Вие трябва да сте готови в своето съзнание за постоянни промени

АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл при вас.

От този ден и в близко време ще се случи нещо удивително във вашия живот. Няма да можете повече да живеете в съответствие със законите и стереотипите, които са ви били свойствени по-рано. Законите на физическия свят се изменят и вече са променени. Затова на тези от вас, които мислят, че нищо не се променя на планетата и нищо не се случва, ще им се наложи в най-близко време да се убедят в обратното. Планетата се движи към промяна и планетата се променя в съответствие с плановете на Бог.

И колкото повече някои от вас се вкопчват в старото и отживялото, толкова по-болезнено за тях ще се извърши процесът на промените.

Трябва да сте готови в своето съзнание за постоянните изменения, за постоянните промени. Няма нищо, което в близко време да не бъде подложено на промяна. И преди всичко, грандиозни изменения претърпява вашето съзнание. И ако вие погледнете непредубедено на своя живот, с учудване ще забележите, колко много той се е изменил и продължава да се променя.

Измененията, които стават в света, са толкова значителни, че ако по-рано за това бяха необходими стотици, дори хиляди години, то сега процесът на изменение се е ускорил до няколко години. И този процес върви независимо от волята на тези, които продължават да съществуват в старите рамки, като религиозните рамки, нравствените отношения в обществото или други сфери от обществената дейност.

Затова ние идваме, за да известим още един път за промените, които стават и които вече са станали.

Цикълът диктовки, които дадохме чрез нашия Посланик, започна едва преди малко повече от година. И ако тези от вас, които внимателно ги четоха и препрочитаха, огледат своя живот и живота около себе си, ще забележат промените. Дори ще забележите, че много положения от нашите диктовки, които са ви се стрували важни и своевременни преди година, сега вече са остарели.

Никога досега през цялата история на човечеството на планетата Земя изменението в съзнанието на хората не е ставало с подобни темпове..

Разбираемо е и съпротивлението от страна на силите, които отстояват илюзията. Те действат чрез всеки, който има някакво несъвършенство и вътрешно избира да попадне под влияние на тези сили. Затова още един път ви призоваваме внимателно да анализирате вашите действия и вашите мотиви, и вашите реакции на действията на другите хора.

Работата е там, че връщането на кармата също е ускорено. И ако по-рано вие можехте да се сблъскате с последствията от вашите неправилни действия едва в следващото си прераждане и роптаехте, защо сте се родили в такива несправедливи условия, то сега имате възможност да се сблъскате с последствията от своя неправилен избор в течение на година, а в някои случаи – буквално на следващия ден. Затова можете да проследите как действа Законът за причинно-следствената връзка върху вас, върху вашите близки и хората около вас. Трябва само непредубедено и от правилен ъгъл да погледнете на това, което се случва с вас.

Сега всеки има възможност на практика да се запознае със Закона за кармата. И вече е невъзможно да се упреква Бог за това, че някои индивиди се държат лошо, а „нищо не им се връща”. Погледнете внимателно и ще видите какво се случва с тези, които пренебрегват Божествените Закони и се държат като собственици на цялата Вселена.

Съществува Вселенски Закон и съществува ред във Вселената. И съм радостен да ви съобщя, че в съответствие с космическите срокове, на планетата Земя в най-скоро време ще бъде въведен ред. Все повече и повече ще се проявява в живота на хората Божественият Закон. И все по-трудно ще им става на онези, които не следват този Закон.

Това е все едно да плувате срещу течението на буйна река. Каквото и да правите, течението ще ви отнесе. Защото е безполезно да се борите с Бог. Вие сте длъжни да се подчинявате на Божествения Закон, действащ в тази Вселена.

Ние внимаваме, повишаването на вибрациите на планетата да не е съпроводено с много големи катаклизми. И засега успяваме. Но процесът на промени ще върви много по-успешно, ако вие в своето съзнание премахнете всички препятствия, които ви пречат да се промените и които ви пречат да следвате пътя на промените.

Всеки път, когато ние идваме и ви напомняме за измененията и промените, през които преминава планетата, винаги се намират определен брой скептици, които казват, че нищо в техния живот не се е променило и че нищо не забелязват. Е, ние можем само да се радваме, че промените вървят толкова плавно и леко, че много от вас дори не ги забелязват или се опитват да дават вид, че не ги забелязват.

Сега искам да ви кажа нещо важно. Става въпрос за вашето придвижване по Пътя на Посвещението. Искате или не искате, но вашето лично придвижване е възможно само тогава, когато приемете някои определени задължения към Възнесените Същества и приемате Законите, които съществуват във Вселената.

Съществува Закон, за който на планетата не се знае много, но този Закон действа неумолимо, също както действа Законът за кармата. Този закон е свързан с това, че вашето напредване по духовния Път след минаването на определен участък от него налага доброволно да се подчините на Висшия Закон, съществуващ във Вселената и да стъпите на стълбата на Йерархията.

Щом стъпите на стълбата на Йерархията, всички Възнесени Същества ви оказват своето покровителство и помощ. За това е необходимо само едно – подчинение на Закона, смирение, покорност и дисциплина на ученик.

Съгласете се, че когато влизате в определено учебно заведение, вие сте принудени да се подчинявате на правилата, които съществуват в него. Защо смятате, че можете да овладеете Божествената наука, без да се подчинявате на определени правила и без да следвате Закона?

Оставям ви днес и ви давам време да помислите над това, колко силен е вашият стремеж да следвате Пътя на ученичеството.

И над това, колко много бихте могли да пожертвате във вашия живот, за да получите достъп до Божествената мъдрост.

АЗ СЪМ Майтрейя и доскоро, когато ще се срещнем на Пътя на Посвещението.


Звукозапис на част от диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.