Всяко Учение, което не се утвърждава на практика, е мъртво учение

АЗ СЪМ Ланело. Дойдох за беседа, която може би ще ви се стори неочаквана, но e възможно също така тя да намери отклик в сърцата именно на онези, на които това е необходимо.

И така, започвам. Днес преди да пристъпя към диктовката, дълго мислих как да ви поднеса този материал. И най-важното, което разбрах е, че както и да се старая, вие няма да можете да чуете, ако не ви е дадено да чуете това. И обратно, ако сте готови и степента на вашата готовност позволява, тогава вие ще чуете всичко необходимо, дори ако то не бъде казано. Вие ще прочетете това между редовете и ще го възприемете като ръководство за действие.

Както и предполагахме, нашата мисия в Русия срещна съпротивление. И това съпротивление е неизбежно. Защото потокът от Светлина, който през последните години се влива в сърцата на светлоносците на Русия чрез нашия Посланик, съвсем очевидно трябваше да предизвика съпротива.

И нашият преден пост, който ние основахме на физическия план в Ашрама на нашия Посланик, е подложен на най-сериозните нападения и най-сериозните изпитания. Какво пък, всичко е закономерно.

Дотогава, докато от гледна точка на повечето хора се дава някакво абстрактно Учение за Пътя на Посвещенията, за Вътрешния Път, това Учение не предизвиква съпротивление или отхвърляне, защото достатъчно много всякакви и най-разнообразни учения се разпространиха във вашия свят. И на техния фон Учението, което даваме чрез нашия Посланик, не бие на очи.

Обаче щом започнахме строителство на физическия план, тутакси се надигна вълна. И тази вълна се надигна не само от страна на чиновниците, тази вълна се надигна сред хората, които доскоро считаха себе си за светлоносци. Колко осъждания, колко сплетни и слухове се надигнаха.

И всичко това само заради някаква си малка практическа крачка, която направихме на физическия план.

И знаете ли защо се случва това? Всяко Учение, което не се утвърждава на практика, което не се прилага в живота и не обхваща всички планове на Битието, включително и физическия план, е мъртво учение.

Учението на Великото Бяло Братство винаги се е различавало от множеството различни учения, които всякога ги е имало, именно по това, че винаги сме се стремили да приложим на практика нашето Учение. И не под формата на абстрактни духовни практики за демонстриране на различни митични фокуси, слизане на енергии и прочее. Ние винаги сме се стремили да реализираме на практика онези образци, които се дават в Учението и които е необходимо да се прилагат в ежедневния живот.

Може много дълго да се говори за Божествените Заповеди, може да се говори за това хиляда години, но е достатъчно един път да се видят реални хора, които следват тези Заповеди в своя живот, и този образец ще остане в съзнанието до края на живота.

Затова е толкова важен образецът на физическия план. И ето защо ние неуморно говорим за това и насочваме енергия за неговото създаване.

Но именно защото този образец е жизнено важен за делото на Владиците, той среща такова мощно съпротивление на физическия, астралния и менталния планове. Вижте колко бяха хората, които желаеха да се приобщят към делото на Владиците. И къде се дянаха те? Веднага щом стана дума за конкретни действия на физическия план, всички тези хора моментално си намериха други занимания в живота, други по-удобни учения и религии, които не засягат толкова болезнено тяхното его и не го нараняват.

Ние издигнахме високо знамето над земята на Русия. Утвърдихме нашите планове и пристъпихме към тяхното осъществяване. Но сега, за наше голямо съжаление, срещнахме огромно съпротивление от страна на противоположните сили. И това съпротивление от една страна е предсказуемо и естествено, но от друга страна, ние разчитахме на по-високо ниво на съзнание у светлоносците в Русия. Разчитахме на по-голяма смелост, на по-голяма саможертва и по-голямо себеотдаване.

Е, ние ще почакаме руският мужик да се събуди. Но само да не стане много късно. Отминават безценните работоспособни години на нашия Посланик. А без Посланика няма да успеем да осъществим нашите планове. Ние опитвахме да работим чрез мнозина, ние и сега се опитваме да събудим онези, които могат да поемат върху себе си толкова важната и необходима мисия. Обаче засега не виждаме други кандидати.

Всичко, което мога да посъветвам в тази ситуация, това е да не се губи надежда и да се опитате да отстоите поне това, което е отвоювано от илюзията. Най-безценното, което можа да се направи за тези години – това е да се извиси нивото на съзнание на много и много светлоносци, живеещи както в Русия, така и в други страни.

Ние имаме висока трибуна, от която можем да даваме нашето Учение. С всяка диктовка идва енергия, която трябва да бъде усвоена от вас и да бъде насочена за изпълнение на плановете на Братството.

И много е жалко да се наблюдава как доставяната с такъв труд от нас енергия във вашата октава се разпилява в безсмислени разговори, празни приказки, а още и в сплетни и одумки.

Никога по-рано Братството не е имало възможност да говори едновременно на толкова голяма аудитория. Аз имам предвид разпространението на Учението чрез интернет. Ние осъзнаваме, че нивото на тази аудитория е различно и се стараем да даваме Учението по такъв начин, че всеки да може да почерпи нещо за себе си, намирайки се на различни нива на съзнанието. Затова Учението се дава с много прости думи и засяга материя, разбираема за всички.

Всяко време изисква подаване на Учението по определен начин. Ние искрено се надяваме, че рано или късно количеството на даваните от нас диктовки ще прерасне в качество на вашето съзнание.

Обаче не забравяйте, че задача номер едно е създаването на места по земното кълбо, където Учението ще бъде приложено на практика в пълен обем.

Има достатъчно душѝ на Светлината, които именно за тази мисия се намират във въплъщение сега. Помогнете ни да разпространим Учението, за да бъде чуто то от тези душѝ, разпръснати по целия свят.

Аз не губя надеждата да бъда чут и разбран от онези, за които говорих днес.

АЗ СЪМ Ланело. Винаги победа!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)