Вие сте дошли в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!

АЗ СЪМ Ел Мория, отново дошъл при вас чрез този Посланик.

Бързам да затвърдя своя потенциал Светлина в силовото поле на Татяна. В съответствие с повереното ми задължение, аз помазвах всички посланици през последните сто години.

И сега в този момент аз разполагам електронното си присъствие над Татяна като знак на моето покровителство.

Не мога да осъществя подкрепа на някаква организация, тъй като няма организация на физическия план. Има само Посланик.

Затова от днешния ден установявам подкрепата си и закрепвам защитна нишка в аурата на Татяна. Аз правя това сега.

...

Това стана!

От този момент аз възлагам на Татяна пълномощия да ме представлява във физическата октава и я вземам под свое покровителство.

Радвам се, че отново имам свой представител на Земята, на физическия план на планетата Земя.

Знаете, че се стремя да работя с хората. Няма друг Владика, който да има толкова ученици, колкото имам аз. Но аз оказвамличната си подкрепа извънредно рядко и в изключителни случаи.

Възможно е да не се досещате какво означава това.

Още щом Братството получи възможност да има постоянен фокус Светлина, закрепен в аурата на Посланик, който се намира в дадена страна и докато този фокус Светлина съществува, не само Посланикът, но и цялата страна се намира под нашето покровителство.

Затова фиксирам вниманието ви върху днешното събитие.

И ще видим какво ще стане в бъдеще. Доколко надеждите и доверието ни ще бъдат оправдани.

Това се отнася не само за Посланика, отнася се и за онези носители на светлина, които сега са въплътени в Русия. Това е шанс за всички вас да получите небивала подкрепа и помощ от Небесата във всичките си начинания.

На онези от вас, които приехте нашия Посланик с цялото си сърце, от днешния ден обещавам да се отзовавам на всеки ваш призив. И ще ви оказвам цялата помощ, която може да ви бъде оказана във всичките ви начинания. Единственото условие е чистотата на мотивите ви и съответствието на вашите инициативи на Волята на Бога.

Възлюбени, давате ли си сметка за възможността, която получавате? Не ви ли спира дъхът при възможността да получавате помощ и покровителство от Възнесените Учители при първия ви призив?

Можете ли да си представите колко бързо ще се преобрази всичко около вас?

И така, всичко, което е необходимо да направите, е да се приближите до олтара или да влезете в сърцето си и да отправите следния призив:

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, в името на моето Могъщо АЗ СЪМ Присъствие, в името на моето Свято Христово Аз, в съответствие с възможността, дарена от възлюбеният Ел Мория чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Микушина, аз моля Волята на Бог да бъде проявена в моята работа, която осъществявам в името на Бог в тази физическа октава.

После излагате същността на мероприятието или делото, за което искате да получите моята лична помощ и помощта на Възнесените Учители.

Можете да напишете молбата си на лист хартия и да го изгорите. По такъв начин даже без да имате организация вие получавате помощ, пряко оказвана в Божествените ви дела, където и да се намирате.

Няма значение сам ли действате или съвместно с група единомишленици.

За да се възползвате също и от призивите на Посланика като помощ в работата ви, препоръчвам да изпратите копие от молбата си направо до моя Посланик. От този ден Татяна получава мантията на мой личен Посланик, освен мантията на Посланик на Великото Бяло Братство, положена на раменете ѝ преди година.

По такъв начин много скоро ще узнаем за всички светлоносци, готови да се включат в тази нова милост и да действат в рамките на тази милост.

Но има разлика в сравнение с предишните ни милости. По-рано ние се фокусирахме в конкретна организация, в конкретна страна. Като правило Посланикът стоеше начело на тази организация и върху раменете му лежеше цялата организационна работа. Сега избрахме друг път.

По ваша молба ние ще оказваме подкрепа на всички организации, които вие създадете в своите населени пунктове.

Не чакайте никаква команда, освен повелята на сърцата си.

Вие сте дошли във въплъщение и всеки е дошъл във въплъщение с определена мисия. И вие знаете какво трябва да правите.

Не е задължително да създавате организация, която би могла да обхване всички аспекти от дейността. Нещо повече, това не е задължително да бъде обществена или религиозна организация.

Можете да откриете стопанска организация, за да утвърждавате Божествените принципи в методите на правенето на бизнес в страните ви. Можете да откриете център за здравеопазване или за образование.

Единственото изискване е: приоритет на вашите организации да бъдат Божествените принципи, заложени в тяхната основа, и оказване помощ на околните.

Не се стремете към печелене на пари. Пари ще има точно толкова, колкото са ви необходими за изпълнението на плановете ви.

Парите, енергията на парите са вторичен фактор. Най-главното е чистотата на сърцата ви и желанието да изпълните Волята на Бог.

Това е вашето Служение, което сте дошли да осъществите в този свят. Настъпи времето за конкретни действия. И не ми казвайте, че не знаете какво трябва да правите. Огледайте се наоколо.

Нима очите ви не виждат къде могат да бъдат приложени вашите способности, вашите усилия, вашите ръце и крака?

Настъпи времето за конкретни действия. Дошли сте в този свят, за да действате. Бъдете добри да изпълнявате дълга си.

Стига празни приказки и изясняване кой от вас е постигнал по-големи резултати по Пътя. Искам да видя какво реално можете да направите в заобикалящия ви физически свят.

Дошли сте в този свят да действате. Изпълнявайте дълга си!

И ако досега не сте разбрали за какво говоря, ще ми се наложи да сляза при вас, да запретна ръкави и да ви покажа какво трябва да правите.

Погледнете колко боклук има около вас.

И това не е само физически боклук. Това е боклук, с който са препълнени всичките ви средства за масова информация, телевизия, радио, Интернет, вестници.

Заемете се с изхвърлянето на боклука около вас и във вашето съзнание.

И ако някой от вас не знае къде да приложи усилията си, остава ви само да се молите, да молите Бог за просветление, защото твърде много сте се откъснали от Божествената Реалност и даже не можете да осъзнаете доколко светът, в който живеете, е откъснат от Божествената Реалност.

Времето се промени и заедно със смяната на циклите избираме друг начин на действие.

Няма да основаваме единна организация, която би станала лакомо парче и съблазън за ония, които искат да ръководят.

Не, ние ще насочим нашия фокус Светлина към всяка организация, която съответства на нашите принципи и която се обърне към нас пряко или чрез този Посланик за установяване на нашето покровителство. И ще действаме чрез всеки, който е подготвил храма си за нашето идване. Просто ще се възползваме от вашата покана да влезем във вашите храмове и от вашето предложение да станете наши ръце и крака във физическия план.

И ние ще влезем във вашите храмове. Това ще стане така естествено, че даже няма да забележите присъствието ни и ще ви посочим най-добрия път, по който можете да действате, и какво трябва да бъде на първо място, към кое трябва да насочите усилията си.

Ако някой от вас каже, че няма никаква възможност да създаде своя организация или да открие свой бизнес, че той няма съмишленици и привърженици и е съвсем сам, тогава позволете ми да не ви повярвам.

Вие живеете сред хора и тези хора се нуждаят от вашата помощ. Имате четири низши тела и те се нуждаят от изчистване. Затова не ми казвайте, че не знаете какво да правите и не знаете с какво да се заемете.

Настъпи времето за активни действия. Ще ви бъде оказана помощ от Небесата във всяко ваше начинание, ако то съответства на Волята на Бог! Какво чакате още?

Наистина да дойда при вас и да ви покажа какво да правите? Тогава подложете рамене и аз ще ви прехвърля част от моите задължения и част от моята работа.

Всеки трябва да си върши работата. Започвайте да работите и ще се изумите от помощта, която ще ви бъде оказана.


АЗ СЪМ Ел Мория и винаги съм с вас там, където вършите конкретни дела в името на Бог.