Време на промяна

Санат Кумара

АЗ СЪМ Санат Кумара и идвам в този ден за да съобщя на света за новата възможност, новата диспенсация, която Небесата решиха да дадат чрез нашия нов руски посланик Татяна.

За мнозина такъв поврат на събитията ще бъде неочакван и мнозина ще изпитат противоречиви чувства, четейки това послание. Но ние не заставяме никого да вярва или да не вярва в това, което ще бъде казано. Нашата задача е да ви дадем тези знания, ваша свободна воля е да ги приемете или не.

Времето се измени, настъпи Нова Епоха. Световете се приближиха един към друг. Това, което само преди няколко години, дори още през миналата година, изглеждаше неосъществима мечта, сега се превръща в реалност. Ние получаваме възможност да говорим чрез мнозина и използваме тази възможност.

Ситуацията на Земята продължава да се нагнетява. Повишава се нивото на вибрациите на планетата. На Земята идват нови енергии. Голяма част от човечеството усеща тези енергии във вид на невъзможност и безсмисленост да продължава да се лута по същите пътечки в тъмнината, които то е следвало много и много хилядолетия.

Това се проявява като чувство на неудовлетвореност, сърдечна тъга и очакване на нещо, което ще се случи едва ли не всеки момент. Най-чувствителните хора са изгубили интерес към своите обикновени занимания. Като че ли нищо от това, което преди е изглеждало значимо и е представлявало смисъл на живота, днес няма ни най-малко значение. Всички предишни занимания: празно пилеене на времето с приятели, гледане на безкрайни сериали, търсене на нови празни забавления изглежда са изгубили всякакъв смисъл. Всичко това напомня за външния блясък на празничната украса, останала след изминалия празник. Днес всичко това вече е лишено от смисъл.

Най-чувствителните хора долавят в сърцата си предчувствието за Новия Свят, този който трябва да дойде на мястото на стария и отживял времето си. Както и да се опитва човешкото съзнание да се вкопчи в обичайното ежедневие, в традициите на старото, било то религиозни, обществени или семейни традиции, всичко това ще бъде пометено от ветровете на настъпващите промени. Няма смисъл да се оказва съпротива на тези промени, защото всичко в този свят е подчинено на Божествените цикли. Свободната воля в действителност е ограничена от времеви и пространствени рамки.

Човешкото, смъртното съзнание, ограничено от рамките на материалния свят, мисли, че всичко в този свят е подчинено на волята на човека или на волята на човешките лидери.

Не! Има време за разхвърляне на камъните. Има време за събиране на камъните.

Ако раковият тумор се настани в човешкия организъм, здравият организъм започва да се освобождава от болните клетки. Точно такъв е принципът, действащ в тази вселена.

Ако която и да е човешка цивилизация се съсредоточава единствено върху това, да удовлетворява личните си интереси, ако тя мисли само за получаване на удоволствия от този свят, то такава цивилизация подлежи на унищожение, точно както раковия тумор може да бъде отстранен по хирургически път.

Съпротивлението в този случай е безполезно. Всичко, което не може да усвои Новото Съзнание, принципите на Общото Благо, Доброто, Сътрудничеството, ръководството на Бог, ще бъде пометено от лицето на Земята по начин, подобен на неотдавнашното земетресение и цунами, унищожили няколко хиляди души за броени часове.

Спрете стремежа си за получаване на удоволствия в този свят. Има значително по-големи удоволствия, достъпни за ония, които откриват своето сърце и своя ум за вибрациите на Висшите Светове.

Няма нищо извън самите вас, от което да се нуждаете. Цялото Божествено знание и съвършенство се намира във вас. Търсете това съкровище в своето сърце, търсете този вход към несметните богатства, които се намират вътре във вас.

Но за този вход трябва да се заплати и цената за него е вашето его. Вие трябва да се разделите с тленната част на своето аз, със всички натрупвания в своя електронен пояс – буквално въжета, които ви привързват към Земята, към плътния план на тази планета.

Тъгата, която мнозина от вас изпитват сега, е верен признак, че сте уморени от удоволствията на този свят и сте готови за съприкосновение с фините светове.

Всичко, което ви трябва, е просто да направите избор и да прекрачите в безпределността, отказвайки се от вчерашния външен блясък, да направите крачка към реалността. Отначало една, после втора и да вървите без да се спирате към вашето реално Битие, към това, което сте в действителност.

Няма нищо извън вас, което да задържа придвижването ви към висшата реалност. Вие сами себе си задържате.

Нима не можете да се справите със своя двойник, лутащ се в този нереален свят хилядолетия и хилядолетия въплъщения?

Пред вас няма друг Път. Вие или трябва да направите своята крачка към непреходната реалност, или да прекратите своето съществуване като индивидуалност. Здравият организъм сам се избавя от раковите клетки в него. Образно казано, вие всички живеете в Бог и си мислите, че Бог ще ви позволи да живеете по вашите измислени закони. Не, казвам аз. Той просто ще се освободи от всичко, което не съответства на Неговата Воля и на Неговия Закон.

Помислете върху това, което ви казах. Надявам се на следващи срещи с вас чрез този посланик или който и да е друг, който подготви своя храм и ме приеме като свой гост.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.