Време за избор

АЗ СЪМ Санат Кумара, отново дошъл чрез моя Посланик. АЗ СЪМ дойдох спешно, за да ви предам важно съобщение, отнасящо се за вашата планета, която преживява сложно време. Чувате ли ме?

АЗ СЪМ Санат Кумара, когото вие знаете като Стария като Времето[1], този, който дойде на вашата планета в най-тъмното време и не я напуска и до ден днешен.

АЗ СЪМ този, който е най-грижовният ваш баща. И като ваш баща аз дойдох, за да дам послание, отнасящо се до времето, в което живеете.

Всички вие се намирате в състояние на преход на вашето съзнание на по-високо ниво. Всички вие трябва да извършите преход в съзнанието си. Но сред вас има такива, които не желаят да следват еволюционния път на развитие. Те задържат хода на еволюцията и затова за тях настъпва времето, за което предупреждавахме.

Всякакви изменения на планетата са възможни само когато те са одобрени от висшия направляващ и координиращ орган на тази Вселена. И ето аз дойдох, за да ви дам разяснение, което се получи току-що и което се отнася за планетата Земя и нейната еволюция.

Онези от вас, които не успеят до края на тази година да преодолеят в себе си качествата, които не им позволяват да се напредват по пътя, ще бъдат специално и настойчиво подбутнати към развитие.

За съжаление, онези от вас, които най-много от всички имат нужда от това мое послание, едва ли четат диктовките, които даваме чрез нашия Посланик. Но на финия план те ще получат това предупреждение чрез онези, които четат нашите послания.

Нашето предупреждение прозвуча във вашия физически свят и следователно всеки може и трябва да го чуе, независимо дали възприемате нашите думи с вашето външно съзнание или не. На вътрешния план вие ще получите нашето послание. И пред вас ще стои избор: да следвате еволюцията или да продължавате да ласкаете своето его и да се забавлявате в илюзията.

Сред вас има такива, за които космическата възможност не е настъпила. За тях все още има време и те могат да продължат своето развитие. Но има и такива, които са изпуснали всички срокове и аз давам днешното послание за тях.

Вътре в себе си вие знаете за кого се отнася това послание. Вие изпускате една след друга космическите възможности. И си мислите, че можете безкрайно да се отклонявате от пътя на развитие, който ви е определен. Е, настъпи времето, когато ще бъдете много настойчиво подбутнати да вземете окончателно решение и да изберете или да продължите да се развивате, или сами да сложите кръст на по- нататъшното си развитие.

Бог е много милостив. И онези, които не желаят да следват установения в тази Вселена Закон, Той просто ги оставя да се оправят сами. И онези задънени разклонения на еволюционното развитие, които се срещат на някои острови в океаните, продължаващи да седят пред огъня и да дъвчат своята порция месо, някога отдавна също са направили своя избор. Същият избор, който стои пред вас сега.

В съответствие с новата милост вие ще направите този избор осъзнато. В своето външно съзнание ще знаете окончателния избор, който ще направите. И ние ще ви оставим на спокойствие. Еволюцията ще престане да съществува за вас и вие ще се търколите по низходящата стълба много хилядолетия назад.

И още към края на този си живот вие ще наблюдавате плодовете на своя собствен избор.

Всички вие се намирате на различни стъпала на еволюционното развитие.

Сред вас има представители на Третата, Четвъртата, Петата и вече на Шестата коренни раси. Сега настъпи време за избор за онези, които трябва да преминат на следващото стъпало, но не могат да направят това поради собствения си мързел и нехайство. Аз говоря за онези представители на Петата коренна раса, които не бързат да поемат по възходящата стълба и продължават да живеят така, като че ли нищо не се случва в света. Като че ли времето не се е изменило и всички процеси не са се ускорили.

Вие трябва до края на тази година да бъдете наясно със себе си и да разберете как възнамерявате да съществувате по-нататък.

Вашето време дойде не защото сте изостанали от своето развитие. С вашия интелект всичко е наред, но вие сте изостанали по показателите за развитие на своите души. И изборите, които правите, все повече и повече ви отдалечават от еволюционния път на развитие и ви принуждават да се плъзгате по лукавия път, пътя на развитие на плътския ум. И вашият интелект в този случай не ви служи по най-добрия начин. Вие се опитвате от позицията на вашия ум да решавате сложни Божествени задачи. Но Божествените решения идват само когато се отказвате от земната човешка логика и подчинявате себе си, цялото свое същество на Служение на Висшия Закон.

И така, аз дойдох днес с не много радостна вест. И за да уравновеся баланса на енергиите във вашето съзнание, искам да дам друга информация, която има по-радостен характер.

За онези от вас, които са избрали еволюционния път на развитие и следват този път независимо от всички трудности, с които се сблъскват в живота, аз донесох вест за нова възможност и нова милост. За вас се отваря възможност за ускорено развитие на съзнанието ви. Мнозина от вас още към края на тази година ще забележат колко бързо ще се измени съзнанието им и тези изменения ще привличат към вас хората, които следват същата посока с вас. Вие ще можете да се познаете един друг по горенето на очите, по биенето на сърцата си, по онова удивително и щедро себеотдаване в Служение на целия Живот.

Вие ще можете да се обединявате върху нови принципи и да строите живота върху основата на законите, които съществуват на Небесата.

За вас ние подготвяме на финия план нашите проекти за Общините. И вие ще можете, обединявайки се във физическия план, да служите като първообрази на новите селища, новите общини, новите градове.

Аз се радвам да завърша днешното послание на тази радостна нота!

Винаги, във всички времена е съществувала възможността за избор. И едни хора са избирали един път, други са предпочитали да направят друг избор.

И това е същият онзи процес, който е описан в Библията като процес на отделяне на зърното от плевелите[2].

Просто времето се измени и този процес, който по-рано е заемал много животи, вие ще можете да наблюдавате в продължение на един ваш сегашен живот.

Аз ви пожелавам да правите само правилни избори в живота си и да следвате пътя на еволюционното развитие.

Бог да е с вас!

АЗ СЪМ Санат Кумара.

 

 


 

[1]В Библията – Старият по дни. Вж. Даниил 7: 9, 10, 13, 14

[2]Матей 13:25-30, 36-43.