплетени в мрежа от илюзии, че не можете да различите нито кой източник съдържа Истината, нито вибрациите, които са характерни за истинския източник.

Затова всички ваши практики и всички ваши действия трябва да са насочени към това, да се научите да различавате. В действителност вашето пребиваване в илюзията ще завърши само тогава, когато се научите да правите различаване между събитията, които принадлежат на плана на илюзията, и събитията, които принадлежат на реалния Божествен свят. И вашата задача е да получите ясно виждане и да се научите да давате оценка на всяко събитие и факт, с който се сблъсквате в живота.

Струва ви се, че вашият живот плавно си върви и дори за миг не се досещате, че в тази тишина и плавно течение има скрити подводни камъни, които могат за един миг да преобърнат спокойния ход на вашия живот. Затова не се поддавайте на приспивното спокойствие. Вие получавате вашите уроци постоянно. И понякога е достатъчно много малко камъче, за да излезе животът ви от релсите и да се преобърне с огромна скорост. Така че вие с вашите ежедневни избори подготвяте бъдещето си.

Когато критичната маса на вашите неправилни избори надскочи допустимата кармична граница, вие се сблъсквате с такива обстоятелства във вашия живот, които буквално разрушават всичко, към което сте привикнали и тогава с учудване възкликвате: „Господи, какво толкова съм направил? Защо ми се случва всичко това?”

Позната картина, нали? И 90 процента от хората започват да проклинат Бог и Владиците за това, което се е случило в техния живот. Те обвиняват всички наоколо и целия свят, вместо да приемат със смирение случилото се като наказание или кармично възмездие, преляло границата и превърнало се в ужасно наказание.

И така, от една страна, в продължение на цялата човешка история, човечеството е наставлявано и предупреждавано. От друга страна, само когато е ставало нещо ужасно с тях самите, хората са били способни поне за малко да се замислят за това, което им се е струпало на главата.

И колкото и да говорим, и да даваме съвети, за да избегнете очакваното, вие не можете да повярвате, че това, което ви говорим, е истина. И причината за вашето непослушание и недалновидност е липсата на Вяра.

Затова аз, Владиката, който представлява аспекта на Божията Воля, се обръщам към вас в този ден. Аз мога да помогна на всеки от вас, който се обърне към мен с молба да укрепне неговата Вяра. Вярата е лекарството, което ви е необходимо. И не става въпрос за сляпата вяра, основана на невежество и заплахи. Говоря в момента за вярата, основана на точни знания на Закона, съществуващ в тази вселена.

И това е Законът за причинно-следствената връзка или Законът за кармата и възмездието. И този Закон действа независимо от вашата воля или вашето желание. И това е, което е реално. И това е, което спъва вашия стремеж да отстоявате свободната воля, без да зачитате никакви обстоятелства. И ако на пътя на злоупотребата с вашата свободна воля не стоеше тази естествена предвидена от Твореца преграда, то без съмнение би стоял въпросът за съществуването на самата Вселена, а не само на вашата планета.

Затова първото, което трябва да приемете за себе си, това е върховенството на Закона, съществуващ в тази Вселена и във вашия живот.

Можете да се обръщате към мен с молба за укрепване на вашата Вяра. И това е, което с радост ще ви предоставя, като най-важното и неотложно лекарство, от което се нуждаете.

АЗ СЪМ Ел Мория Хан, с вяра във вашата победа.