Времето на жътвата

АЗ СЪМ Шива!

Аз отново дойдох!

За да се състои нашето общуване, моля, издигнете съзнанието си на необходимото ниво.

Напълно си давам сметка, че във ваше време малцина са тези, които са способни да извисят своето съзнание до онова ниво, на което ще бъде възможно да се възприемат енергиите на Възнесените Владици.

Да, възлюбени, вашият свят до такава степен се е откъснал от Божествения свят, че всеки път на Нас ни е все по-трудно и по-трудно да открием онези сърца, които са способни да възприемат Нашите енергии и следователно да уловят смисъла на даваното от Нас Учение.

За съжаление, това, което се случва в света сега, може да бъде сравнено с тотален култ към златния телец.

Всичко около вас, особено в големите градове, са само декори на фона на които ви поднасят тази единствена господстваща в света религия, а именно: религията на преклонение към златния телец.

Ние много пъти в десетки Послания казвахме, че обкръжаващата ви илюзия послушно следва вашето съзнание. Обаче и вашето съзнание се формира от обкръжаващата ви илюзия.

Затова, ако постоянно се намирате в голям град вие не можете да избягате от обкръжаващите ви вибрации. Вие послушно следвате начина на живот и стереотипите, които ви заобикалят.

Иска се голяма вяра и сила на волята, за да противостоите на влиянието, което оказва върху целия свят и особено върху жителите на големите градове цивилизацията, която се е формирала сега на Земята.

Ако постоянно се намирате в среда, където звучи нехармонична музика, където пред очите ви постоянно се мяркат неправилни образци, където постоянно се разпалват желанията да притежавате тела и вещи, то вашите вибрации са постоянно на това ниво, от което е невъзможно да чуете Бог. На това ниво на вибрациите е невъзможно да различите кое е добро и кое е лошо.

Вие се намирате в тресавището на масовото съзнание. И ако само за малко сте навлезли в тресавището, тогава имате шанс да се измъкнете, да изкочите от блатото. Но ако сте потънали в тресавището до шията, тогава надежда за спасение практически не е останала.

Милиони жертви на култа към златния телец ежегодно попълват сметището на историята.

Ако се замислите, това е най-голямата катастрофа в историята на човечеството.

Обаче Ние предупреждавахме и давахме своите препоръки още преди 10 години, когато едва започвахте да навлизате в тресавището.

Вие имате свободна воля. И по закона за свободната воля вие направихте своя избор. А изборът беше прост и очевиден – вие избирате да се покланяте на Бог или избирате да се кланяте на златния телец.

Вие избирате вечния живот или избирате да останете в тленния свят с цената на своята индивидуалност.

Тъй като вие лишавате душата си от необходимата й Божествена храна, а продължавате да я храните със сурогатите, които услужливо ви пробутват жреците на култа към златния телец 24 часа в денонощието чрез телевизията, интернета, развлеченията и удоволствията, вашата душа постепенно умира.

И настъпва момент когато вече нямате душа. Вие ставате биоробот. И пред вас няма бъдеще.

Всичко се определя, възлюбени, от избора, който правите.

И ако избирате илюзорния свят, по своята свободна воля, разбира се, то в него и ще останете.

Ако вярвате, че имате само един живот и се опитвате да получите всички удоволствия в този живот, ще получите тези удоволствия в замяна на самия Живот.

Вие продавате душата си на дявола. Заради външния блясък и удоволствията вие се лишавате от възможността да продължите Живота.

Едва ли един човек на хиляда от живеещите в големите градове ще може да продължи своята еволюция като индивидуализация на Бога.

Всички останали или вече са мъртви в духовен смисъл, или са безнадеждно болни и душите им се намират в предсмъртно състояние.

Този сладък и толкова весел и безгрижен култ към златния телец за кратко време събра милиони жертви, положени пред олтара на служенето на златния телец.

Е, в крайна сметка Ние от своя страна направихме всичко възможно, за да укажем другия възможен път за развитието на човешката цивилизация.

Обаче времето е неумолимо. И настъпи моментът за окончателен избор.

Всеки избира сам: смъртта или живота.

На природата и се налага да се освобождава от индивидите, които не са способни за по-нататъшна еволюция.

Настъпва времето на жътвата. Жътвата идва.

Зърната се отделят от плевелите.

Всичко, което е готово да продължи еволюцията си, грижовно се събира в Божиите хамбари.

Всичко, което не е готово да продължи еволюцията, остава на сметището на историята.

Затова Аз използвам тази последна възможност, за да могат поне няколко човека да ме чуят и да се върнат към вечния Живот.

Абсолютно всички препоръки бяха дадени в Нашите Послания, които давахме чрез нашия посланик.

Само мъртвият може да не чуе.


АЗ СЪМ Шива!


 

Аудиозапис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)