Всеки от вас влияе върху ситуацията на планетата Земя

АЗ СЪМ Ланело, дошъл отново чрез този Посланик!

АЗ СЪМ дойдох, за да ви дам възможност да се запознаете с моите мисли и моя поглед върху текущата ситуация на Земята. Това се отнася за тази планета и за страната, на езика на която даваме диктовките.

Ситуацията в света в сегашния момент сякаш не предвещава нищо неочаквано. Но в недрата на Земята протичат скрити процеси, които се проявяват като активна вулканична дейност и различни катаклизми.

Връзката между земната кора и нивото на човешкото съзнание е много силна. По броя на подземните трусове и земетресения, по тяхната сила и честота можете да съдите за съществуващото напрежение в близкия до Земята фин план.

Земята е много чувствителна към всичко, което става в съзнанието на земното човечество, към колективното съзнание на човечеството.

Земята може да се разглежда като материнско тяло, общо за всички еволюции, населяващи планетата Земя. И както майката винаги чувства, дори на значително разстояние, всякакви опасни ситуации, в които се намират децата ѝ, така и Земята реагира на опасните състояния на съзнанието на своите деца. За да бъде аналогията пълна и завършена, представете си как Майката-Земя започва да се тревожи, когато нейните неразумни деца допускат в съзнанието си много големи изкривявания под формата на несъвършени мисли и чувства. Както всяка майка, Майката-Земя започва да се тревожи и да се вълнува за своите деца и това се изразява в увеличаване на земната активност.

Затова колкото повече хора запазват високо ниво на съзнание и изпращат своята Любов и благодарност на Майката-Земя, толкова по-спокойно ще стават измененията в очертанията на континентите и океаните на Земята, които неминуемо настъпват.

Всяка нова Раса, която идва на Земята, трябва да получи нов континент, където да се развива и процъфтява.

Трябва да разберете, че настъпва епоха, когато във въплъщение ще дойде новата, Шеста Коренна земна Раса. Засега тази Раса живее на съществуващите в момента континенти, но по-нататък, когато тази Раса заеме водещо положение по влиянието си върху еволюцията на Земята, тя ще получи свой континент, който Земята ще роди на мястото на сегашния океан. Съответно старите континенти Европа, част от Азия и двете Америки постепенно ще отидат под водата заедно с градовете и населяващите ги хора. Този процес може да се извършва постепенно и безболезнено в продължение на хиляди и десетки хиляди години, а може да се извърши и мигновено, така както потъна под водата континентът Атлантида с остатъка от Четвърта Коренна Раса, която със своето поведение доведе до това, че катастрофата придоби глобален характер. Практически целият континент, по-голямата му част, потъна под водата за броени дни. За това кратко време, дадено от природата, не беше възможно да се спаси някой дори при наличието на съвършени кораби и летателни апарати.

Цялото спасение зависи само от нивото на вашето съзнание. Ако съзнанието ви е на достатъчно високо ниво, за да можете да осъществявате връзка с Възнесените Учители, вие предварително ще бъдете предупреждавани за предстоящите катастрофи и ще имате възможност да построите кораб или предварително да се преместите на нова земя.

Затова, ако нивото на масовото съзнание на човечеството може в близко време да се издигне на по-високо стъпало, тогава неизбежните катастрофи ще протичат постепенно и безболезнено, ще се разсрочат в значителен период от време. Но ако човечеството предпочете да продължи да експериментира със свободната си воля и не се вслуша в гласа на Божествения разум, тогава катаклизмът ще приеме по-рязък и разрушителен характер. На развълнувалата се за своите деца Земя няма да ѝ струва нищо да потопи под водата цял един континент като Европа за едно денонощие.

Разбирам, че ви е трудно да повярвате в опасността, която ви грози, защото през целия си живот не сте изпитвали нищо подобно. И паметта на човечеството пази легенди за потъването на Атлантида заедно със стотици хиляди населяващи я хора като нещо твърде фантастично, за да може да му се вярва.

Но когато вашето съзнание достигне определена степен на развитие, тогава ще можете да осъзнаете реалността на тези легенди и даже ще можете да си спомните своите въплъщения на континента Атлантида, и ако сте били потопени заедно с целия континент, вие и досега ще изпитвате неосъзнато безпокойство при всички земетресения, които се случват по време на сегашния ви живот. Ако по времето на Атлантида сте били от хората, повярвали на гласа на пророците и предварително сте напуснали потопените земи, такива хора и до сега много внимателно се вслушват в гласовете на всички пророци и се опитват да вземат под внимание в живота си идващите чрез тях предупреждения.

Ако ви бъде казано предварително какво може се случи на Земята в близко бъдеще, това може да предизвика паника сред хората, които много добре помнят, че пророчествата понякога се сбъдват. Но всяка паника е небожествена и ще доведе до още по-голямо вълнение на Земята. Затова в пророчествата, които се обявяват на широката аудитория, никога не се говори нищо конкретно за мястото и мащаба на предстоящата катастрофа.

Има обаче хора, които дори в един много слаб намек са способни да съзрат сериозно предупреждение и да започнат молитвената си работа за неутрализация на отрицателните енергийни сгъстявания, предизвикани от мислите и чувствата на човечеството на Земята, които са достигнали застрашаваща концентрация. Такива хора се опитват също да успокоят развълнуваната Майка-Земя с Любовта си, която те изпращат от своето сърце право в сърцето на Майката-Земя.

Много често усилието на тези хора е достатъчно, за да се предотврати напълно катаклизма или да се намалят последствията до минимални проявления.

Към казаното мога да добавя само това, че всеки от вас влияе върху ситуацията на планетата Земя.

Вие може дори да не се молите, а просто в съзнанието си да спирате потока отрицателна енергия. Да затваряте в сърцето си отрицателните спирали и да ги преобразувате с неговата Любов в листенца на рози.

В ежедневието си постоянно се натъквате на такива ситуации, които карат Майката-Земя да се вълнува. Постарайте се мислено да вземете такава ситуация в сърцето си и да преобразувате нейните последствия. Не осъждайте хората, които създават около себе си отрицателни проявления и участват в тях. Тяхното съзнание е в помрачено състояние и те не могат все още да осъзнаят вредата, която причиняват на Земята и преди всичко на себе си. Позволете на Бог и на Кармичния Закон да ги научат как да се подчиняват на Божествения Закон. Вашата задача, ако сте свидетел на отрицателна, разрушителна ситуация, е да опитате да поемете върху себе си преработката на отрицателната енергия, която се отлага във физическия, астралния и менталния план по време на неправилните действия на другите хора. Те не знаят какво творят, но вие знаете. Затова не внасяйте със своето осъждане допълнителна отрицателна енергия в общия мътен поток. Не захранвайте със своята енергия несъвършенството. Просто изземвайте цялата енергия от несъвършенството и се опитвайте да преработите образуваната отрицателна енергия с помощта на чакрите си или с молитви. Повярвайте, по този начин ще постигнете много по-добър резултат, отколкото ако наставлявате неуправляемото и разлудувалото се дете на Земята.

Пророчеството е произнесено и дай Бог то да не се сбъдне.

АЗ СЪМ Ланело.