Трябва да прогоните цялата тъмнина от Русия със силата на своите сърца, със силата на примера си

АЗ СЪМ Възнесеният Владика Николай. Познавате ме. АЗ СЪМ руският цар Николай Втори, Романов, сега Възнесеният Владика Николай.

Много съм развълнуван от днешната ни среща и възможността да се обърна към вас, към всички, които живеят в Русия и на територията на онези страни, които някога се наричаха Русия.

Говоря и сълзи пълнят очите ми. Колко много неща ми се иска да кажа. Но искам да кажа най-важното, това, което е необходимо да знаете в този исторически момент. Това, което не виждате, но което реално става на финия план над Русия.

Множество Небесни Сили сега са съсредоточили своите съзидателни усилия над територията на тази страна. Огромна мощ е събрана на Небесата над Русия.

И ние сме готови за действие. Всичко е готово, последните приготовления са приключили. Божествената възможност, замисълът на Небесата за Русия е готов за уплътняване на физическия план.

О, това е изключително грандиозен замисъл! Всичко, което ни е нужно сега, това е вашата помощ за осъществяването на този замисъл във физическия план. Знаете, че за да стане това, трябва да имаме определен брой предани на нас индивиди, намиращи се във въплъщение, изцяло и напълно предани на Волята на Бог.

Ние разбираме колко ви е трудно да издържате настървения натиск от страна на онези сили, които предчувстват края си и затова действат открито, без ни най-малко да се грижат да прикрият безбожните си действия поне с малко идеология или друга някаква маскировка на безсрамието си.

Така се държи смъртно раненият звяр, който предчувства близкия си край и в бясна злоба от безсилието си е готов да събаря и помита всичко по пътя си.

Силите, които сега се намират на власт в Русия, приличат на такъв смъртно ранен звяр и изглежда нищо не може да ги спре и вразуми.

Но има план на Бог за тази страна и този план ще бъде осъществен. Отсрочката от няколко десетки години или даже цяло столетие е нищожен исторически срок. Знаете, че аз и много членове на моето семейство бяхме въплътени за тази висока мисия в края на ХІХ и началото на ХХ век.

Но звярът тогава беше още силен. И той намираше подкрепа в народа на Русия, използвайки невежеството на хората, населяващи страната. Невежеството е недостатъкът, чрез който действат най-злобните сили на тази планета. Невежият човек става сляпо оръдие в ръцете на силите на тъмнината.

Колко болно ми беше да осъзнавам безсилието си по време на отричането ми от престола и последвалия срамен арест и задържане под стража. Аз обичам Русия. Обичам Русия с цялото си сърце, с цялото си същество. И бях готов да се пожертвам, да принеса в жертва себе си и своето семейство, само за да дам възможност на хората от тази страна да получат своя шанс за светло бъдеще.

Известно ви е, че аз знаех съдбата си, знаех за мъченическата смърт, която ми предстоеше – на мен и на моите деца. И имаше много начини да спася живота си и да избягам зад граница. Аз ги отхвърлих всичките.

Съзнателно приех този кръст, това разпятие на кръста. Най-трудно беше да преодолея съпротивлението на онази част в мен, която се опитваше на всяка цена да спаси децата. Но аз принесох в жертва своите деца. Точно така, както Авраам е бил готов да принесе в жертва своя син. До последния момент се надявах, че Господ ще отклони ръката на съдбата ако не от мен, то от моите деца. Но уви. Случи се страшното.

Свети невинни бяха предадени на мъченическа смърт. И този момент послужи като сигнал за най-злите сили на тъмнината да излязат от ъглите и да се устремят към властта.

Цялата тъмнина изплува навън. Всичко, което по-рано се опитваше да спази приличие и се криеше в дупките си, изпълзя навън.Това беше вакханалия на нечистите сили. И тази вакханалия продължава досега. Но ако по-рано те се прикриваха с идеологическа маскировка, представяйки се загрижени за нуждите на народа, сега не си дават труд за никакво оправдание на беззаконието си.

Печално е да се гледа всичко, което става в Русия. Но вие знаете, че когато болестта е скрита вътре, тя неусетно изтощава организма, докато той не остане без сили и не умре.

В Русия стана така, че всички зли сили, цялата мръсотия, цялата болест излезе навън. И вече повече от век Русия е в треска. Но аз вярвам в могъществото на тази страна, вярвам в нейния народ и зная, че рано или късно болестта ще бъде победена.

Преди Бог да даде нова възможност на тази страна, тя трябва да премине през катарзис, пречистване. След пречистването трябва да последва покаяние и едва тогава ще се открие светъл път за народите на Русия.

Аз можех да се съпротивлявам. Можех да запазя семейството си и всички ние можехме да останем живи. Но какъв смисъл би имал моят живот без Русия? Избрах пътя на отказ от борба. Отказ от насилие. Избрах пътя на Христос и позволих да разпнат мен и цялото ми семейство.

Аз станах Възнесен Владика, постигнах своето възнесение. Но моите деца, моите дъщери и досега са във въплъщение. Две от тях станаха посланици на Великото Бяло Братство. Едната – на територията на Америка, другата – на територията на Русия.

И ако животът ми можеше да се повтори, аз отново бих избрал разпятието за себе си и за семейството си.

Знаете, че Иисус със своята мъченическа смърт пое върху себе си кармата на човечеството. Той страда заради греховете на хората. Всички светци във всички времена са поемали върху себе си греховете на човечеството, част от планетарната карма, за да облекчат товара и за да може човечеството да се изправи и да погледне към Небесата.

Сега настъпи вашият ред. Върху вас, които сега сте във въплъщение, лежи отговорността за бъдещето на Русия, за бъдещето на цялата планета. Защото Русия според замисъла на Бог трябва да посочи пътя на всички други страни.

Описвам ви ситуацията, в която се намирате, така както я виждам от моето извисено състояние на съзнанието.

И виждам, че още малко остана да чакаме. Но именно сега както никога по-рано от вас се изискват всичките ви усилия.

Всичко се обърнкано в Русия. Зърното е смесено с плевели. Сякаш умишлено всичко е превърнато в бъркотия. Грамадният звяр разбърка всичко по пътя си и продължава да руши. Но сега всичко излезе наяве и имате възможност да съдите по плодовете.

Сега виждате кой кой е.

Но моля ви, откажете се от борбата. Следвайте пътя, посочен от Иисус, пътя, който избрах аз в последното си въплъщение. Вашата задача е да се откажете от насилието.

Трябва да прогоните тъмнината от Русия със силата на своите сърца, със силата на примера си.

Всеки от вас трябва да се превърне в гигантски генератор на Доброто и Светлината. И там, където се намирате вие, няма повече да има място за тъмнина.

Нека те бягат от Русия. Нека да вземат заграбеното и да си отиват. Бог никога няма да остави Русия, докато във въплъщение се намира дори само един светец.

А сега във въплъщение са безпрецедентно много светци.

Помнете, че дори да понасяте видимо поражение на физическия план, вие удържате гигантски победи на финия план.

Вие сте безсмъртни. И жертвайки физическото си тяло, вие само утвърждавате Живота. Утвърждавате принципите на Доброто и Светлината на тази планета.

Умножавайте Светлината! Правете Добро!

Ще бъдете преследвани. Ще ви унижават с бедност.

Умолявам ви да издържите всичко това. Както сте издържали през цялата тежка история на тази страна.

Малко остана, възлюбени. Потърпете.

Времето се промени и онова, което вашите очи не виждат, аз го виждам от своето възнесено състояние. И ви казвам – Русия е велика страна. Нейното могъщество сега е съсредоточено на финия план.

Знаете, че планът на Бог, замисълът на Бог ще бъде осъществен независимо от всяка съпротива на силите на тъмнината.

Колкото и да беснее раненият звяр, краят е предрешен.

Малко остана да чакаме. Потърпете, възлюбени.

Аз ще ви помогна. Ще ви окажа цялата помощ, която ми бъде позволено да ви дам.

Обръщайте се към мен за помощ в молитвите си.

И нека сърцата ви се изпълнят с радост от предчувствието за скорошната велика победа!


АЗ СЪМ Владика Николай, пребивавам във всеки носител на светлина в Русия.