Втори кратък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Часът на милостта[1]

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

 

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

1. Всяка година на 8 декември от 12 до 13 часа местно време можете да се посветите на общуване с мен. Аз ще приема всяка ваша проява на Любов и благодарност. Ще пребъда с вас през цялото време в този Час на Милостта. Вие можете да общувате с мен, можете да ме виждате.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

2. Ще бъде така, като че ли се намирам до вас. Аз използвам даваната от вас енергия, за да проявя своето присъствие едновременно навсякъде по земята. И колкото по чист е вашият устрем, толкова по-силно ще бъде моето присъствие до вас. По този начин ежегодно ще можем да повишаваме вибрациите на физическия план.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

3. В замяна Бог ви дава възможност да ме помолите за изпълнение на желания, отнасящи се до вас или до вашите близки. Можете да молите за изпълнение на всички ваши желания, дори за тези, които ви се струва, че е невъзможно да се осъществят. Аз ще приема всички ваши желания в сърцето си и ще моля Бог за изпълнение на молбите ви.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

4. За мен не е важно вашето вероизповедание и принадлежността ви към конкретна религия, за мен всички вие сте мои деца. И аз ще поема грижата за вас и ще се постарая да удовлетворя нуждите и потребностите ви. Необходимо е само да отделите един час в годината за мен... Можете да слушате или да пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви посветени на мен...

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

5. Импулсът на вашите сърца насочен към мен ще ме подтикне да ви чуя, и аз ще положа всички усилия, за да осъществя молбите ви. Даваната от вас енергия на молитвите и Любовта не винаги е достатъчна, за да изпълня това, за което се молите. Затова ще ви бъда много признателна ако можете по-често да мислите за мен и да ми изпращате вашата енергия на Любовта и молитвената си енергия.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

6. Щом възникне сложна ситуация в живота ви, това ще бъде за вас сигнал, че отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да урегулирам възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път. Винаги помнете, че Бог не иска да ви наказва. Той иска да следвате Пътя на Любовта. И ако вие също като малки деца допускате лоши постъпки, не забравяйте искрено да се разкаяте за тях и да ме помолите допуснатите от вас грешки да не предизвикат твърде тежко въздаяние. Защото Законът изисква всички извършени от вас деяния, тяхната енергия, да ви бъдат върнати. Тогава ще можете да видите своите собствени грешки и да вземете мерки за поправянето им.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

7. Няма значение колко пъти сте сгрешили, важен е вашият постоянен стремеж към праведност и поправяне на допуснатите грешки. Вие с вашето човешко съзнание не можете да оцените доколко това, което правите, е лошо или добро в очите на Бог, затова по-често се обръщайте към Небесата за помощ. Молете за изкупуване на вашите грехове.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

8. Понякога човек извършва дори постъпка, която е твърде лоша в очите на обществото, но в очите на Бог тази постъпка не е грях, защото Бог използва човека като оръдие, за да може някой да изкупи своята карма. Именно затова се казва да не съдите. Не съдете и няма да бъдете съдени. Но никога не трябва да се проявява снизходителност към онези индивиди, които твърде много са се увлекли, заиграли са се и си позволяват твърде неблаговидни постъпки, като разчитат на това, че Бог ще им прости всичко.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

9. Бог е всемилостив и търпелив, но когато човек не иска да извлече уроци от своето поведение, тогава той сам се поставя в много трудна ситуация и по това доколко е способен да се смири с обстоятелствата, в които е попаднал, Бог съди за неговата чистосърдечност и разкаяние.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

10. Помнете, че винаги когато срещате в живота си тежка и несправедлива според вас ситуация, в 100 процента от случаите вие самите сте били причина за създаването на тази ситуация благодарение на неправилни избори и лоши постъпки. Всичко в живота ви се определя от вашите минали избори и постъпки. Но няма никаква предопределеност в съдбата ви, защото понякога един верен избор и праведна постъпка изкупуват кармата на много грехове, в това число и най-ужасните грехове, извършени от вас в миналото.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 8 декември 2007 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009 г