Вие трябва постоянно да анализирате последствията от своите действия и да не се опитвате да учите там, където смесват вашето учение с боклука

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас в този ден чрез нашия Посланик. Аз дойдох, за да дам поредната порция от нашето Учение, която трябва да усвоите, тъй като е дошло време за това. Времето е такова, че всяко проявление на Божествеността, с което се сблъсквате в живота си, става празник за душите ви. Защото вашите души са закопнели за Божествения свят, от който са дошли и където е време да се връщат. Затова аз винаги се радвам много, когато ви предам вест от Божествения свят и също много се радвам да дам малки наставления.

Зная, че много от вас ме обичат и разговарят с мене. Почти винаги, когато сте настроени на моята вълна, аз мога да чувам и да възприемам вашите мисли. Защото такова е моето Служение. По този начин аз познавам мнозина от вас. И зная проблемите, с които сте обременени. Затова много би ми се искало да направя всичко възможно и зависещо от мен, за да ви обясня корените на вашите проблеми и да ви придам импулса, който ви е нужен, за да можете да преодолеете в себе си причините за вашите трудности.

Затова днес ще поговорим за онова, което е актуално и важно за мнозина от вас. И то е свързано с взаимоотношенията ви с хората около вас в живота ви, които не разбират и не приемат вашите поучения, вашите наставления, вашия начин на живот и мирогледа ви. За съжаление всички хора се намират на съвсем различни етапи на развитие. И по нивото на своето съзнание много от вас принадлежат на вече отминалата Четвърта Коренна Раса. Повечето от вас принадлежат към различни подраси на Пета Коренна раса. Има и неголям брой индивиди, които принадлежат към последната, заключителна подраса на Пета Коренна Раса, и още по-малко индивиди, които принадлежат към Шестата Коренна Раса, чието време още не е настъпило, но първопроходците на тази раса, особено нетърпеливите, предприемат своите пробни въплъщения сега.

Това, което се отнася до историята на развитие на расите, е предмет на дълго обсъждане и няма да е предмет на тази диктовка. Всичко, върху което искам да ви обърна внимание, се отнася до неоспоримия факт, че всички вие сте на различни стъпала на своето еволюционно развитие. И затова разликата във вашето съзнание често е толкова голяма, че понякога като че ли говорите на различни езици, толкова се различават и сферите на вашите интереси и нивото на вашето съзнание. Затова, когато у вас за пореден път възникне желание да започнете да давате учение или да пропагандирате своите възгледи сред онези, които по ваше мнение имат нужда от проповед, спомнете си моята диктовка и словата на Иисус: „ Не хвърляйте бисерите на свинете”[1].

Всичко, което се дава, трябва да бъде според нивото на съзнание. Много неща, които изглеждат за вас толкова очевидни, че вече сте престанали да им обръщате внимание, могат да хвърлят в шок хората, които са далече от вашите възгледи. Още по-лошо, това може да предизвика у тях цяла гама отрицателни чувства и дори действия. И как мислите, върху кого ще падне в този случай кармата от тези негативни прояви? Ако все още не сте се досетили, аз ще ви подскажа: кармата ще падне върху вас. Защото този, който се намира на по-високо стъпало на еволюционното развитие, носи цялата кармична отговорност не само за своите действия, но и за действията на хората, които е провокирал към неправилни постъпки.

Това не означава, че хората съвсем се освобождават от карма за своите неправилни действия. Аз исках само да кажа, че по-голямата част от кармата ляга върху вас, защото вие сте ги провокирали към неправилни действия. Затова преди да проповядвате и давате на когото и да е съвети как да постъпва в живота си, много пъти премислете струва ли си да правите това.

Вашата отговорност е правопропорционална на стъпалото на еволюционната стълба, на което се намирате.

Това не означава, че трябва да се затворите в себе си и да спрете да общувате с хората и да говорите с тях на духовни теми. Просто трябва постоянно да анализирате последствията от своите действия и да не се опитвате да учите там, където могат да смесят вашето учение с калта.

Помислете над моите думи. И винаги помнете, че най-добър пример ще бъде вашето поведение в живота, как реагирате на тези или онези житейски ситуации и неуредици. Цялата ваша проповед се заключава във вашите постъпки. И по плодовете на постъпките ви хората ще разпознаят във вас човека, в когото си струва да се вслушват и с когото следва да се съветват. И така, аз отново клоня към това, че единственият човек в този свят, с когото трябва твърдо да се заемете, това сте вие. И вие самите сте най-достойното приложение на всички ваши сили и способности.

Не мислете за това, че някой постъпва неправилно, и не мислете как трябва да постъпва той. Съсредоточете се върху себе си и помислете защо ви дразнят постъпките и думите на другите хора. Не е ли затова, че всичко, което ви дразни, присъства в самите вас като проявление на миналите ви неправилни постъпки.

Заобикалящият ви физически свят е огледало, в което се отразява вашето несъвършено съзнание. Затова би било естествено да се предположи, че ако някой постоянно среща невежество и неразбиране в своя живот, то тези качества присъстват в него самия. И ако постоянно сте подложени на злобни нападки от други хора, то във вас присъства тази негативна енергия, която кара хората да действат така по отношение на вас.

Ние много пъти сме разглеждали този въпрос. И вие навярно много пъти вече сте чували и чели всичко това. Но вашите мисли, вашите собствени мисли, които ми изпращате, ме карат отново да ви повтарям това кратко Учение и да ви напомням за Истините, които вие добре знаете, но кой знае защо не рискувате да ги приложите към себе си.

Аз съм щастлив от предоставената възможност да ви повторя това Учение. И ще се радвам още повече, ако някой от вас може да приложи това Учение на практика. И дори когато ви се стори, че всичко, което съм казал, няма ни най-малко отношение към вас, все пак не бързайте да отложите четенето на тази диктовка и да я оставите настрани. Старайте се да препрочитате даденото послание поне три пъти в различни дни, в различно време на денонощието, когато се намирате в различни състояния на съзнанието. И аз мисля, че на третия път вие ще започнете да разбирате, че тази диктовка има непосредствено отношение към вас лично.

Повярвайте ми, аз много добре познавам човешката психология и ми доставя удоволствие понякога да разгадавам ребуси, съставени от психологическите проблеми, които сами сте съставили в течение на хиляди и хиляди въплъщения на Земята. Но аз винаги се радвам да ви помогна и винаги откликвам на вашите молби за помощ, когато искрено ги произнасяте в своето сърце, гледайки портрета ми, или рискувате да напишете на лист и да ми го пратите по безупречната поща, в която работят нашите ангели. Знаете ли, че когато изгаряте писмото и отправяте призив, за да доставят ангелите на защитата това писмо по предназначение за мен или за кой да е друг Възнесен Владика, физически писмото изгаря, но неговата енергийна, фина субстанция моментално се пренася по предназначение, на посочения от вас адрес.

Бях щастлив да ви дам днес кратко Учение.

АЗ СЪМ Кутхуми, с голяма Любов към вас и с желание да ви помогна.

 

 


 

[1]Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.(Матей 7:6)