Вие трябва да съхранявате преданост към Висшите идеали в каквато и обстановка да се намирате

АЗ СЪМ Владика К-17. Аз идвам за пръв път чрез нашия Посланик.

Възможно е да сте чували името ми от предишните посланици. Аз представлявам на Земята Космическата Служба за Безопасност.

Това че дойдох, отбелязва за вас важността на сегашния момент. Защото аз твърде рядко давам възможност за общуване с мен.

И така, аз дойдох в този ден, не за да ви обучавам и да давам наставления. Аз дойдох в този ден, за да ви дам конкретни препоръки и предупреждения.

От моя гледна точка ситуацията на планетата придоби крайно опасен обрат . Ние трудно сдържаме силите, които ни противостоят. И цялата мощ на Йерархията на Светлината едва стига за удържане на ситуацията.

Вие може да забележите това по събитията, които се случват на Земята. Ту тук, ту там се активизират бойни конфликти и военни операции. Ту тук, ту там надигат глава най-лошите проявления на човешкото съзнание.

Има много сили, които не искат човечеството да избере Божествения път на развитие. И тези сили се опитват и ще правят всичко, което зависи от тях, за да отклонят колкото е възможно повече човешки душѝ от Божествения Път. За постигането на тази цел се прилагат всякакви начини и се използват най-коварните методи.

Вие знаете, че противоположните на нас сили внасят изопачения в най-святите области на човешкия живот. В предишните Послания ви говорихме за много служители на култа, които фактически не служат на Бога. Аз ще ви напомня за другата страна на човешкия живот – за войните и кръвопролитията.

Чрез култивиране на омраза и агресия в масовото съзнание на човечеството, става разпалване и нарастване на различни горещи точки на планетата.

Същността на процеса на нарастване на агресията в съзнанието на хората е ясна. Това става преди всичко чрез средствата за масова информация, повечето от които се намират под покровителството на противоположните на нас сили и чрез индустрията за компютърни игри, на които обичат да играят и децата, и възрастните. В много от тези игри участниците стрелят с различни оръжия и убиват своите противници. Наглед безобидното прекарване на времето става източник на повишена опасност във ваше време.

Децата винаги са играли на война. По този начин те са възпитавали в себе си качества на воини и защитници на отечеството. И ние култивирахме и приветствахме това. Обаче сега вместо култивиране на благородни мотиви се култивира жажда за убийства, кръв и обогатяване. Ако към компютърните игри добавим някои филми, в които се култивира агресията и по впечатляващ начин се показва убийството на хора, то в съзнанието на младото поколение постепенно се размива границата между това кое е нравствено и кое – безнравствено, кое е добро и кое – лошо.

Младите хора, възпитани от подобни лоши прояви като бойните компютърни игри и агресивните филми, губят чувството за реалност. Има много организации, които привличат в своите редици млади хора със замъглено от филмите и игрите съзнание. И след няколко години промиване на съзнанието с идеологията на насилието и агресията, от младите хора се формират професионални наемници и убийци.

Първата крачка изглежда напълно безобидна – 6-7-годишно дете сяда пред компютъра и стреля по игровите цели. На 12-13 години същото това дете започва да гледа филми, култивиращи насилие.

И на 16-17 години този индивид вече е готов да бъде завербуван от организация за наемници и убийци.

По такъв начин системата възпроизвежда насилието. Отначало насилието се закрепва в съзнанието и след десет години това насилие се проявява на физическия план чрез младите хора, които никога не са чували за Бога, но са посветили много часове на гледането на убийства и насилие.

В общество, където липсва контрол върху нравствената страна на развитието на детето, е много трудно да се изкорени насилието.

Затова ние, Възнесените Владици, идваме и ви напомняме за необходимостта от конкретни действия на физическия план. И тези действия трябва да се предприемат и на законодателно ниво, и на обществено ниво, и на всички нива на държавно устройство на всички страни по света.

Има определени сили, които ще се противопоставят.

Обаче аз искам да ви напомня, че вашата задача е да действате в съответствие с Божествените образци на поведение. Не е важно като резултат дали вашите действия са успешни, или не. Важен е правилният мотив и правилните действия.

Именно това ще остане с вас, с вашата душа, като житейски опит и именно този житейски опит ще премине с вас в следващото ви въплъщение.

Що се отнася до опита, получен от индивидите с противоположен на силите на Светлината устрем, този опит също ще остане с тях. Но от опит до опит има разлика.

Когато правите Божествен избор и постъпвате в съответствие с най-високите образци за морал и нравственост, вие повишавате своите вибрации и се издигате нагоре по спиралата на еволюционното развитие.

Когато изборът ви не е в полза на Божественото проявление, вие попадате в низходяща спирала, а вашата душа се плъзга надолу по стъпалата на инволюционното развитие.

По този начин във вашето време става много бързо отделяне на душите, които са пригодни за по-нататъшна еволюция, от душите, които засядат в долните планове на битието и постепенно отиват в небитието.

Вашата задача е да разберете, че не е важно кой и как постъпва. Пред Бога, пред Божия съд, за вашата душа няма да има оправдание, че вие сте постъпвали като всички.

Не, вие трябва да се научите да правите Божествен избор, дори когато всички около вас се занимават с небожествени дела.

Именно това посвещение преминават сега душите, които са във въплъщение.

Вие трябва да съхранявате своята независимост и пълната си преданост към Висшите идеали в каквато и обстановка да се намирате.

Сега, след като ви предупредих за сегашния момент и неговите особености, аз бих искал да кажа още няколко напътствени слова.

Вие сте воини във вашия свят!

Вие сте воини на Светлината!

Вие сте рицари на Духа!

Никога и при никакви обстоятелства в живота ви не забравяйте това!

Вашият дълг е да Служите на Бога и на целия Живот!


АЗ СЪМ Владика К-17!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)