Всички ще бъдете пропити от Светлина и окъпани от енергиите на нашият свят

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново при вас чрез моя Посланик.

Аз дойдох в този ден и следвайки определената традиция, бих искал преди всичко да ви пожелая радостна и плодотворна Нова Година. Макар че ние нямаме традиция да отбелязваме земните празници, за вас все още представляват определен интерес и имат значение някои условни празници, които сами сте си измислили.

Радвам се, че успях да дойда при вас сега. И много се надявам, че няма да попреча на вашата празнична суетня.

Но онези от вас, които са решително настроени и са готови за Служение, ще възприемат информацията и сред празничния шум и суетата на тези дни.

За вас дойдох и към вас се обръщам.

Сега бих искал да премина към главното, за което дойдох. И както винаги, това се отнася за предаването на определени знания и енергия. Всеки път ние идваме и по малко по-различен начин подаваме известни вече знания. Но всеки път се намират сред вас такива, за които предаваната информация именно в този момент отваря прозореца на Божествената възможност. Вие изведнъж по друг начин поглеждате на познатите ви неща и откривате цял свят, в който живеят Възнесените Същества на Светлината.

Аз идвам да укрепя връзката с онези от вас, които се чувстват достатъчно уверени по Пътя. На вас ви е тежко, защото носите не само собственото си бреме. Вашите душѝ доброволно са поели пред Кармичното Ръководство задължението да носят част от кармата на онези, които засега не са способни да ни разберат и се отнасят към моето идване така, сякаш е дошъл Дядо Коледа и е дал послание.

Не мислете, че онези, които са сред суетата на светските грижи и са погълнати от подготовката на новогодишния празник, са по-щастливи от вас, които разбирате моите слова и те звучат като музика във вашите сърца. Има по-фини удоволствия и наслаждения и, за съжаление, много малко хора на земното кълбо са способни да възприемат нашите вибрации и разбират за какво говоря.

Всеки от вас след време ще достигне това състояние на съзнанието, когато пред него ще се отворят Небесата и всяко вдишване и издишване ще бъде много значимо, защото с всяко вдишване и издишване, с всеки удар на вашето сърце все по-пълно и по-пълно ще осъзнавате Божествената Истина и разбирането за основите на мирозданието ще премине между атомите и клетките на вашето същество. Всички ще бъдете пропити от Светлина и окъпани от енергиите на нашия свят.

Говоря непонятно за мнозина, но аз говоря за онези от вас, които ме следват и ми служат.

Аз дойдох да се съединя отново с вас. Моите и вашите вибрации са все по-близки едни до други. Аз дойдох, за да ви напомня за вашия дълг.

Световете се приближиха...[1]


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.

 


 

[1]На тази фраза диктовката от Възлюбения Господ Майтрейя прекъсна. След известно време започнах да разбирам, че е дошъл Господ Сурия и иска да даде послание. Трябваше ми малко време да се настроя към Господ Сурия, след което приех послание от него. (Т.М.)

Нова Божествена милост

АЗ СЪМ Сурия. Пристигам току-що от Великото Централно Слънце и моля за извинение възлюбения Господ Майтрейя, че се наложи да прекъсна неговото обръщение към вас.

Аз дойдох, за да ви съобщя радостна вест!

В съответствие с Космическия Закон трябва да знаете, че не може повече да вървите сляпо по вашия път и да се лутате в тъмнината. Аз дойдох да ви осветя Пътя. От днешния ден и през цялата следваща година за вас, устремените, се открива космическа възможност. Аз дойдох да настроя вашето съзнание в съзвучие с Великото Централно Слънце. Всеки път по време на вашите духовни практики, когато призовавате Владиците, Бог или вашето АЗ СЪМ Присъствие, си спомняйте за новата милост, която току-що ви бе дарена и ще действа през цялата следваща година.

Тази милост е съзвучие с Великото Централно Слънце. Аз поставям и закрепвам в сърцето на всеки, който сега чете това мое послание, струна на съзвучието с Великото Централно Слънце. Аз закрепвам невидима за вашите физически очи и дори за финия свят тънка като паяжина кристална нишка, струна. И когато се отдавате на молитвена практика или медитация, тази струна ще звучи във вашето сърце и ще ви дава възможност да се настройвате към Висшите светове.

Това е огромна възможност, необходима на вашата душа, за да напредва. Разбира се вашето външно съзнание може да постави блокажи и препятствия по пътя на осъществяването на тази милост. Затова трябва да блокирате своето външно съзнание, своя плътски ум. Само когато заприличате на малки деца и повярвате в чудесата, които идват при вас от нашия свят, само тогава тези чудеса ще започнат да се проявяват във вашия физически план и в живота ви.

Винаги има пионери, които започват трудното и важно дело. Голямата част стои настрана и наблюдава предпазливо как ще завърши всичко.

Всичко ще завърши много благополучно за вашата планета! Земята ще живее и ще процъфтява!

Необходимо е само да вярвате в нас, Възнесените Владици, и вместо да се съсредоточавате върху тъмните страни на земния живот и пагубните навици, да се устремите нагоре към далечните светове, към Великото Централно Слънце.

Вие ставате това, към което се стремите. Не забравяйте тази проста Истина. Вашият свят е отразен свят и послушно отразява вашето съзнание.

Затова всичко, което е нужно да направите, е да отхвърлите, да отърсите от себе си всички негативни мисли и чувства, всички депресивни състояния. И да освободите място за радостта, която ще дойде във вашия свят чрез вашите сърца, пазещи и поддържащи съзвучието с Висшите светове.

Бях радостен да дойда при вас в този ден и да ви донеса тази радостна вест! И да ви разкажа за новата милост на кристалната струна, която свързва вашите сърца с Великото Централно Слънце.

АЗ СЪМ Сурия, бях с вас.


Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.