Вие трябва да се отнасяте към вашите деца така, като че ли аз, Господ Майтрейя, съм дошъл при вас в образа на вашето дете

АЗ СЪМ Майтрейя.

Колко е радостно, че отново имам възможност да идвам във вашия свят. Аз се радвам като дете, защото за мен е голяма мечта да надникна във вашия свят. Аз винаги имам желание да дойда. Но Космическият Закон не ми позволява да направя това. Защото от нивото на вашето съзнание няма да можете да ме разпознае, когато дойда.

Вие очаквате да видите всесилен Бог, а аз съм само едно малко дете, което притежава Велика Мъдрост.

Погледнете вашите деца. Лицата на много от тях напомнят лицата на Велики Мъдреци. Погледнете в техните очи. Току-що роденото малко дете идва от нашия свят. То помни нашия свят. И какво вижда около себе си? Вижда суета. Вижда бъркотия. Много шум. Но то не вижда, че вие желаете да приемете Бог в него, че желаете да узнаете онази тайна, която то е дошло да съобщи на света.

Първите месеци от своя живот детето наполовина или почти изцяло се намира в нашия свят. В това време вие има на какво да се поучите от него. Разбира се, то не може да ви учи с думи или действия. Но може да ви предаде състоянието на нашия свят. Това състояние се намира в неговата аура. И твърде много хора интуитивно се стараят да се докоснат до детето, да го вземат на ръце, да го погалят по главата. Разбира се, тези непроизволни действия позволяват и на вас чрез детето да се докоснете до нашия свят.

Но ето вие сте забравили, че вашето дете – това е Посланик от нашия свят, вие сте се отдали на своите обичайни занимания. Гледате телевизия, разговаряте по телефона, слушате музика. Учудвате се, защо вашето дете е неспокойно, защо плаче, капризничи.

Но нали това, което правите вие, толкова много се отличава от нашия свят, че детето просто се намира в непрекъснат стрес. То не може да ви каже да изключите музиката или да изключите телевизора, то не може да ви каже да спрете разговорите по телефона. То изразява своето недоволство, плачейки и показвайки ви по този начин, че не иска всичко това. Но вие мислите, че детето иска да яде или да пие, или просто е уморено и иска да спи. Отношението ви към вашите деца изисква преразглеждане. Вие трябва да се отнасяте към вашите деца така, като че ли аз, Господ Майтрейя, съм дошъл при вас в образа на вашето дете.

Ще правите ли вие в мое присъствие всички тези неща, които правите в присъствието на вашето дете, мислейки, че то нищо не разбира?

Ще се държите ли така, както се държите?

Аз ще дойда във въплъщение, аз желая това, но не мога да дойда дотогава, докато вие не измените отношението си към вашите деца.

През първите месеци от живота аурата на детето може да бъде толкова голяма, колкото цял град. Вие наистина посрещате Посланик на Небесата. Но правите ли това, което е необходимо, за да посрещнете Посланика на Небесата?

Вие мислите, че вашите деца нищо не разбират. Мислите, че те са глупави и не могат да възприемат действителността така, както я виждате вие.

Децата идват във вашия свят, носейки образа на другия свят. И твърде много от тях са мъдри душѝ, преминали земната школа на посвещения. И какво виждат? Те виждат лигавещи се родители и роднини. И никой в целия свят не се отнася към тях като към мъдри душѝ, още по рождение знаещи всичко.

Постепенно аурата на детето попива в себе си обкръжаващата обстановка на семейството, града, страната, в която то се ражда и още към третата година у него изчезва паметта за нашия свят. То попива вашите навици, вашите привързаности, стереотипите на вашето поведение. Към третата година детето има в своята аура всички ваши негативни състояния, в които вие сте пребивавали и пребивавате. И ако то има възможност да гледа телевизия или да слуша радио тогава, когато вие мислите, че спи или нищо не разбира, детето поема целия този кошмар, който тече като река от вашите средства за масова информация. И към третата година вие вече виждате пред себе си не ангел, дошъл във вашия свят, а душа, обременена от всички грехове на света, която до края на този земен живот ще бъде принудена да отработва кармата на семейството, кармата на рода, кармата на страната и кармата на света.

Аз не мога да дойда във вашия свят дотогава, докато светът не бъде готов да ме приеме. И ако вие смятате, че това, което ви говоря не съответства на действителността, че аз сгъстявам краските или преувеличавам, по този начин вие още повече отлагате времето на моето идване във вашия свят.

Докато невежеството управлява вашия свят, докато простите истини се възприемат от вас като приказки, аз няма какво да правя във вашия свят.

Аз много се стремя по-скоро да дойда във въплъщение. И единствено вие самите можете да ускорите моето идване. Нужно е да имате внимателно отношение не само към децата. Всеки човек, живеещ във физическия свят, има право да бъде любим.

„Възлюби ближния като самия себе си” – колко отдавна беше дадена тази заповед от възлюбения Иисус. Колко много събития се случиха на земното кълбо от времето на тази заповед. Колко сте заети в своя живот. Вие постоянно сте заети с нещо. И не настана ли време да се спрете и да чуете словата на Иисус, казани за вас?

Колко пъти е нужно да се повтарят заповедите, за да бъдат изпълнени? Колко пъти е нужно да идваме с послания, за да се научите не само да ги четете или слушате, но и да следвате получаваното Учение в своя живот.

Аз пак ще дойда. Ще давам моите послания. И много се надявам, че ще се открият поне сто човека на земното кълбо, намиращи се във въплъщение, които не само ще четат моите послания, но и ще ги прилагат в живота.

АЗ СЪМ Майтрейя.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)