Всеки ден молете Бог да бъде с вас и да ръководи целия ви живот

АЗ СЪМ Шива!!!

АЗ дойдох!

Днес! В този ден!

Аз се радвам, че благодарение на Божествената милост отново успях да дойда, за да дам своите наставления, които уверен съм, ще ви помогнат в това сложно за човечеството на Земята време.

И така. АЗ дойдох.

Сега, след като малко свикнахте с моите енергии, аз трябва да кажа главното, поради което моето днешно идване беше осъществено.

Всички вие, които четете нашите Послания в продължение на всичките тези години, вече сте запознати с основното Учение, което даваме. И това се отнася за Учението за избора и Пътя.

Много, твърде много души са въплътени сега на Земята.

За всяка душа настъпва време, когато трябва да направи избор. И този избор ще определи нейната по-нататъшна съдба, онова енергийно ниво, на което тази душа ще продължи своята еволюция или ще я прекрати.

Божествената милост е безгранична. И сега във въплъщение се намират огромно количество душѝ, за много от които това е последната възможност да продължат еволюционното си развитие.

Разбира се, почти всички душѝ вече са направили своя избор. И разбира се, много е трудно понякога сред обкръжаващата суета да се разбере цялата реалност и сериозност на направения избор.

Вие можете да разберете колко непоносимо тежко е понякога да се гледа как много хора буквално се погубват, погубват своите души. Енергиите, които се намират в техните аури и които са резултат от поредица избори в минали въплъщения, буквално принуждават индивидите да правят неправилни избори.

Именно за да помогнем поне на малцина индивиди все пак да променят своята съдба, ние продължаваме да идваме и да даваме нашето Учение.

Много е трудно да се разберат многото прости Истини, които ние даваме. Защото много Истини са достъпни за разбиране само на определено енергийно ниво. За достигането на това ниво е необходимо известно уединение и откъсване от влиянието на масовото съзнание. Твърде малко са хората, които разполагат с такъв разкош като наличие на възможност за уединение и откъснатост от влиянието на негативизма, който преобладава в света.

Ще ви кажа нещо повече. Щом хората се откъснат от суетата на ежедневния си живот и имат възможност поне няколко дни да прекарат в уединение и молитва, самото състояние на приближаване към Божественото предизвиква у тях страх и дискомфорт.

Изглежда сякаш се приближавате към Бога, вибрациите ви се повишават, съзнанието ви се извисява, обаче дискомфорт, потиснатост и страх започват да обхващат вашето същество в плътен пръстен.

Защо, възлюбени?

Защото именно затова се намирате в негативна среда, тъй като вашите кармични енергии ви привличат към тази среда. И попадайки благодарение на Божествената милост в по-хармонична обстановка, вашите кармични енергии се надигат и ви лишават от възможността да се насладите на общуването с Бога, който се намира вътре във вас.

Твърде много духовно търсещи хора, сблъсквайки се с необясними състояния на своето съзнание в момента, в който сякаш се приближават към Божествения свят, от страх спират духовните си практики и се връщат в обичайната обстановка, свойствена за масовото съзнание.

Възлюбени, аз дойдох да ви кажа, че в днешно време от Божествения свят ви отделя пропастта на разумността.

Много е трудно да ме разберете, защото се намирате в обърнат свят, несъвършен свят, буквално в клоака.

Обаче ви моля просто да ми повярвате. Просто да продължите вашето движение въз основа на Вярата и Любовта.

Винаги е трудно да се върви в непрогледна тъмнина и лошо време. Обаче ако започнете да се движите в избраната посока и продължавате да вървите, превъзмогвайки себе си, след известно време ще видите светлината на изгряващото слънце и всичко около вас ще започне да се променя и да оживява.

Повярвайте ми, че е трудно в самото начало да се измъкнете от пелената на обкръжаващата ви мъгла на илюзията. Когато проблясъците на изгряващото Божествено съзнание започнат да осветяват със светлината на разума полумрака във вашето същество, вие придобивате способност да различавате Светлината от мрака, реалността от илюзията.

На всички вас не ви достига вяра и устременост. Именно по тези основни, необходими по пътя качества нанасят главния си удар противоположните на нас сили чрез средствата за масова информация, чрез телевизията и интернет.

На вас ви подхвърлят сурогати и вие не можете да различите Божествената Светлина от светлините на рекламите, истинските ценности от фалшивия блясък на масовия празник.

И само малцина сред вас са способни да противопоставят на илюзорните сили своята преданост и устременост.

За едно въплъщение не е възможно да се придобият онези качества, които да доведат вашата душа до освобождение от оковите на илюзията. Обаче ако не започнете да култивирате в себе си тези качества, вие рискувате никога да не се измъкнете от капана на илюзията.

Представете си, че се намирате в школата на мистериите. Всички жители на планетата Земя се намират в гигантска школа за посветени.

И вие, всеки един от вас, можете да разчитате единствено на своите собствени сили. Вие срещате опасности всеки ден. И всеки ден правите вашия избор, единствения избор – Божественият свят или илюзорният свят. Милиони различни избори, същността на които се свежда само до един избор – вие избирате вечността или избирате тленността.

И така, целта на моето днешно идване беше да насоча вашето същество към реалния свят.

Вие трябва да посвещавате всеки ден от живота си само на едно нещо – на Бога. На Бога, който пребивава вътре във вас и на Бога, пребиваващ във всяко живо същество.

Само една мисъл трябва да бъде с вас при събуждането ви: „Аз съм с Бога!“

Тази единствена мисъл е способна да ви пази от илюзорните сили през целия ден.

Само постоянното съсредоточаване върху Бога може да ви измъкне от мрежите на илюзията.

Неуморно, всеки ден молете Бог да бъде с вас и да ръководи целия ви живот, всички ваши избори.

Единствено Бог е способен да помогне на вас, на вашата душа в този сложен период, в този здрач на човешкото съзнание.


АЗ СЪМ Шива!