Всички промени ще дойдат във вашия свят вътре от вас самите

АЗ СЪМ Гуан Ин. Аз дойдох.

И в този ден ние отново ще поговорим за вечните теми. За непреходното. Защото много суета има във вашия свят, но изключтелно рядко може да се срещне онова, което принадлежи към вечността.

И най-важното, което не ви достига в живота – това е чувството за Божествения, Вечния Закон, който присъства във вселената и пронизва цялата вселена. Тогава, когато можете да възвисите своето съзнание до Божественото, вие се откъсвате от илюзията и сте способни да възприемете това, което е непреходно.

Има качества, които са вечни и които присъстват във всеки от вас. И вие трябва да откривате тези Божествени качества в дълбочината на своите сърца и да ги разпространявате в обкръжаващия ви свят.

Вие чакате да настъпят промени в реалността, която ви заобикаля. Вие предчувствате бъдещите промени и ги очаквате. Сега дойде времето да разберете, че всички промени, които предстоят, ще дойдат във вашия свят в резултат от вашата вътрешна промяна. За тази цел вие трябва да се доближите до Божествената реалност във вашето съзнание.

Когато успеете да навлезете навътре в себе си, да проникнете в тайната обител на своето сърце, тогава ще можете да приближите и промените във вашия свят.

И това е този Път, за който неуморно ви повтаряме. Това е Пътят, който се намира във вашите сърца.

Повярвайте ми, промените, които ще приближат Златния Век на човечеството няма да се случат извън вас. Тези промени ще дойдат от дълбините на вашето същество.

Всичко, което сега съществува във външния свят, ви отклонява от Истината, намираща се във вашите сърца. Потопете се в тишината на сърцето си, почувствайте покоя и блаженството на вечността. От тази точка вие ще можете да получите правилен поглед върху всичко, което ви заобикаля във външния свят.

Тъй като дойдох в края на годишния цикъл, мой дълг е да ви дам представа за настъпващите промени. Вие виждате, че енергиите на обновлението започват все по-активно и по-активно да проникват във вашия свят и във вашето съзнание. И въпросът се състои в това, доколко ще можете да преодолеете външното съзнание и да отдадете предпочитание на вътрешните промени. Сега на мнозина моите слова изглеждат най-малкото странни. Защото аз говоря за промени, които не се виждат с просто око. Аз говоря за фини процеси, които протичат вътре във вашето същество. И тези фини процеси оказват по-голямо влияние и въздействие върху вашия свят, отколкото всякакви външни действия. Всякакви проявления във външния свят – катаклизми, стихийни бедствия, митинги и революции, войни и терористични актове – всичко това е вторично. И всичко това може лесно да се избегне. Стига само да си направите труда внимателно да прочетете нашите Послания и да се вслушвате в съветите, които ви даваме.

Всяко най-фино движение на вашата душа предизвиква неизбежни промени във физическия свят. И ако изпитвате състояния на щастие, любов, умиротворение, вие оказвате влияние на огромни пространства около вас и може би дори на цялата планета. Колкото по-фини са Божествените чувства, които изпитвате, толкова по-голямо въздействие оказвате на обкръжаващия ви физически свят. Това обяснява защо малък брой светци са способни да балансират ситуацията върху цялата планета.

Негативните чувства и мисли също оказват своето въздействие върху физическия свят. За щастие, поради ниските си вибрации, тези енергии не оказват значително влияние, тъй като се разпространяват на малко разстояние. И ако тези негативни състояния на съзнанието не владееха умовете и сърцата на преобладаващата част от намиращите се във въплъщение индивиди, то тяхното влияние би могло да се пренебрегне. Въпросът е в това, че така нареченото масово съзнание преобладава във вашия свят. На сегашния етап от развитието на човечеството това масово съзнание става опасно за по-нататъшната съдба на света. Затова ви се дават съвети как да се освободите от влиянието на масовото съзнание.

Единствено като предпочитате да съзерцавате вечността, която се разкрива във вашите сърца, можете да се избавите от негативните енергии, които са доста разпространени във вашето общество.

Промените са неизбежни, защото са обусловени от повишаването на вибрациите на планетата като цяло. Колкото повече човечеството отстоява стария начин на живот и старите стереотипи на поведение, опирайки се на масовото съзнание и на негативното въздействие на повечето от средствата за масова информация, включително и интернет, толкова на по-сурови изпитания може да бъде подложено то в близко бъдеще. И обратно, ако настъпят качествени изменения в съзнанието на хората, скок в съзнанието по посока на Божествеността, тези промени ще протичат по-гладко.

Остава само да се почака и да се види накъде ще тръгне човечеството този път. През изминалите епохи Аз се въплъщавах на Земята много пъти преди най-тежките изпитания, през които трябваше да премине човечеството. И не само аз, но и много други Същества на Светлината. Сега аз идвам опосредствано, като използвам проводниците на нашия посланик. Но от това ценността на моите съвети и указания не става по-малко значима.

На всички вас ще ви се наложи още в най-близко време да направите окончателен избор по кой път да вървите – по Пътя към Божественото или ще продължите да проявявате волята си в отстояването на пътя, който не води до никъде.

По-ясно и конкретно никога не е говорено. Аз дойдох и ви предупредих за пореден път. Дали е последен?


АЗ СЪМ Гуан Ин, с дълбоко милосърдие и състрадание към вашите души.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)