Вие споделяте цялата отговорност с Йерархията за това, което става на планетата

АЗ СЪМ Алфа. АЗ дойдох.

Моето днешно идване е много важно събитие. Важно е не защото ще дам на вашето външно съзнание храна за размишление. Аз дойдох да освободя Светлина за планетата Земя. И аз освобождавам по време на предаването на това послание толкова Светлина, колкото са способни да издържат физическото и по-фините тела на този посланик.

Да, човечеството по никакъв начин не се вразумява. И се наложи лично да дойда, за да освободя необходимото и почти достатъчно количество енергия, за да стабилизирам ситуацията на планетата.

Деца мои, вразумете се. Към вас се обръщам днес. Към онези, които могат да ме чуят и разберат.

Цялата ситуация на планетата се намира във вашите ръце. Вие споделяте с Йерархията цялата отговорност за това, което става на вашата планета. Вие сте част от Йерархията. И дори тогава, когато забравяте, че принадлежите към космическата верига и сте нейни звена, вие все пак сте звена на космическата верига. И всяко звено трябва да поеме върху себе си своята част от товара. Когато бягате от своите задължения, се налага да прилагаме аварийни мерки за безопасност. В дадения случай аз използвам телата на посланика, за да прокарам така необходимата в това критично време за Земята Светлина.

Съществува и обратна страна на този процес. Когато някой човек става проводник на голямо количество Светлина, той се подлага на силни атаки от противоположните на нас сили. Затова когато мислите не особено почтително за нашия посланик, когато изпращате по неин адрес некачествени мисли и чувства, това ще бъде от една страна закономерно действие – голямата Светлина пробужда големи сили на мрака. От друга страна, всяко пробуждане на негативна енергия срещу нашия посланик зорко се следи от нас. И ние имаме възможност да вземем мерки.

Така е било винаги. Това е един от принципите, от които се ръководи Йерархията на Силите на Светлината. Нашите представители винаги са били проводници на Светлината във вашия плътен свят. И затова те са изпитвали върху себе си цялото бреме, от една страна, от въздействието на висшите енергии, които са способни да пропуснат техните тела, и от друга страна, от въздействието на най-низшите и злобни, животински проявления на човешката натура.

Нашите посланици са онази ос, през която се осъществява връзката между световете. И прилагайки нашите усилия от едната страна на оста, ние предизвикваме кръгово движение във вашия свят. И правим всичко, за да се превърне това кръгово движение в движение по спирала, която се устремява нагоре, а не се плъзга надолу.

Затова когато четете това мое послание, замислете се какви реакции предизвиква то у вас. Бъдете честни пред себе си. Всички ваши реакции се съхраняват завинаги в записите на Акаша. Но след известно време вие забравяте за какво сте мислили, какви чувства сте изпитвали.

И когато във фините си тела попадате на Заседанието на Кармичното Ръководство и ви предоставят последната дума, много от вас, разглеждайки записите на Акаша, изпадат в ужас от всичко извършено, защото на вас ви показват не само вашите мисли и състояния, но и това, до какво са довели тези некачествени състояния на съзнанието.

Една некачествена мисъл или чувство привличат към себе си точно същите такива по вибрации. И след известно време се образува ураган, състоящ се от негативна енергия, който по-късно се проявява на физическия план под формата на реални урагани и катаклизми.

В началото е имало само една мисъл, която е послужила за причина за страшния катаклизъм. И когато видите това, застанали пред Кармичното Ръководство, изпадате в ужас, разбирайки колко човешки живота са били отнети благодарение на вас.

Човечеството, за да стане разумно и да премине на следващата степен на еволюционното развитие, трябва да бъде много внимателно в проявлението на своите мисли и чувства. Защото по-нататъшната еволюция още повече ще зависи от вашите вътрешни състояния.

Затова, когато външно не проявявате никакви негативни реакции, а вътре във вас присъстват отрицателни мисли и чувства, това е точно толкова разрушително за света, колкото ако бихте хвърляли атомни бомби.

Колкото по-фини стават енергиите на планетата, толкова по-голямо влияние придобиват вашите мисли и чувства. Много по-голямо влияние, отколкото вашите действия и думи.

Благоразумие и предпазливост – ето това са качествата, които трябва да придобиете. Но вие автоматично получавате тези качества, ако вътре във вас присъства преданост към Волята на Бога и желание да служите на ближния, основано върху чувството на безусловна Любов.

Невежеството е най-важното качество, от което следва да се освободите в най-близко време. То не е съвместимо със следващото стъпало на еволюционното развитие, на което човечеството трябва да застане, благодарение на усилията на хиляди същества на Светлината, грижещи се за вас.

АЗ СЪМ Алфа.


АЗ СЪМ дойдох да изпълня своя дълг пред човечеството на Земята.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)