Всяко ваше усилие ще бъде безпрецедентно приумножено, защото такава е повелята на времето и такава е ситуацията  на планетата сега

АЗ СЪМ Шива. АЗ СЪМ дошлият за наставления, отнасящи се до взаимодействието между различните духовни групи и направления, които съществуват в днешния исторически момент.

Ние ясно си представяме цялата ограниченост на съзнанието на хората и цялото нежелание да се види Божествената Истина и да се приеме тя от голяма част от хората, населяващи днес Земята.

Обаче стремленията, предприемани от вас, са наистина безценни. Защото всеки, който е пробуден и е готов да приеме Божествената Истина, макар и не в цялата ѝ пълнота, но е устремен към приемането на тази Истина, за нас е безценен проводник, кристал-зародиш, чрез който можем да привнесем елементи на новото съзнание и новите взаимоотношения на Земята.

Затова приемете моята благодарност – всеки, който е устремен, всеки, който дава какъвто и да е, дори и най-незначителен принос в общото дело за спасение на планетата Земя.

Вие можете да съхраните устрема в своето сърце и да действате в съответствие с този устрем в ежедневието си, можете да вършите тези неща, за които вашето съзнание е готово, можете да принасяте всякакъв материален или духовен дар на олтара на Служението на Божествената Истина. Ние ще приемем всички ваши дарове с благодарност и ще ги умножим в нашите сърца.

Дойде времето, когато всяко, дори незначително ваше действие, насочено към поддържане на Божествената вибрация във вашата физическа октава ще бъде получено, съхранено и умножено от нас.

Благословени са вашите усилия, благословени са вашите стремежи, в която и област те да се осъществяват.

Вие не можете да не действате, намирайки се във физическата октава, не можете да не действате, защото такава е повелята на времето и такава е волята на Бог сега.

Съхранявайте и увеличавайте вашата Божественост, вашето духовно начало. И привнасяйте в своя живот поклонение към Бог, към Висшия Закон, съществуващ в тази Вселена.

Всяко ваше усилие ще бъде безпрецедентно приумножено, защото такавае повелята на времето и такава е ситуацията на планетата сега.

Но за тези, които по някаква причина не желаят да се подчинят на повелята на времето и Висшия Закон, настъпва труден период. Защото всяко противодействие, което оказвате, ще се обърне срещу вас. И вашите действия почти мигновено ще водят след себе си следствия, които също ще бъдат умножени. И не може да не видите безполезността на вашите опити да се вкопчите в старото съзнание, старото поведение и предишния начин на мислене и действие.

Всичко около вас подлежи на промяна и вече се променя. И само слепият и глухият могат да продължават да си дават вид, че нищо не се променя и всичко си е по старому.

Не, уверявам ви, никога по-рано измененията на планетата Земя не са ставали с такива големи темпове, с каквито стават сега във вашето време. И приспособяването към тези изменения може да стане само като променяте себе си, като променяте вашето съзнание и стереотипите на вашето мислене и поведение.

А сега бих искал да дам още едно напътствие и наставление. Приемете го като препоръка за вашата ежедневна духовна работа.

Всеки ден, започвайки от днес, до новата година, аз ви моля да отделяте макар и няколко минути на ден за медитация, вътрешно съзерцание и изграждане на образ за бъдещето на вашата страна и вашата планета.

Можете да рисувате в съзнанието си най-смели образи и планове и да използвате за това цялото си въображение. Единственото условие, което трябва да спазвате, е чистотата на вашите мотиви, вашите помисли и вашите стремежи. И аз ви обещавам, че каквито и смели надежди, образи и планове да изградите в своето съзнание за близкото бъдеще, за следващата година и близките няколко години, всичко това аз лично ще подкрепям, умножено и възвърнато във вашия свят като Божествена възможност, Божествена милост и Божествено видение.

Затова дерзайте, изграждайте най-смелите планове и ако те отговарят на Божественото направление, характерно за времето на промените, което изживява планетата Земя, всичко това ще бъде подкрепяно и ще се прояви във вашия физически свят.

Остава ви малко време за вашите медитации. Само до края на тази година.

Не забравяйте преди медитациите си да ме призовете, мен, Господ Шива, за да мога да разруша всичко старо и отживяло, което пречи за осъществяване на вашите планове, да ви дам Божествената възможност и да ви даря с моята Любов, Надежда и Вяра.

Умножавайте вашите стремежи. Дерзайте. Помнете винаги, че мисълта е материална и може винаги да твори. И творческата способност на вашата мисъл, която е винаги свойствена за вас, просто ще бъде многократно усилена в този период от време до края на годината.

Не пропускайте своя шанс и не забравяйте да записвате всички ваши мисли, планове и пожелания на отделно листче. Медитирайте и детайлизирайте вашия замисъл по време на всяка медитация. И наблюдавайте какво ще се случва във вашия живот и в заобикалящата ви действителност, когато настъпи новата година и в продължение на близките няколко години. На всеки от вас ще бъде дадена възможност да срещне и осъзнае силата на своята мисъл, когато тя попадне в унисон с Божествените цели и задачи за този исторически момент.

А сега аз ви пожелавам плодотворна работа и ви оставям насаме с вашите мисли и намерения.

АЗ СЪМ Шива, който беше с вас днес.