Вие сте обречени на Златния век!

АЗ СЪМ Сен Жермен!

Дойдох в този ден, дами и господа, за да засвидетелствам още веднъж пред вас привързаността на Възнесените Същества към Истината и към Служението на еволюциите на планетата Земя.

И намерението ни е да прокараме това наше Служение в живота! Ние имаме намерение да прокараме активно в живота основните принципи, върху които трябва да бъде построено обществото на бъдещия Златен век, който аз неизменно насърчавам във вашето съзнание. И когато все повече и повече се прониквате от идеите на Златния век, той ще започне своето проявление на физическия план.

Вие сте обречени на Златния век, защото такава е Волята на Бога и такова е желанието на Възнесените Същества сега!

И колкото да ви изглежда странно, ние сме изпълнени с оптимизъм и както преди свързваме възраждането на Златния век с Русия. И колкото по-голямо съпротивление предизвикват сега всички наши принципи и идеи в умовете на населението на тази страна, толкова по-бързо махалото ще се люшне на другата страна. И всичко онова, което изглеждаше несбъдната мечта, ще покаже напълно другата си страна. И Бог ще обърне в своя полза онези качества, които сега пречат на промените. Не се съмнявайте, че промените и преобразуванията ще станат. Звездите, космическата възможност и всички Небесни Същества са вече готови за пришествието на Златния век. Остана малко за вършене – да се види как необходимите преобразувания ще се осъществят на физическия план. И дори в случай, че това не стане в живота на сегашното поколение, както очаквахме, то ще се случи в най-близко обозримо бъдеще.

Не карайте Възнесените Същества да чакат! По-смело се включвайте в процеса на формиране на новото съзнание, на новото мислене. Именно когато допуснете в своето съзнание това, че всичко може да се промени и може да се промени в съответствие с Божествения Закон, тези промени ще станат.

Възлюбени, предстои ви огромна работа по изменението на вашето съзнание. И трябва да ви кажа под секрет, че ние вече извършихме основната работа. Ние прокарахме достатъчно количество Божествена енергия на промените във вашия свят. И сега тази енергия издигна на повърхността пяната на всичко онова старо и отживяло, което трябва след време да бъде отнесено от ветровете на еволюционните промени.

Затова не си струва толкова да скърбите, че всичко е лошо. Устремявайте се в съзнанието си към Божествени впечатления. Пазете в себе си детската вяра в чудесата. И чудото непременно ще се случи!

Заслужава си да развивате и култивирате в себе си чувството за значимост на всичко случващо се във вас и около вас. Най-драматично се изживява именно моментът, когато става обрат от старото към новото. Не се бойте от промените, които предстоят! Мислете за онези огромни възможности, които се разкриват!

Замислете се за това, че новите възможности ще открият пред вас перспективи за съвсем друг живот, когато ще можете да гледате по-уверено в бъдещето, когато ще изчезнат страхът и неувереността, когато вековните навици и привързаности характерни за народа ще се стопят и разсеят като облаци. И слънцето на Божествената възможност ще освети перспективите, които ще се разкрият пред погледа ви.

Не фокусирайте вниманието си върху негативното, което съществува сега. Допуснете в съзнанието си мисълта, че всичко може да се промени и всичко непременно ще се промени, и промяната ще бъде към добро.

Още веднъж повтарям: космическата възможност за Русия, а след нея и за цялата планета се запазва. И аз самият съм готов да дойда във въплъщение и да възглавя правителството на Златния век, когато на Земята се създадат условия за моето въплъщение.

Аз самият подготвям на финия план на планетата Земя необходимите условия. И аз приветствам всеки, който е готов да смени негативното състояние на съзнанието си със състояние на очакване на промени към по-добро.

Цялата работа, възлюбени, е във вашето съзнание. Чрез култивиране на правилна нагласа, правилни образци на поведение и въвеждане на нравствените норми на поведение в обществото, могат да се постигнат много големи промени за броени години.

Разбира се съпротивлението на силите, които отстояват старото, е огромно. Но точно поради това огромно съпротивление ние имаме възможност да противопоставим равна по големина сила на промените. И рано или късно ще ни се удаде да направим пробив, и промените и измененията ще нахлуят във физическия план като вода, разкъсала стената на бента.

Ние вярваме, че сред вас ще се намерят достатъчно индивиди, готови да бъдат в челните отряди, които ще поемат върху себе си ударите и ще ги издържат с чест!

Говоря за неизбежния процес, когато новото съзнание идва на смяна на старото. Отначало то покълва в умовете и сърцата на малцина смелчаци, които се осмеляват да противопоставят на старото мислене новото мислене, на старите образци на поведение да противопоставят новите образци на поведение. И отначало нашите представители на физическия план ще изглеждат като бели врани. Но ние ще усилим всяко тяхно действие, слово и постъпка. Защото един човек, който гори за осъществяването на идеите на Златния Век за планетата Земята е способен да запали сърцата на много хора около себе си.

Необходими са ни светлоносци, готови да се пожертват, да пожертват всичко, което имат, за прокарването на новите идеи и новия начин на живот, който неизбежно ще дойде на смяна на стария начин на живот.

Включвайте се в работата по преобразуването на живота на планетата Земя върху основата на Божествените принципи и Богоръководството!

Та това е толкова просто, възлюбени!

Просто се иска желание от ваша страна и ние ще ви изпълним с недостигащата решимост!

Иска се само малко устрем от ваша страна и ние ще ви изпълним с енергия и сила!

Иска се проява на любов и състрадание към хората, които се нуждаят от любов и състрадание, и ние ще ви дадем Божествена възможност за преобразуване на обществото!

Има ли сред вас смели и храбри?

Чухте ли със сърцата си моето днешно послание?

И ако сте готови да встъпите в нашите челни отряди от доброволци, напишете ми писмо и аз лично ще се заема с вашето обучение и ще дам необходимите наставления.

Аз съм уверен, че тази нощ в моята обител ще се нареди дълга опашка от желаещи да помогнат на еволюциите на планетата Земя!

Очаквам ви!


АЗ СЪМ Сен Жермен!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)