Вие сте дошли в този свят, за да научите урока за различаването

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново при вас чрез моя Посланик.

Като тема на днешната беседа ми се иска да използвам известната притча за коня. Може да заведете коня до реката, но не можете да го накарате да пие вода.

Нашите беседи понякога напомнят тази притча. Ние ви водим до реката с Божествена енергия и ви даваме възможност да черпите безценни знания, мъдростта на вековете, която се съдържа в нашите послания. Но вие и единствено вие самите можете да вземете решение, дали да пиете. Никой не може да направи това вместо вас. По същия начин, нашият Посланик не може да накара никого насила да приеме нектара на Божествената енергия, съдържащ се в нашите послания.

Мъдрите хора не бързат да приемат информация, която идва от непознат източник. И това е правилно. Ако поглъщате безразборно всякаква информация, то може да настъпи момент, когато мозъкът ви няма да може да смели всичко. Трябва много качествено да подбирате онази информация от заобикалящата ви действителност, която заслужава вниманието ви и да я отделяте от боклука, който съществува в изобилие по рафтовете на вашите книжарници и в интернет.

Съвсем неотдавна, всяка книга, която давахме чрез нашите посланици, беше рядкост и се възприемаше като нещо непонятно и обезкуражаващо. Но сега времето е променено и се навъди много такава обезкуражаваща информация и литература.

И проблемът вече не е как да намерите нова информация, а проблемът е как да се оградите от потока информация, която при цялата своя привидна необикновеност представлява отрова в красива опаковка.

Само че за разлика от отровата за вредители, която купувате и на чиято опаковка ясно е посочено, че това е отрова, върху обложките на вашите книги не е написано, че те представляват заплаха за вашето съзнание.

Затова ние променяме нашата тактика.

И нашата задача в момента е да ви дадем знанието как да различавате истинската от лъжливата информация в морето от информация, което ви заобикаля.

Знаете, че точни критерии не съществуват. И винаги, когато става дума за различаване, ние ви предлагаме да се обърнете към вашето сърце и да се доверите на Висшата част във вас и да направите оценка и избор. Защото вашата Висша част винаги знае Истината. Но не винаги ви хрумва самата мисъл за това, че трябва да се обърнете към Висшето си Аз. Не говоря за това, че чистотата на вашите низши тела може да не е достатъчна, за да почувствате и различите гласа на вашето Висше Аз. Затова е уместно да се дадат външни критерии, въз основа на които ще можете да правите разлика в потока от информация около вас.

Преди всичко, обръщайте внимание не на качеството на подвързията или на външния вид на книгата, а обръщайте внимание на качеството на подаването на материала. И ако информацията не се дава на понятно за вас ниво, тогава прекратете четенето.

Работата е там, че съществуват много нива на подаване на информация. И това, което е достъпно до съзнанието на един, не може да бъде достъпно до съзнанието на друг.

Не винаги зад един сложен текст стои Истината.

Но ако сте стигнали до високо ниво на посвещение, тогава вие винаги търсите по полиците на магазините онези ключове, които ви позволяват да разпознаете Истината и в най-объркания текст.

По-рано ние прибягвахме към това, за да объркваме нашите послания преднамерено. В този случай се стараехме да отблъснем онези, които биха използвали нашата информация за користни цели. Сега не сме склонни към усложняване. Защото даваната информация винаги може да се усложни, но същността на даваното е много проста и достъпна дори за дете. Затова, колкото и да обикаляте и се лутате из дебрите на така наречената езотерична литература, ние ви съветваме да насочите вниманието си към същността на даваното и да си отговорите на един прост въпрос: как това, което четете, ви помага във вашия реален живот?

Помага ли ви тази информация, която получавате, да се освободите от вашата нереална част и да се устремите към вечната непреходна реалност? Какво ви дава тази информация за развитието на вашата душа? Как тази информация ви помага във вашия живот?

Можете да почерпите съвети за много изкусни практики, но те или ви водят към увеличаване на заобикалящата ви илюзия, или ви отклоняват от вашето предназначение и създават илюзията, че сте много значимо същество от космически мащаб.

И в единия, и в другия случай губите опорната точка във вашето съзнание. Или се задълбочавате в материята, или летите в облаците. Но общото е това, че и в двата случая пораждате илюзия и създавате илюзия или на физическия план, или на астралния план.

Вашата задача е постоянно да имате реален поглед за положението си в този свят. А реалното ви положение – това е да сте стъпили здраво с крака на Земята и в същото време да помните за вашия космически произход и да се стремите към Бог.

Стремежът към Бог не трябва да се бърка със стремежа към заемане на високо положение в космическата йерархия.

Да, не е изключено в много от вас да присъстват Висши Космически Същности, които са дошли на Земята и използват всяка възможност да помогнат на нейната цивилизация. Но не забравяйте никога, че вашата душа минава през земната еволюция. И тази еволюция е много постепенна. Затова не можете за един живот изведнъж да станете Велика Космическа Същност. Вие можете да предоставите възможност на Велика Космическа Същност да действа чрез вас, но по-често давате такава възможност на същество от астралния план.

Какъв е критерият? Как да разберем и направим разликата?

Знаете, че за да могат Великите Космически Същности да действат чрез вас, вие трябва да се простите с голяма част от егото си и да приемете предано да служите на Космическата Йерархия.

А за да се предоставите в робство на същност от астралния план, не ви трябват никакви достижения, освен желанието на егото ви към самовъзвеличаване.

Твърде много хора, нагълтали се с различен род повърхностна литература, си въобразяват, че са много велики същности, заемащи високо положение в космическата йерархия.

И така са се захласнали в своите игри, че вече не могат да правят разлика. Но те не се и тревожат за това, защото са уверени в своята изключителност и величие.

Но само след няколко минути разговор на хората около тях им става ясно, с кого си имат работа. Затова ви молим да развиете в себе си дарбата за различаване. Затова ви казваме, преди всичко и най-напред да се избавите от своето его. Защото то ви пречи да различавате, да виждате и да служите.

Много жалко за онези индивиди, които вървят по пътя на самовъзвеличаването. Но това е техният избор. Те са направили избора, който са искали. Вашият илюзорен свят е характерен с това, че всеки получава това, към което се стреми. И ако искате да станете Велика Космическа Същност, вие непременно ще станете. И ще получите всички знаци от финия план за това, че сте Велика Космическа Същност. Цялата работа е там, че вашият мотив от самото начало е бил погрешен. Вие сте искали да станете могъщо същество.

А истински мотив би било да станете най-смиреното същество, слуга на всички живи същества, живеещи на Земята. Истински мотив би било освобождаване от егото и оказване на помощ на всички живи същества. Затова не е задължително дори да се обръщате към другите хора за потвърждение на вашите, както си мислите, космически достижения. Просто трябва да си отговорите на въпроса, какъв е бил вашият мотив, когато сте започнали да изучавате езотеричната литература? Искали ли сте да получите нещо за себе си, или сте искали да се отдадете на Служение на живота?

Божествената наука на пръв поглед изглежда много проста, но мнозина така дълбоко потъват в лабиринтите на лъжливи понятия и знания, че вече е много проблематично приемането на нашата помощ от тяхна страна.

Затова ви съветвам: винаги преди да се задълбочите в някакво учение или да следвате някаква практика или външен учител, внимателно анализирайте мотива, който ви движи. Защото според своите вибрации и по вътрешното желание, което ви движи, ще бъдете притеглени към онази група хора и към онзи учител, които просто ви снабдяват с това, което ви е необходимо, за да достигнете вашите цели. И никога не винете никого извън вас, че сте попаднали в секта или сте попаднали под нечие влияние. Защото вие и единствено вие сте отговорни за това, което става с вас.

Вие сте дошли на този свят, за да научите урока за различаването. Различаването на Доброто от Злото, илюзията от реалността.

Научавайте уроците си сами. И помнете, че ние ви помагаме само тогава, когато ни молите за помощ.

АЗ СЪМ Шива и дойдох за много важни наставления.


 

Звукозапис на диктовката. Текста чете Т.Н Микушина.