Всеки ваш акт на служение на всички живи същества намалява вероятността от поредния грозящ катаклизъм

АЗ СЪМ Господ на Света Гаутама Будда, дошъл при вас чрез този Посланик.

АЗ СЪМ дойдох да ви запозная с някои събития, станали и предстоящи да се случат на планетата Земя.

Знаете, че в дадения момент заемам длъжността Господ на Света и тази длъжност предполага поддържане на баланса на планетата Земя.

Съвсем наскоро, в края на 2003 г. Земята се изправи пред сложна ситуация. Трябваше да станат серия гигантски катаклизми във връзка с невъзможността да се балансират отрицателните енергии на човечеството.

Нищо неподозиращото човечество продължаваше да празнува живота. Даваните от нас пророчества и предсказания не тревожеха хората.

Нарушаването на енергийния баланс имаше характер, който би могъл да доведе дори до пълно разрушаване на съществуващата на Земята цивилизация.

Но защо нищо не се случи? Вие можете да говорите за чудо, можете да казвате, че пророчествата не се сбъднаха.

Но чудеса в този смисъл, който вие влагате, няма. За всяко чудо трябва да се плаща.

И ако енергията, обхванала като плътен пръстен планетата, не се поддава на преобразуване и енергията на Светлината не е достатъчно мощна, за да може да балансира превеса на негативната енергия, съществуваща на планетата, трябва да се предприеме опит да се възстанови необходимото равновесие.

Знаете, че предполагаемите събития, свързани със серия глобални катастрофи, бяха предсказани от нас предварително. И ние се готвихме за тези събития. Дарът на Виолетовия пламък, който човечеството получи в края на миналия век, беше един от балансиращите фактори.

И ако Виолетовият пламък беше използван в съответствие с нашите планове, опасността от катаклизми би могла да бъде напълно предотвратена.

Но вие знаете, че това не стана. И през 2003 г. светът стоеше на ръба на разрушението. Сега мога да ви го кажа.

Какво се случи? Защо нямаше катаклизъм, или поне катаклизъм, застрашаващ съществуващата цивилизация.

Като Господ на Света, в чието основно задължение влиза поддържането на баланса за тази планета, аз пожертвах всичките си тела, всичките си постижения. Аз положих пред Олтара всичко, което представлява моята индивидуалност.

А доколкото Светлината, която притежавах, беше огромна, тя се оказа достатъчна да предотврати катаклизмите.

Ще попитате защо е било нужно да се принесе такава жертва? Нали душата на човека е безсмъртна и човечеството би продължило съществуването си на финия план на тази планета.

Възлюбени, човечеството в своята маса не е готово за съществуване на финия план. И лишено от физическа платформа, в своето развитие то би се отдалечило на милиони години от предвидения Божествен план.

Затова моята жертва беше напълно оправдана и тя се случи. Вие имате възможност да живеете.

Но милостта на Бог няма граници и по решение на Кармичния Съвет на Великото Централно Слънце по матрицата на моя животопоток бяха възстановени всичките ми тела. За възстановяването на тези мои тела беше използвана енергия от каузалното тяло на възлюбения Санат Кумара.

Аз възкръснах като птицата Феникс. И получих възможност отново да служа на всички живи същества на планетата Земя.

Всички чудеса, ставащи в тази Вселена, се случват благодарение на саможертвата и Служението на цялата Йерархия на Светлите Същества. И всяко същество, намиращо се на по-високо ниво на развитие на съзнанието, е готово да се пожертва от любов и състрадание към онези живи същества, които са на по-ниски нива на развитието си.

Разказах ви това, за да се замислите върху постъпките си. Всеки от вас може да внася своята лепта във формирането на плътната енергийна кора от отрицателна енергия. И всеки от вас може да съдейства за стопяването на тази кора, обвиваща планетата Земя. Всичко зависи от вас, възлюбени. Виждате, че Небесата правят всичко, което е по силите им. Но замисляли ли сте се, че може да настъпи пределът на Божествената милост?

Аз дойдох да ви кажа, че Светлината, която пожертвах за стабилизиране положението на Земята, изчерпа енергийните си възможности.

От този момент от всеки от вас ще зависи натрупването на какви енергии ще преобладава в аурата на Земята в близко време.

За да се предотврати занапред голямото напрежение, което може да доведе до глобален катаклизъм, ние взехме решение да допуснем по-малки катаклизми, подобни на земетресението в Южна Азия и предизвиканото от него цунами в края на декември миналата година.

Затова всеки път, когато през тази и следващите години ще стават природни катаклизми, стихийни бедствия, техногенни катастрофи, войни, терористични актове, социални взривове, екстремални климатични условия, нека това ви послужи като напомняне за сложната ситуация на планетата Земя и за отговорността, която вие носите за бъдещето на тази планета.

Давам си сметка, че твърде много хора на планетата Земя са неспособни да разберат връзката между техните действия, мисли и чувства и ставащите на Земята катаклизми. Но същият закон, който действа в тази Вселена, е в сила и на тази планета.

Онези от вас, които имат по-развито съзнание, трябва да служат на индивидите, които още не са достигнали нивото на осъзнаване на тясната взаимовръзка между всичко съществуващо на тази планета.

Затова в тези диктовки повтаряме отново и отново за отговорността ви за вашите мисли, чувства и дела. За всички постъпки, които извършвате в живота си. За изразходването на всеки ерг Божествена Енергия.

И както винаги, върху онези, които имат по-високо съзнание, ляга по-голямата част от работата и отговорността за стабилизацията на положението на Земята.

Дойдох при вас през този месец Уесак, когато не само будистите, но и хората в много страни по света отбелязват моя рожден ден и моето просветление, и сливането ми с Вечната Светлина.

Сега към тези събития можете да прибавите деня на новото ми раждане, когато получих възможност да продължа своето Служение на човечеството, благодарение на оказаната ми милост и на покровителството и помощта, оказани ми от Санат Кумара, моя вечен Гуру и най-близкия ми Владика.

Надявам се, че във вашите общности винаги ще преобладава дух на взаимопомощ, подкрепа и Служение.

Всеки ваш акт на Служение на ближния, Служение на всички живи същества повишава вибрациите на планетата Земя и намалява вероятността от поредния заплашителен катаклизъм.

Съдете за своя духовен напредък не по количеството часове, проведени в молитви и медитации. Съдете за него по помощта, която оказвате на всички живи същества, в това число на хора, животни и растения. Съдете за духовното си израстване по мислите и чувствата, които преобладават в съзнанието ви.

Това ще са и плодовете, по които Иисус призоваваше да съдите.

Сбогувам се с вас.

АЗ СЪМ оставам в света. Гаутама.